hamburger

Last 5 Years MPSC Combine Exam Analysis Trends, Subject-wise weightage

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

The MPSC will conduct the MPSC Combined Prelims Exam 2022 on 08th October 2022. The candidates appearing for the Examination must be aware of the MPSC Combined Most Expected Questions based on the previous year’s combined exam analysis. This will help the aspirants to prepare the most important topics from their subjects in the MPSC Combined Syllabus.

We have developed the article below that contains the list of MPSC Combined Previous Years Exam Analysis & the most asked topics for the MPSC Combined Exam 2022.

MPSC Combined Prelims Exam Pattern

Candidates must check the below table to know the MPSC Combined Exam Pattern:

Subject and code

Questions

Total Marks

Medium

Duration

Nature of Paper

General Ability Test

100

100

English & Marathi

1 hour

Objective

Last 5 Years MPSC Combine Exam Analysis Trends, Subject-wise weightage

MPSC Combined Prelims Subject-Wise Weightage (2017-2021)

The table below lists the number of questions from each MPSC Combined subject over the last 5 years. It will give a good idea of the significance of each subject in the MPSC Combined 2022 Prelims. The below analysis is based on the MPSC Combined Question Paper.

SubjectsYears

2017

2018

2019

2020

2021

Indian Polity

10

10

10

10

10

Indian Economy

15

15

15

15

15

General Science

15

15

15

15

15

Current Affairs

15

15

15

15

15

History

15

15

15

15

15

Aptitude & Reasoning

15

15

15

15

15

Geography

15

15

15

15

15

Total

100

100

100

100

100

MPSC CombinedTopic-wise Weightage: Geography

There are 15 questions on Geography in the MPSC Combined Prelims Exam. Generally, 10-11 questions are asked on the Geography of Maharashtra and 4-5 on the Geography of India. Below we have provided the Topic-wise weightage of the geography subject (2017-2021) for the MPSC Combined Prelims Exam.

घटक

2017

2018

2019

2020

2021

नद्या

1

1

2

2

2

लोकसंख्या

1

2

1

4

4

महाराष्ट्र – क्षेत्रफळ

1

1

1

महाराष्ट्र – प्राकृतिक

1

2

3

3

भारत – जलसिंचन

1

1

जलविद्युत केंद्रे

1

2

शिखरे व पर्वत

1

1

जगाचा भूगोल

1

भारत – पिके

1

भारत – खनिजे

1

1

1

भारत – उद्योग

1

भारत – प्राकृतिक

1

2

1

अक्षांश रेखांश

1

महाराष्ट्र – वने

1

1

महाराष्ट्र – उद्योग

1

धरणे व जिल्हे

1

महाराष्ट्र – दळणवळण

1

भारत – दळणवळण

1

महाराष्ट्र – पर्यटन

2

1

1

महाराष्ट्र – ऊर्जा

1

1

1

महाराष्ट्र – राजकीय

2

2

1

महाराष्ट्र – खनिजे

1

1

1

महाराष्ट्र – आर्थिक

1

महाराष्ट्र – हवामान

1

भारत – पशुसंसाधने

1

भारत – स्थलांतरित शेती

1

एकूण

15

15

15

15

15

MPSC CombinedTopic-wise Weightage: Polity

MPSC Group B Combined Pre-Exam usually has 10 questions on the Constitution of India. Below we have provided the Topic-wise weightage of the Polity subject (2017-2021) for the MPSC Combined Prelims Exam.

घटक

2017

2018

2019

2020

2021

संसद आणि संसदीय समित्या

2

1

1

1

1

पंचायत राज

2

2

3

2

परिशिष्ट 7

1

1

आयोग

1

1

1

न्यायव्यवस्था

1

1

पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ

1

राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे

1

केंद्र राज्य संबंध

1

महान्यायवादी

1

आणीबाणी

1

मूलभूत हक्क

1

राज्य विधिमंडळ

1

अधिकृत भाषा

1

मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ

1

मूलभूत कर्तव्ये

1

राज्यपाल

1

1

1

इतर

1

1

5

5

एकूण

8

10

10

10

10

MPSC Combined Topic-wise Weightage: General Science

The MPSC Group B Combined Pre-Examination usually has 15 questions on General Science. Below we have provided the Topic-wise weightage of the General Science subject (2017-2021) for the MPSC Combined Prelims Exam.

विषय

2017

2018

2019

2020

2021

वर्गीकरण – प्राणी

2

1

2

1

1

अणुसंरचना

1

1

1

1

रोग – मानवी

1

1

1

3

2

मानवी पचनसंस्था

1

1

1

वर्गीकरण – वनस्पती

1

3

1

2

रोग – वनस्पती

2

1

1

2

धातू, अधातू

2

1

2

2

कार्बन संयुगे

1

1

जैवतंत्रज्ञान

1

1

मानवी प्रजनन

1

भिंग

1

उष्णता

1

विद्युतधारा

1

आरसा

1

मानवी डोळा

1

प्रकाश

2

ध्वनि

1

मिलर निर्देशांक

1

रासायनिक अभिक्रिया

1

वनस्पती पोषण

1

स्थिरईकरण व सूक्ष्मजीव

1

1

पोषण व आहार

1

खगोलशास्त्र

2

2

इतर

1

1

1

5

4

एकूण

15

15

15

15

15

MPSC Combined Topic-wise Weightage: Aptitude & Reasoning

MPSC Group B Prelims consist of 15 questions in Mathematics and Intelligence Test. Below we have provided the Topic-wise weightage of the Aptitude & Reasoning subject (2017-2021) for the MPSC Combined Prelims Exam.

घटक

2017

2018

2019

2020

2021

आकृत्या

3

4

1

2

2

Logical Questions

3

1

3

2

संख्यामालिका

4

2

1

अक्षरमालिका

2

3

1

1

समीकरणे

2

सम – विषम संख्या

2

Coding-decoding

2

1

सरासरी

1

अंतर

2

1

काळ-काम

1

1

उंची

1

खरे – खोटे

1

वयवारी

1

1

1

द्रव – राशी

1

1

निर्णयक्षमता

3

2

क्षेत्रफळ

2

1

1

इतर

2

3

3

4

एकूण

15

15

15

15

15

MPSC CombinedTopic-wise Weightage: History

MPSC Group B Combined Prelims has around 15 questions on History. Below we have provided the Topic-wise weightage of the History subject (2017-2021) for the MPSC Combined Prelims Exam.

घटक

2017

2018

2019

2020

2021

समाजसुधारक

1

1

4

5

1

वृत्तपत्रे

2

1

1

सामाजिक – धार्मिक सुधारणा

1

1

3

1

ब्रिटिशकालीन कायदे / घटनात्मक विकास

1

2

1

राष्ट्रीय कॉँग्रेस

1

2

1

गांधी युग

2

1

1

2

1857 चा उठाव

2

1

1

1

स्वातंत्र्योत्तर भारत

1

1

शिक्षण

1

सहकार चळवळ

1

ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण

1

कॉँग्रेसपूर्व भारत

1

शेतकरी आंदोलन

1

1

क्रांतिकारी चळवळ ( भारत व महाराष्ट्र )

2

1

ब्राहमनेतर चळवळ

1

विविध उठाव

1

3

जमीन महसूल सुधारणा

1

गव्हर्नर जनरल / व्हॉईसरॉय

2

1

रद्द

1

1

इतर

2

1

2

7

एकूण

15

15

15

15

15

data-=518

MPSC Combined Topic-wise Weightage: Economy

MPSC Group B Combined Pre-Examination usually has 15 questions on the Indian Economy. Below we have provided the Topic-wise weightage of the Economy subject (2017-2021) for the MPSC Combined Prelims Exam.

विषय

2017

2018

2019

2020

2021

सार्वजनिक वित्त

3

2

3

1

1

बेरोजगारी

1

1

1

राष्ट्रीय उत्पन्न

2

1

1

1

दारिद्र्य

1

1

2

1

योजना

1

1

3

2

उद्योग

1

1

1

बँकिंग

1

3

1

1

परकीय व्यवहार

2

1

1

लोकसंख्या

1

2

1

अर्थसंकल्प

2

1

1

वित्त आयोग

1

1

1

पंचवार्षिक योजना

1

1

कररचना

1

आरबीआय

1

1

कृषि

1

2

1

आर्थिक नियोजन

1

व्यापरतोल

1

2

1

रद्द

1

इतर

2

1

2

1

एकूण

15

15

15

15

15

MPSC Combined Topic-wise Weightage: Current Affairs

MPSC Combined Preliminary Exam usually has 15 questions on Current Affairs. Below we have provided the Topic-wise weightage of the Current Affairs subject (2017-2021) for the MPSC Combined Prelims Exam.

विषय

2017

2018

2019

2020

2021

सांस्कृतिक

1

1

1

1

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान

1

1

1

1

1

व्यक्तिविशेष

1

1

1

1

सरकारी उपक्रम

1

1

3

1

पुरस्कार

2

1

1

3

1

योजना

3

1

2

1

महाराष्ट्र – प्रकल्प

1

1

खेळ

4

1

समित्या

2

संरक्षण

1

दिनविशेष

1

पुस्तके

1

अभियान

1

आयोग

1

पर्यावरण

2

1

आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

1

1

नियुक्ती

3

इतर

2

2

3

4

9

एकूण

16

15

15

15

15

Importance of MPSC Combined Exam Analysis Trends

The importance of the MPSC Combined Exam Analysis Trends are as follows:

  • अडथळ्यांच्या स्पर्धेमुळे, एमपीएससी संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण करणे खूप कठीण आहे.
  • या परीक्षेत तुम्हाला विषयवार वेटेज तसेच या लेखातील विषयनिहाय सरासरी वेटेज, मागील वर्षीचा प्रश्नांचा कल इ. सारख्या सर्व महत्त्वाच्या माहितीची चांगली माहिती असणे आवश्यक आहे, जे तुम्हाला महत्त्वाच्या विषयावर जोर देण्यास मदत करतात.
  • अशा प्रकारे, आपल्या तयारीस मदत करण्यासाठी आमच्या तज्ञांनी आगामी एमपीएससी संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षेसाठी या लेखात विषयनिहाय प्रश्नांचे तसेच विषयनिहाय सरासरी वेटेजचे तपशीलवार विश्लेषण केले आहे.
  • विषयनिहाय वेटेजचे मागील वर्षाचे तपशीलवार विश्लेषण आपल्याला लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण विषयांची माहिती देईल ज्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शेवटी आपल्याला चांगले गुण मिळविण्यात मदत होईल.
  • तसेच, आम्ही प्रत्येक विषयात विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या काठिण्य पातळीसह प्रदान केली आहे जी आपला दृष्टीकोन अधिक केंद्रित करते आणि प्रत्येक विषयाची आपली तयारी मजबूत करण्यास नेहमीच मदत करते.

More From us:

Important Links for MPSC Combined Exam
MPSC Combined Exam Analysis MPSC Combined Preparation Tips
MPSC Combined Syllabus MPSC Combined Books
MPSC Combined Question Paper MPSC Combined Exam Pattern
MPSC Combined Cutoff MPSC Combined Eligibility Criteria
MPSC Combined Answer Key MPSC Combined Admit Card
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium