hamburger

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022: Exam Date, MPSC Mains Notification, Last Date, Fees

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

The MPSC has announced the Mains Exam date for the rajyaseva mains exam 2022. The Mains exam will be conducted in May 2022. The MPSC had recently announced the results of the MPSC pre-service examination held on 23rd January 2022. Now the commission has announced the date of State Service Main Examination 2022. In this article, MPSC State Service Main Examination will be held on which date? Also, at which examination center? Complete information in this regard is given.

नुकतीच एमपीएससीने 23 जानेवारी 2022 ला झालेल्या एमपीएससी राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर केलेला होतां. आता आयोगाने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 ची तारीख जाहीर केलेली आहे. या लेखात एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा कोणत्या तारखेला होणार आहे? तसेच कोणत्या परीक्षा केंद्रावर होणार आहे? यासंबंधीची संपूर्ण माहिती देण्यात आलेली आहे.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC Mains Exam Date 2022

 • MPSC ने प्रकाशित केलेल्या परिपत्रकानुसार, 30 मार्च 2022 रोजी जाहीर झालेल्या निकालांद्वारे मुख्य परीक्षेत प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 7,8,9 मे 2022 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे.
 • According to the circular published by the MPSC, the Rajyaseva Main Examination 2022 for the candidates who are eligible for admission in the main examination by the results declared on 30th March 2022 has been held on 7,8,9 May 2022.

To download the official notification, click here:

MPSC Mains 2022 Exam Date Notification, Download PDF

MPSC Mains 2022: Exam Centre

आयोगाकडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार 7,8,9 मे 2022 ला होणाऱ्या मुख्य परीक्षेत साठी आयोगाने खालील परीक्षा केंद्र नमूद केलेले आहेत.

 1. अमरावती
 2. औरंगाबाद
 3. मुंबई
 4. नागपूर
 5. नाशिक
 6. पुणे

According to the circular published by the Commission, the Commission has mentioned the following examination centres for the main examination to be held on 7,8,9 May 2022.
1. Amravati
2. Aurangabad
3. Mumbai
4. Nagpur
5. Nashik
6. Pune

MPSC Mains 2022: Exam Form Date

 • एमपीएससीने मुख्य परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांसाठी अंतिम मुदत दिली आहे. अर्जाचा कालावधी 31 मार्च 2022 ते 14 एप्रिल 2021 पर्यंत असेल. जे उमेदवार मुख्य परीक्षेसाठी पात्र आहेत त्यांना या दिलेल्या वेळेत त्यांचे अर्ज सादर करावे लागतील.
 • MPSC has given a deadline for candidates who are eligible for the main examination. The application period will be from 31st March 2022 to 14th April 2021. Candidates who are eligible for the main examination have to submit their application within this given time.

MPSC Mains 2022: Application Submission

अर्ज सादर करण्याचे टप्पे

 1. आवश्यक असल्यास शैक्षणिक  खाते अद्यावत करणे
 2. विहित कालावधीत तसेच विहित पद्धतीने दिलेल्या प्रमाणे लागू असेल त्याप्रमाणे आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करणे
 3. परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पद्धतीने करणे
 4. जिल्हा केंद्र निवड करणे

Stages of application submission

 1. Update academic account if necessary
 2. To submit the application by uploading the required documents within the prescribed period as well as prescribed in the prescribed manner
 3. Payment of examination fee in the prescribed manner
 4. To select the district centre

MPSC Mains 2022: Exam Fee

मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेचा अर्ज भरताना खालील परीक्षा शुल्क भरणे गरजेचे आहे. यात मागासवर्गीय आणि अमागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळा परीक्षा शुल्क लागणार आहे.

Candidates who are eligible for the main examination are required to pay the following examination fee while filling up the application for the main examination. There will be different examination fees for backward class and non-backwards students.

 • अमागासवर्गीय- 544 रुपये
 • मागासवर्गीय- 344 रुपये

MPSC Important Dates

Check the table for the important dates of the mpsc exam 2022:

MPSC 2022 Exam Events

MPSC Exam Dates

MPSC Exam 2022 Notification Released

October 04, 2021

MPSC 2022 Application Start Date

October 05, 2021

MPSC 2022 Last Date to Apply Online

November 02, 2021

MPSC Admit Card 2022

January 14, 2022

MPSC 2022 Prelims Exam

January 23, 2022

MPSC Prelims Answer Key for Rajyaseva 

January 27, 2022

MPSC Prelims Final Answer Key

March 24, 2022

MPSC Prelims Result 2022

March 30, 2022

MPSC Mains Application Dates

March 31 to April 14, 2022

MPSC Mains Exam 2022

May 07, 08, & 09, 2022

एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षा संबंधी महत्त्वाचे लेख:

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी तयारी

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022: Exam Date, MPSC Mains Notification, Last Date, Fees Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium