hamburger

महाराष्ट्राची लोकसंख्या, 2011 ची जनगणना, घनता, लिंग गुणोत्तर, Maharashtra Population in Marathi, PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिमेकडील आणि मध्य द्वीपकल्पीय प्रदेशातील एक राज्य आहे, ज्याने दख्खनच्या पठाराचा महत्त्वपूर्ण भाग व्यापला आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे आणि जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचे लोकसंख्या असलेले देशातील उपविभाग आहे. या लेखात, आम्ही 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची घनता, लिंग गुणोत्तर आणि जिल्हानिहाय लोकसंख्या प्रदान केली आहे.

हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त, पोलीस भरतीआरोग्य भरती MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium