MPSC गट क प्रश्नपत्रिका 2022 मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका, Download Mains Questions Paper PDF

By Ganesh Mankar|Updated : August 8th, 2022

MPSC गट क प्रश्नपत्रिका मुख्य प्रश्नपत्रिका: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग गट क श्रेणीतील विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवते. MPSC आयोग 6, 12, 20, 27, सप्टेंबर 10 आणि 17, 2022 रोजी MPSC गट C मुख्य परीक्षा 2022 आयोजित करेल. या लेखात, आगामी MPSC गट क परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी इच्छुकांना मदत करण्यासाठी आम्ही प्रिलिम्स परीक्षा 2022 साठी MPSC गट क 2022 प्रश्नपत्रिका PDF प्रदान केली आहे.

Download BYJU'S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

Table of Content

MPSC गट क मुख्य परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2022

महाराष्ट्र शासनाच्या गट क संवर्गातील विविध पदांची भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून दरवर्षी करण्यात येते. गट क संवर्गातील दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क कर सहाय्यक लिपिक टंकलेखक पदांसाठी आयोगाकडून नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते. परीक्षेचा अभ्यास सुरू करण्याआधी उमेदवारांना त्या या परीक्षेच्या आधीच्या वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका चा अभ्यास करणे गरजेचे असते. संयुक्त गट क परीक्षेत कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात हे जाणून घेण्यासाठी उमेदवारांनी आधीच्या वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करून घेणे आवश्यक आहे. MPSC Group C मागील वर्षाचे पेपर्स तुमच्या तयारीचे विश्लेषण करण्याचा आणि तुमचे कमकुवत मुद्दे जाणून घेण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे. जेणेकरून कमकुवत भागावर जास्त भर देऊ शकतात.

byjusexamprep

MPSC गट क 2022 मुख्य प्रश्नपत्रिका: Download PDF

MPSC Group C question paper सोडवण्यामुळे उमेदवारांना परीक्षेच्या पद्धतीबद्दल स्पष्ट कल्पना आणि परीक्षेची पातळी समजण्यास मदत होईल. 2018 आधी या तिन्ही पदांसाठी च्या परीक्षा या वेगवेगळ्या आयोजित केल्या जात होत्या परंतु आयोगाने 2018 मध्ये या तिन्ही परीक्षांसाठी एकच पूर्व परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले. त्याच बरोबर आधी फक्त एकच परीक्षा घेतली जात होती. परंतु आता पूर्व आणि मुख्य असे दोन्ही परीक्षा घेतले जाते.

MPSC गट क मुख्य प्रश्नपत्रिका (2021 च्या exam cycle साठी) PDF डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक तपासा:

 MPSC Group C Mains 2022 Questions Paper (Paper 1), Download PDF

MPSC गट क पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये एमपीएससी संयुक्त गट क पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची डाउनलोड लिंक देण्यात आलेली आहे: 

MPSC गट क प्रश्नपत्रिका

डाउनलोड लिंक

MPSC गट C 2019 पूर्व प्रश्नपत्रिका

Download Here

MPSC गट C 2018 पूर्व प्रश्नपत्रिका

Download Here

MPSC कर सहाय्यक गट क प्रश्नपत्रिका 2017

Download Here

MPSC लिपिक टंकलेखक गट क प्रश्नपत्रिका 2017

Download Here

MPSC कर सहाय्यक प्रश्नपत्रिका 2016

Download Here

MPSC कर सहाय्यक परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2015

Download Here

MPSC लिपिक टंकलेखक गट क परीक्षा 2015

Download Here

MPSC लिपिक टंकलेखक गट परीक्षा 2014

Download Here

MPSC कर सहाय्यक परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2014

Download Here

MPSC लिपिक टंकलेखक गट क परीक्षा-2011

Download Here

byjusexamprep

MPSC गट क मुख्य 2019 परीक्षा प्रश्नपत्रिका

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये एमपीएससी संयुक्त गट क मुख्य परीक्षेच्या 2019 प्रश्नपत्रिकांची डाउनलोड लिंक देण्यात आलेली आहे.

MPSC गट क मुख्य 2019 प्रश्नपत्रिका

डाउनलोड लिंक

MPSC गट C मुख्य 2019 एकत्रित पेपर 1

Download Here

MPSC गट C कर सहाय्यक मुख्य 2019 पेपर-2

Download Here

MPSC गट C लिपिक-टंकलेखक मुख्य 2019 पेपर 2

Download Here

MPSC गट C उपनिरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुख्य 2019 प्रश्नपत्रिका

Download Here

MPSC गट क मुख्य 2018 परीक्षा प्रश्नपत्रिका

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये एमपीएससी संयुक्त गट क मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची डाउनलोड लिंक देण्यात आलेली आहे.

The table below gives the download link of the question papers of Group C Main Examination for the year 2018.

MPSC गट क मुख्य 2018 प्रश्नपत्रिका

डाउनलोड लिंक

MPSC गट C मुख्य 2018 एकत्रित पेपर 1

Download Here

MPSC गट C कर सहाय्यक मुख्य 2018 पेपर-2

Download Here

MPSC गट C लिपिक-टंकलेखक मुख्य 2018 पेपर 2

Download Here

MPSC गट C उपनिरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुख्य 2018 पेपर 2

Download Here

MPSC गट क 2022: परीक्षा पद्धती

 • संयुक्त गट क परीक्षेत तीन वेगवेगळ्या पदांसाठी एकच पूर्व परीक्षा घेतली जाते.
 • पूर्व परीक्षेच्या निकालावर आधारावर वेगवेगळा कट-ऑफ वेगवेगळ्या पदांसाठी जाहीर केला जातो.
 • प्रत्येक पदासाठीची मुख्य परीक्षा ही वेगवेगळी होत असते.

खाली दिलेल्या सारणी मध्ये एमपीएससी संयुक्त गट क परीक्षेचा पॅटर्न देण्यात आलेला आहे.

The following table gives the MPSC Group C Exam Pattern:

Post Name

Subject

Marks

Questions

Level

Medium

Time

Nature

MPSC Combined Mains PAPER 1

All Post

Marathi

60

60

12th

Marathi

120 Min

MCQs

English

40

40

Degree

English

General knowledge

100

100

Degree

Marathi & English

MPSC Combined Mains PAPER 2

Excise Sales Inspector

Special Knowledge regarding post

100

100

Degree

Marathi & English

60 Min

MCQs

Tax Assistant

100

100

Degree

Marathi & English

60 Min

Clerk-Typist

100

100

Degree

Marathi & English

60 Min

Technical Assistant

100

100

Degree

Marathi & English

60 Min

Industry Inspector

100

100

Degree

Marathi & English

60 Min

 byjusexamprep

MPSC गट क 2022: प्रश्नपत्रिकांचे महत्व

उमेदवारांना एमपीएससी गट क मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडविण्याची शिफारस केली जाते. ज्यामुळे त्यांना अनेक प्रकारे मदत होईल. एमपीएससी गट क प्रश्नपत्रिका सोडवण्यासाठी उमेदवारांना उपयुक्त ठरणारे काही घटक खालीलप्रमाणे आहेत:

 • उमेदवाराला MPSC गट क परीक्षेच्या मानकांचे विश्लेषण करण्यास मदत करेल. उमेदवारांनी एमपीएससी गट क मागील वर्षाच्या पेपरमध्ये विचारलेले प्रश्न पाहिले तर परीक्षेची अवघड पातळी कोणती आहे?
 • MPSC गट क प्रश्नपत्रिका नियमितपणे सोडवून वेळेचे व्यवस्थापन सुधारले जाऊ शकते. कोणत्या विभागात सर्वात जास्त वेळ लागतो आणि कोणता कमीत कमी वेळ लागतो हे उमेदवाराला कळेल.
 • एमपीएससी गट क मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे तो तुम्हाला परीक्षेतील तुमची ताकद आणि कमकुवतपणा समजू शकेल. कोणत्या विषयासाठी इतर विषयापेक्षा जास्त तयारी आवश्यक आहे हे तुम्हाला कळेल.
 • परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग असल्याने, अंतिम परीक्षेप्रमाणेच प्रश्नपत्रिका सोडवल्याने उमेदवाराला कोणते प्रश्न वगळले जाऊ शकतात आणि कोणते नाही हे समजू शकेल.
 • MPSC गट क प्रश्नपत्रिका सोडवणे फायदेशीर आहे हे सिद्ध करणारा सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे उमेदवाराने संपूर्ण अभ्यासक्रमात सुधारणा करावी आणि परीक्षेच्या शेवटच्या काही दिवस आधी त्याचा सराव करावा.

To access the content in English, click here: MPSC Group C Question Paper PDF

Comments

write a comment

FAQs

 • MPSC गट क प्रश्नपत्रिका pdf डाउनलोड करण्यासाठी, उमेदवारांनी MPSC अधिकृत वेबसाइटला भेट दिली पाहिजे. तसेच, MPSC Group C Question Paper डाउनलोड करण्यासाठी उमेदवार BYJU'S Exam Prep वेबसाइटला भेट देऊ शकतात. 

 • पेपर्सचा प्रयत्न करण्यापूर्वी तुम्ही एमपीएससी ग्रुप सी अभ्यासक्रम सर्वसमावेशकपणे पूर्ण केला पाहिजे. विषय सुरू करण्यापूर्वी, विषयांचे वजन आणि विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करण्यासाठी MPSC गट क प्रश्नपत्रिका तपासा. त्यानुसार तयारी करा आणि अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर MPSC गट क प्रश्नपत्रिका वेळेत अचूक सोडवा.

 • एमपीएससी गट क मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचा प्रयत्न केल्यानंतर, तुम्ही त्यांचे विश्लेषण केले पाहिजे. अशा प्रकारे, तुम्ही अंतिम परीक्षेत तुमची कामगिरी वाढवू शकता आणि तुमची चाचणी चिंता कमी करू शकता.

 • मागील पाच वर्षांच्या MPSC गट क प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे pdf सह प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, परंतु MPSC तयारीसाठी ते पुरेसे नाही. तुम्हाला एमपीएससी ग्रुप सी मॉक टेस्टचाही प्रयत्न करावा लागेल. मॉक चाचण्या तुमच्या तयारीच्या पातळीचेही विश्लेषण करतील आणि चाचणीच्या शेवटी तुम्ही तुमच्या कमकुवतपणावर काम करू शकाल.

 • MPSC गट क प्रिलिम्स पेपरमध्ये नकारात्मक गुण टाळण्यासाठी गती आणि शिकण्याच्या युक्त्या विकसित करणे आवश्यक आहे. मागील गट क प्रश्नपत्रिका देखील मुख्य दृष्टिकोनातून आवश्यक आहेत. त्यामुळे उमेदवारांनी त्यांची परीक्षा देण्यापूर्वी किमान मागील पाच वर्षांचे एमपीएससी ग्रुप सी पेपर सोडवावेत.

Follow us for latest updates