hamburger

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका प्रसिद्ध, स्कॅन उत्तरपत्रिका व गुणपत्रक डाऊनलोड करा

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC संयुक्त पूर्व अधिकृत उत्तरपत्रिका 2022 प्रसिद्ध: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून एमपीएससी संयुक्त गट-ब पूर्व परीक्षा साठी चे उत्तरपत्रिका व गुणपत्रक त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 हि 04 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली होती. MPSC संयुक्त पूर्व उत्तर तालिका लिंकसाठी खालील विभागात जा, पूर्व परीक्षेतील गुणांची गणना करा आणि MPSC संयुक्त पूर्व उत्तरपत्रिका 2022 डाउनलोड करण्यासाठी पायऱ्या मिळवा.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC संयुक्त पूर्व उत्तरपत्रिका 2022

 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२१ रोजी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२० (जाहिरात क्रमांक ०५/२०२०) करीता उपस्थित उमेदवारांच्या मूळ उत्तरपत्रिकेची स्कॅन इमेज, निकालाकरीता गृहित धरलेले एकूण गुण व उमेदवाराच्या संबंधित प्रवर्गाांकरीताच्या गुणांची किमान सीमांकन रेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरील ONLINE FACILITIES मचील View Marksheet या वेबलिंकद्वारे (दुवा) उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका प्रसिद्ध, स्कॅन उत्तरपत्रिका व गुणपत्रक डाऊनलोड करा

 • MPSC दरवर्षी ब गटातील तीन राजपत्रित पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवते.
 • त्यानंतर, आयोगाकडून तात्पुरती MPSC संयुक्त पूर्व 2022 उत्तरतालिका प्रकाशित केली जाईल त्यानंतर अंतिम उत्तर तालिका MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाते.
 • परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांना त्यांची उत्तरतालिका तपासणे आवश्यक आहे कारण यामुळे त्यांना त्यांच्या कामगिरीबद्दल कल्पना येईल जेणेकरून ते लवकरात लवकर परीक्षेच्या पुढील फेरीची तयारी सुरू करू शकतील.

MPSC संयुक्त पूर्व उत्तरतालिका 2022: Direct Link

 • MPSC अधिकृत वेबसाइटवर MPSC संयुक्त पूर्व उत्तरतालिका 2022 जारी झालेली आहे. एमपीएससी संयुक्त परीक्षेत बसलेले सर्व उमेदवार खालील लिंकवरून अधिकृत उत्तरतालिका 2022 तपासू शकतात:

MPSC Combined Prelims Answer Sheet, Click Here

MPSC संयुक्त पूर्व उत्तर तालिका 2022: डाउनलोड करण्यासाठी पायऱ्या

वेबलिकद्वारे उपरोक्त माहिती उपलब्ध करुन घेण्याकरिता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्यक आहे: 

 • (१) आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावरोल ONLINE FACILITIES मधील View Marksheet या लिंकवर क्लिक करावे.  
 • (२) उपलब्ध होणाऱ्या परीक्षांच्या यादीमधून संबंधित परीक्षेची निवड करावी.  
 • (३) परीक्षेच्या अर्जात नमूद मोबाईल क्रमांक नमूद करुन सदर क्रमांकावर प्राप्त होणारा ओटीपो प्रविष्ट करुन लॉगीन करावे.  
 • (४) लॉगीन केल्यानंतर गुणपत्रक व स्कॅन उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून घेता येईल. 

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका प्रसिद्ध, स्कॅन उत्तरपत्रिका व गुणपत्रक डाऊनलोड करा

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 – महत्त्वाच्या तारखा

उमेदवार MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 च्या महत्त्वाच्या तारखा पाहू शकतात: 

Events

Exam Dates

MPSC Combined 2020 Notification Date

28th February 2020

MPSC Combined Online Application Starts Date

28th February 2020

Last Date to Apply Online

19th March 2020

MPSC Combined Prelims 2020 Examination Date

04th September 2021

MPSC Combined Prelims 2020 Result Date

 • 30 November 2021-ASO Post
 • 01 December 2021- STI Post
 • 03 December 2021- PSI Post

MPSC संयुक्त पूर्व गट ब परीक्षेचे मार्क कसे मोजावे ?

 • MPSC संयुक्त गट ब पूर्व परीक्षेत 2022 सामान्य क्षमता-पेपर 1 मध्ये 100 प्रश्न आहेत, ज्यात 100 गुण आहेत.
 • प्रत्येक प्रश्नाला एक गुण असतो.
 • प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25  नकारात्मक मार्किंग आहे.

उमेदवाराने मिळवलेले एकूण गुण = (बरोबर उत्तरांची संख्या X 1) – (प्रश्नांची संख्या चुकीची X 0.25)

\

MPSC संयुक्त पूर्व उत्तर तालिका 2022 मार्किंग योजना

तुम्ही खाली नमूद केलेल्या मार्किंग स्कीमचा वापर करून तुमच्या परीक्षेच्या उत्तरांची तुलना MPSC संयुक्त पूर्व 2022 उत्तर-तालिका करून तुमच्या परीक्षेतील गुणांची गणना करू शकता:

चिन्हांकित योजना

गुण

बरोबर उत्तर

1

चुकीचे उत्तर

0.25

कोणतेही प्रतिसाद प्रश्न नाहीत

0

MPSC संयुक्त पूर्व उत्तर तालिका 2022: आक्षेप

 • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांच्या माहितीसाठी MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 च्या प्रश्नपत्रिकेची पहिली उत्तरपत्रिका/ उत्तरतालिका वेबसाइटवर प्रकाशित केली आहे.
 • या संदर्भात, उमेदवारांनी स्पष्टीकरण आणि संदर्भांसह पाठवलेली लेखी विधाने आणि तज्ञांची मते विचारात घेऊन MPSC आयोग MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 उत्तरपत्रिकेत सुधारणा करेल.
 • MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अंतिम उत्तरतालिका मधील उत्तरे अंतिम मानली जातील.
 • अंतिम उत्तरतालिका नंतर, या संदर्भात प्राप्त निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत, आणि या संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

To access the article in English, click here: MPSC Combined Prelims Answer Key 2022

Related Important Links

MPSC Combined Result 2022

MPSC Combined Subordinate Services Prelims Answer Key 2022

MPSC Subordinate Services Cut Off 2022

MPSC Subordinate Services Eligibility Criteria 2022

MPSC Combined Subordinate Services Prelims Question Papers 2022

MPSC Combined Admit Card 2022

Maharashtra Subordinate Services Preparation Tips 2022

MPSC Subordinate Services Syllabus 2022

MPSC Subordinate Services Books 2022

Maharashtra Subordinate Services Salary & Job Profile in English & Marathi

Maharashtra Subordinate Services Exam Pattern 2022

 

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका प्रसिद्ध, स्कॅन उत्तरपत्रिका व गुणपत्रक डाऊनलोड करा Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium