hamburger

MPSC संयुक्त मुख्य उत्तरतालिका प्रसिद्ध 2022, MPSC Combined Answer Key in Marathi For Mains

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

MPSC संयुक्त मुख्य उत्तर-तालिका 2022 PDF: MPSC संयुक्त मुख्य उत्तर-तालिका 2022 अधिकृत साइटवर MPSC द्वारे जारी केली जाईल. एमपीएससीची संयुक्त मुख्य परीक्षा 11, 25 सप्टेंबर आणि 15, 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर घेतली जाईल. MPSC संयुक्त मुख्य उत्तरपत्रिका (2020 exam cycle) लिंकसाठी खालील विभागात जा, मुख्य परीक्षेतील गुणांची गणना करा आणि MPSC संयुक्त मुख्य गुणपत्रिका 2022 डाउनलोड करण्यासाठी पायऱ्या करा.

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा उत्तरतालिका 2022

‘एमपीएससी’तर्फे दरवर्षी ब गटातील राजपत्रित पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येते. MPSC Combined Exam मुख्य नंतर आयोगाकडून तात्पुरती/तात्पुरती उत्तर की प्रसिद्ध केली जाईल त्यानंतर अंतिम उत्तर एमपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले जाईल. ज्या उमेदवारांनी परीक्षा दिली आहे त्यांनी त्यांची उत्तर की तपासणे आवश्यक आहे कारण यामुळे त्यांना त्यांच्या कामगिरीबद्दल कल्पना येईल जेणेकरून ते लवकरात लवकर पुढील फेरीच्या परीक्षेची तयारी सुरू करू शकतील.

MPSC संयुक्त मुख्य उत्तरतालिका प्रसिद्ध 2022, MPSC Combined Answer Key in Marathi For Mains

MPSC संयुक्त उत्तरतालिका 2022

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी अधिकृत उत्तर की जाहीर करेल. सर्व MPSC संयुक्त मुख्य (2020 Exam Cycle) उत्तर की परीक्षेनंतर प्रसिद्ध केल्या जातील. MPSC अधिकृत वेबसाइटवर MPSC संयुक्त उत्तर की जारी करण्यात आली आहे. एमपीएससी संयुक्त परीक्षेत बसलेले सर्व उमेदवार खालील लिंकवरून अधिकृत उत्तर की तपासू शकतात:

MPSC Combined Mains 2022: Paper 1 Official Answer Key, Download PDF

MPSC Combined Mains 2022: Paper 2 (PSI) Answer Key, Download PDF

MPSC Combined Mains 2022: Paper 2 (STI) Answer Key, Download PDF

MPSC Combined Mains 2022: Paper 2 (ASO) Answer Key, Download PDF  

MPSC संयुक्त उत्तर तालिका 2022 डाउनलोड करण्यासाठी पायऱ्या

MPSC संयुक्त उत्तर तालिका 2022 डाउनलोड करण्यासाठी खालील चरणांचे अनुसरण करा.

 • पायरी 1: MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या/क्लिक करा
 • पायरी 3: MPSC संयुक्त उत्तर तालिका 2022 PDF डाउनलोड करा
 • पायरी 4: बरोबर आणि चुकीची उत्तरे दिलेल्या प्रश्नांची एकूण संख्या चिन्हांकित करा.
 • पायरी 5: मार्किंग स्कीम वापरून तुमच्या स्कोअरची गणना करा.

MPSC संयुक्त परीक्षा 2022 – महत्त्वाच्या तारखा/Important Dates

उमेदवार MPSC संयुक्त परीक्षा 2020 Exam Cycle च्या महत्त्वाच्या तारखा पाहू शकतात:

MPSC Combined Mains 2022 Important Dates

MPSC Combined Notification date

28th February 2020

MPSC Combined Prelims Exam Date

04th September 2021

MPSC Combined Mains Admit Card Date

02nd September 2022

MPSC Combined Mains Exam Date

 • Combine Paper 1: September 11, 2022
 • Sub-Inspector of Police (PSI Mains) Paper 2: September 25, 2022
 • State Tax Inspector (STI Mains) Paper 2: October 15, 2022
 • Assistant Section Officer (ASO Mains) Paper 2: October 16, 2022

MPSC संयुक्त गट ब परीक्षेचे मार्क कसे मोजावे ?

एमपीएससी संयुक्त गट ब परीक्षेत 2022 सामान्य क्षमता-पेपर 1 मध्ये 100 प्रश्न आहेत ज्यात 200 गुण आहेत. प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण असतो.

 • प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.5 नकारात्मक मार्किंग आहे.
 • उमेदवाराने मिळवलेले एकूण गुण = (बरोबर उत्तरांची संख्या X 2) – (प्रश्नांची संख्या चुकीची X 0.5)

MPSC संयुक्त उत्तर तालिका 2022 मार्किंग योजना

तुम्ही खाली नमूद केलेल्या मार्किंग स्कीमचा वापर करून तुमच्या परीक्षेच्या उत्तरांची तुलना MPSC संयुक्त 2022 उत्तर-तालिका करून तुमच्या परीक्षेतील गुणांची गणना करू शकता:

चिन्हांकित योजना

गुण

बरोबर उत्तर

+2

चुकीचे उत्तर

-0.5

कोणतेही प्रतिसाद प्रश्न नाहीत

0

MPSC संयुक्त उत्तर तालिका 2022 विरुद्ध आक्षेप

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उमेदवारांच्या माहितीसाठी MPSC संयुक्त परीक्षा 2022 च्या प्रश्नपत्रिकेची पहिली उत्तरपत्रिका वेबसाइटवर प्रकाशित केली आहे.

 • या संदर्भात, उमेदवारांनी स्पष्टीकरण/संदर्भांसह पाठवलेली लेखी विधाने आणि तज्ञांची मते विचारात घेऊन आयोग उत्तरपत्रिकेत सुधारणा करेल.
 • या अंतिम उत्तर की मधील उत्तरे अंतिम मानली जातील.
 • अंतिम उत्तर की नंतर, या संदर्भात प्राप्त निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत, आणि या संदर्भात कोणताही पत्रव्यवहार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

\

To access the article in English, click here: 

MPSC Combined Exam 2022 Answer Key.

Related Important Links
MPSC Combined Result 2022

MPSC Combined Subordinate Services Prelims Answer Key 2022

MPSC Subordinate Services Cut Off 2022

MPSC Subordinate Services Eligibility Criteria 2022

MPSC Combined Subordinate Services Prelims Question Papers 2022

MPSC Combined Admit Card 2022

Maharashtra Subordinate Services Preparation Tips 2022

MPSC Subordinate Services Syllabus 2022

MPSC Subordinate Services Books 2022

Maharashtra Subordinate Services Exam Pattern 2022

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium