hamburger

भारतीय राज्यघटनेची सातवी अनुसूची, कलम 246, भारतीय राजकीय नोट्स, Seventh Schedule

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

भारतीय राज्यघटनेची 7वी अनुसूची केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनाशी संबंधित आहे. हा भारतीय संविधानाच्या 12 अनुसूचींचा एक भाग आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील अधिकारांची विभागणी सातव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या तीन प्रकारच्या यादीद्वारे अधिसूचित केली जाते: संघ सूची, राज्य यादी, समवर्ती यादी. आजच्या या लेखातून आपण भारतीय राज्यघटनेतील सातव्या अनुसूची बद्दलची संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

सातवी अनुसूची

आधी नमूद केल्याप्रमाणे, कलम 246 भारतीय संविधानाच्या 7 व्या अनुसूचीशी संबंधित आहे ज्यात केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तेची विभागणी निर्दिष्ट करणारी केंद्र सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची या नावाच्या तीन सूचींचा उल्लेख आहे.

केंद्रीय यादी, राज्य सूची आणि समवर्ती यादीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खाली नमूद केली आहेत:

भारतीय राज्यघटनेची वी अनुसूची – संघ सूची

 • त्यात सुरुवातीला 97 विषय होते. आता, त्यात 100 विषय आहेत
 • भारतीय राज्यघटनेच्या केंद्रीय यादीत नमूद केलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचे विशेष अधिकार केंद्राला आहेत.
 • केंद्र यादी हे मजबूत केंद्र दर्शवते कारण त्यात राज्य यादीपेक्षा जास्त विषय आहेत.
 • इतर कोणत्याही दोन सूचींमध्ये समाविष्ट करण्यापेक्षा त्यात अधिक महत्त्वाचे विषय आहेत
 • राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे असलेले सर्व मुद्दे/विषय आणि ज्यांना देशव्यापी कायद्याची एकसमानता आवश्यक आहे अशा सर्व बाबी केंद्रीय यादीमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.
 • राज्य सूचीवर केंद्रिय यादीचे वर्चस्व भारतीय राज्यघटनेने सुरक्षित केले आहे कारण या दोघांमधील कोणत्याही संघर्षात किंवा ओव्हरलॅपिंग झाल्यास, संघ सूची प्रचलित असते.
 • केंद्राच्या यादीतील एखाद्या विषयावर संसदेने बनवलेला कायदा राज्याला अधिकार देऊ शकतो आणि कर्तव्ये लादू शकतो किंवा केंद्राकडून राज्याला अधिकार प्रदान करणे आणि कर्तव्ये लादणे अधिकृत करू शकतो.
 • केंद्रीय यादीमध्ये 15 विषय आहेत ज्यावर संसदेला कर आकारण्याचा अनन्य अधिकार आहे
 • 88 व्या घटनादुरुस्तीने केंद्रीय यादीमध्ये ‘सेवांवरील कर’ नावाचा नवीन विषय जोडला.
 • सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र आणि केंद्रीय यादीतील प्रकरणांबाबतचे अधिकार संसदेद्वारे वाढवले जाऊ शकतात.

भारतीय राज्यघटनेची वी अनुसूची – राज्य यादी

त्यात 61 विषय आहेत. यापूर्वी यात 66 विषय होते.

42वी दुरुस्ती कायदा 1976 खाली नमूद केलेले पाच विषय राज्य यादीतून समवर्ती यादीत हलवले:

 1. शिक्षण
 2. जंगले
 3. वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण
 4. वजन आणि मापे आणि
 5. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालये वगळता सर्व न्यायालयांचे न्याय प्रशासन, घटना आणि संघटना
 • भारतीय राज्यघटनेच्या राज्य यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयांवर विशेषत: राज्य विधानमंडळांद्वारे कायदे केले जाऊ शकतात. तथापि, हे सर्व केवळ ‘सामान्य परिस्थितीत’ केले जाऊ शकते.
 • कलम २४९ संसदेला राष्ट्रीय हितासाठी राज्य यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार देतो.
 • संसद तीन अटींवर राज्य यादीत समाविष्ट असलेल्या विषयांवर कायदा करू शकते:
 1. जेव्हा राज्यसभेने ठराव पास केला
 2. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात (अनुच्छेद 250)

 या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

सातवी अनुसूची, Download PDF मराठीमध्ये

Candidates can check the relevant links given below for more comprehensive preparation for the upcoming MPSC Exam:

Important Articles of the Constitution/संविधानातील कलमांची यादी

Click Here

Evolution of the Constitution/संविधानाची ऐतिहासिक उत्क्रांती

Click Here

Making of Indian Constitution/भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती

Click Here

भारतीय राज्यघटनेची सातवी अनुसूची, कलम 246, भारतीय राजकीय नोट्स, Seventh Schedule Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium