hamburger

Samagra Shiksha Abhiyan in Marathi/समग्र शिक्षा अभियान, Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

समग्र शिक्षा अभियान ही शालेय शिक्षणासाठी एक एकीकृत योजना आहे जी राज्यांना पूर्व-शालेय ते वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत मदत करते. मानव संसाधनाच्या विकास आणि कल्याणाशी संबंधित मुद्दे हा MPSC अभ्यासक्रमाच्या सामान्य अध्ययन पेपरचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा लेख या योजनेचा उगम आणि उद्दिष्टे, या कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या इतर संबंधित सरकारी योजना आणि समग्र शिक्षा अभियानाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये याबद्दल तपशील प्रदान करतो. हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त, पोलीस भरतीआरोग्य भरती MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

समग्र शिक्षा अभियान

Samagra Shiksha Abhiyan in Marathi/समग्र शिक्षा अभियान, Download PDF

समग्र शिक्षा अभियान ही शालेय शिक्षणासाठी एक एकीकृत योजना आहे जी राज्यांना पूर्व-शालेय ते वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत मदत करते.

सुरवात : 24 मार्च 2018

मंत्रालय: मानव संसाधन आणि विकास मंत्रालय 

निधी:  समग्र शिक्षा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना म्हणून राबविण्यात येते.

 • विधानमंडळ नसलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100% केंद्र प्रायोजित आहे.
 • इतर सर्व राज्ये आणि विधानमंडळासह केंद्रशासित प्रदेशांसाठी निधी वाटपाचे प्रमाण 60:40 आहे.
 • ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन राज्यांसाठी, केंद्र आणि राज्यांमधील योजनेसाठी निधी वाटपाची पद्धत सध्या 90:10 च्या प्रमाणात आहे.
 • शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.

Maharashtra State Exams Online Coaching

समग्र शिक्षा अभियान सुरवात

Samagra Shiksha Abhiyan in Marathi/समग्र शिक्षा अभियान, Download PDF

एकात्मिक आणि सर्वांगीण शालेय शिक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी खालील तीन योजनांचे  एकत्रीकरण करून समग्र शिक्षा अभियानाची सुरवात करण्यात आली:

 • राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)
 • सर्व शिक्षा अभियान (SSA)
 • शिक्षक शिक्षण (TE)

MPSC Combined Mock Test 2021

समग्र शिक्षा योजनेचे उद्दिष्टे

Samagra Shiksha Abhiyan in Marathi/समग्र शिक्षा अभियान, Download PDF

 • शालेय शिक्षणासाठी समान संधी आणि समान शिक्षण परिणामांच्या संदर्भात मोजली जाणारी शालेय परिणामकारकता सुधारण्याच्या व्यापक उद्दिष्टासह ही योजना तयार करण्यात आली होती.
 • जून 2021 मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाने NIPUN भारत कार्यक्रम सुरू केला आहे जो तीन ते नऊ वयोगटातील मुलांच्या शिकण्याच्या गरजा पूर्ण करण्याचा हेतू आहे.
 • बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, 2009 च्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांना मदत करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. शिक्षणाचा अधिकार कायदा (RTE) हा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21-A अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे.
 • शिक्षणासाठी शाश्वत विकास ध्येयाच्या अनुषंगाने प्री-स्कूल ते वरिष्ठ माध्यमिक अवस्थेपर्यंत सर्वसमावेशक आणि न्याय्य दर्जाचे शिक्षण सुनिश्चित करणे.
 • शाश्वत विकास उद्दिष्ट 1: सर्व मुले आणि मुली मोफत, न्याय्य आणि दर्जेदार प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करतात, ज्यामुळे संबंधित आणि प्रभावी शिक्षण परिणाम मिळतील याची खात्री करणे हे उद्दिष्ट आहे.
 • शाश्वत विकास लक्ष्य 5: शिक्षणातील लैंगिक असमानता दूर करणे आणि शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर समान प्रवेश सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करा:

समग्र शिक्षा अभियान, Download PDF मराठीमध्ये

More From Us:

MPSC Rajyaseva 30 Days Study Plan 

MPSC Current Affairs 2021: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2021

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

Samagra Shiksha Abhiyan in Marathi/समग्र शिक्षा अभियान, Download PDF Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium