hamburger

Tricks to solve Time & Work Problems/वेळ आणि काम, MPSC CSAT Notes, Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

या लेखात, आम्ही तुमच्यासाठी वेळ आणि कार्याची संकल्पना घेऊन आलो आहोत. ज्याच्या फॉर्म्युलेसह तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरे सहज काढता येतील. तसेच, लेखात पुढे, आमच्याकडे तुमच्या संदर्भासाठी स्पष्टीकरणासह काही सराव वेळ आणि काम यावर प्रश्न आहेत.
In this article, we bring you the concept of time and work. With which you can easily answer the questions. Also, later in the article, we have some practice time and work questions with explanations for your reference. This topic is important for MPSC Rajyaseva, MPSC Combined, Maharashtra Police Bharti, Maharashtra Arogya Bharti, MPSC CDPO, and other Maharashtra State exams.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

वेळ आणि काम

 • प्रश्न आणि महत्त्वाच्या सूत्रांकडे जाण्यापूर्वी, उमेदवाराला परीक्षेत विचारल्या जाणाऱ्या संकल्पना आणि प्रश्नांच्या प्रकारांची चांगली माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
 • वेळ आणि कार्य एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या गटाने कामाचा एक भाग पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि त्या प्रत्येकाने केलेल्या कामाची कार्यक्षमता याच्याशी संबंधित आहे.

Maharashtra State Exams Online Coaching

वेळ आणि कामाच्या विषयाच्या संदर्भात परीक्षेत विचारले जाणारे मूलभूत प्रकारचे प्रश्न खाली दिले आहेत:

 1. व्यक्तीची कार्यक्षमता शोधणे
 2. एखाद्या व्यक्तीने एखादे काम करण्यासाठी लागणारा वेळ शोधणे
 3. कामाचा एक भाग पूर्ण करण्यासाठी व्यक्तींच्या समूहाने घेतलेला वेळ शोधणे
 4. एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट कालावधीत केलेले कार्य शोधणे
 5. ठराविक कालावधीत व्यक्तींच्या समूहाने केलेले कार्य शोधणे

बहुतेक विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये यापैकी एक गोष्ट शोधण्यासाठी समाविष्ट असू शकते आणि उमेदवार त्याची उत्तरे सहज मिळवण्यासाठी संबंधित सूत्र वापरू शकतात.

MPSC Combined Mock Test 2021

महत्वाचे वेळ आणि कामाचे सूत्र/ Important Time and Work Formula

फॉर्म्युले जाणून घेतल्याने तुम्ही प्रश्न वाचताच तुम्हाला सोल्यूशनशी पूर्णपणे जोडता येईल. अशाप्रकारे, कोणत्याही संख्यात्मक क्षमतेच्या विषयाचे सूत्र जाणून घेतल्याने सोल्यूशन आणि संबंधित गणिते सोपे होतात.

तुमच्या संदर्भासाठी अशी काही महत्त्वाची वेळ आणि कामाची सूत्रे खाली दिली आहेत:

 • झालेले काम (Work Done) = लागलेला वेळ (Time Taken) × कामाचा दर (Rate of Work)
 • कामाचा दर (Rate of Work) = 1 / घेतलेला वेळ (Time Taken)
 • घेतलेला वेळ (Time Taken) = 1 / कामाचा दर (Rate of Work)
 • जर कामाचा तुकडा x दिवसात केला असेल, तर एका दिवसात केलेले काम = 1/x
 • एकूण झालेले काम (Total Wok Done) = दिवसांची संख्या (Number of Days)× कार्यक्षमता (Efficiency)
 • कार्यक्षमता आणि वेळ एकमेकांच्या व्यस्त प्रमाणात आहेत.
 • X: Y हे काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुरुषांच्या संख्येचे गुणोत्तर आहे, नंतर त्यांना काम पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेचे गुणोत्तर Y:X असेल.

जर M1 संख्या लोक W1 काम, D1 दिवसांत, दररोज T1 तास काम करू शकतील आणि M2 संख्या लोक W2 काम करू शकतील, D2 दिवसांत, दररोज T2 तास काम करू शकतील, तर त्यांच्यातील संबंध असेल.

(M1*D1*T1)/W1 = (M2*D2*T2)/W2

Tricks to solve Time & Work Problems/वेळ आणि काम, MPSC CSAT Notes, Download PDF

वेळ आणि काम वरील उदाहरणे (Time & Work Problems) & सराव प्रश्न (Practice Questions) विषयची संपूर्ण माहिती पीडीएफ मध्ये देण्यात आलेली आहे. पीडीएफ डाउनलोड करा, व वेळ आणि काम संबंधित विविध उदाहरणे कशा पद्धतीने सोडवायचे? त्यानंतर तुमच्या साठी काही सराव उदाहरणे सुद्धा देण्यात आलेली आहेत.

वेळ आणि काम, Download PDF मराठीमध्ये

More From Us:

MPSC Rajyaseva 30 Days Study Plan 

MPSC Current Affairs 2021: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2021

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

Tricks to solve Time & Work Problems/वेळ आणि काम, MPSC CSAT Notes, Download PDF Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium