hamburger

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका – Download MPSC Combined Mains Question Paper

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) एमपीएससी संयुक्त परीक्षा 2022 गट ब पदांसाठी विविध श्रेणींमध्ये आयोजित करते. या लेखात, आम्ही 2020 परीक्षा चक्रासाठी एमपीएससी संयुक्त मुख्य प्रश्नपत्रिका पीडीएफ आणि एमपीएससी संयुक्त 2022 मुख्य परीक्षेच्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका पीडीएफ प्रदान केल्या आहेत.

MPSC संयुक्त मुख्य 2022 प्रश्नपत्रिका

एमपीएससीने 11, 25 सप्टेंबर आणि 15, 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी MPSC Combined मुख्य परीक्षा (2020 exam cycle) घेणार आहे. कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी त्या परीक्षेच्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते. एमपीएससी संयुक्त 2022 मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरल्यानंतर उमेदवार पुढील टप्प्यासाठी म्हणजेच मुलाखतीसाठी पात्र ठरणार आहे. एमपीएससी संयुक्त मुख्य 2022 परीक्षेसाठी उमेदवारांची चांगली तयारी करण्यासाठी आम्हाला एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या मुख्य परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका पीडीएफ देण्यात आल्या आहेत.

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका – Download MPSC Combined Mains Question Paper

MPSC संयुक्त मुख्य 2022: Download Question Paper PDF

MPSC आयोग 11, 25 सप्टेंबर आणि 15, 16 ऑक्टोबर 2022 रोजी 2020 साठीच्या एमपीएससी संयुक्त मुख्य चे आयोजन करणार आहे. 3 वेगवेगळ्या पदांसाठी ही परीक्षा घेतली जाणार आहेत. पेपर 1 सर्व 3 पदांसाठी सारखाच असणार आहे, परंतु पोस्टाच्या आवश्यकतेनुसार प्रत्येक पदासाठी पेपर 2 भिन्न असेल. उमेदवारांना एमपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 च्या प्रश्नपत्रिकेसाठी डाउनलोड लिंकच्या खाली मिळणार आहे. या प्रश्नपत्रिका तुम्हाला आगामी परीक्षांसाठी मदत करतील.

MPSC Combined Mains 2022 Question Paper 1, Download PDF (SET D)

MPSC Combined Mains 2022 Question Paper 2 (PSI), Download PDF

MPSC Combined Mains 2022 Question Paper 2 (STI), Download PDF 

MPSC Combined Mains 2022 Question Paper 2 (ASO), Download PDF 

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा मागील प्रश्नपत्रिका

मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका प्रत्येक इच्छुकासाठी आवश्यक अभ्यास साहित्य स्त्रोत आहेत. या MPSC Combine Question Paper (एमपीएससीच्या संयुक्त प्रश्नपत्रिकांमुळे) त्यांना परीक्षा पद्धती, महत्त्वाचे विषय व उपविषय आणि कोणत्या प्रकारचे प्रश्न तयार करायला हवेत, याची कल्पना येते.

पुढील तक्त्यात, आपल्याला 2018 ते 2022 पर्यंत एमपीएससी संयुक्त मुख्य परीक्षेचे पेपर डाउनलोड करण्यासाठी Links सापडतील:

Year Paper 1

Paper 2 (PSI)

Paper 2 (STI) Paper 2 (ASO)
2021-22

Download PDF

Download PDF Download PDF Download PDF
2019

Download PDF

Download PDF Download PDF Download PDF
2018

Download PDF

Download PDF Download PDF Download PDF

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका

पुढील तक्त्यात, आपल्याला 2018 ते 2022 पर्यंत एमपीएससी संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षेचे पेपर डाउनलोड करण्यासाठी थेट दुवे सापडतील:

Year

MPSC Combined Prelims Question Papers

PDF Link
2021-22

MPSC Combined Prelims 2021

Download PDF
2020

MPSC Combined Prelims 2020

Download PDF
2019

MPSC Combined Prelims 2019

Download PDF
2018

MPSC Combined Prelims 2018

Download PDF

MPSC संयुक्त गट ब परीक्षा 2022 परीक्षा पद्धती (Exam Pattern)

MPSC संयुक्त गट ब परीक्षा 2022 परीक्षेत 100 गुणांचा एकच पेपर असतो. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 गुण निगेटिव्ह मार्किंग आहेत.मुख्य परीक्षेसाठी, प्रत्येक पेपरवर 200 गुण असलेले 2 पेपर असतात. प्रश्नपत्रिकेमध्ये वस्तुनिष्ठ प्रकारच्या प्रश्नांचा 4 पर्यायांसह समावेश असेल. परीक्षेचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022
पेपर विषय प्रश्न संख्या एकूण गुण कालावधी
पेपर-I सामान्य अध्ययन 100 100 1 तास
MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022
पेपर-I मराठी-इंग्लिश 100 200 1 तास
पेपर-II सामान्य अध्ययन 100 200 1 तास

MPSC संयुक्त मुख्य परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका – Download MPSC Combined Mains Question Paper

मागील वर्षाच्या पेपर सोडवण्याचे मुख्य फायदे (Importance of Question Paper)

एमपीएससी संयुक्त प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपाशी सुसंगतता विकसित केल्याने आपल्याला वेळेवर रणनीती तयार करणे, त्यांचे नियोजन करणे आणि अंमलात आणण्यास मदत होते. प्रश्नपत्रिकेत इच्छुकांच्या तथ्यात्मक आणि वैचारिक जाणिवांचे मूल्यमापन करण्यासाठी विविध प्रश्नांचा समावेश असतो.

  • पेपर पॅटर्न आणि अभ्यासक्रमाची संपूर्ण समज.
  • परीक्षेची आवश्यकता समजून घेणे आणि त्यानुसार आपल्या तयारीचे नियोजन करणे.
  • आपल्या कमकुवत आणि मजबूत विषयांवर अंतर्दृष्टी असणे.
  • प्रश्नपत्रिकेतील ट्रेंडच्या आधारे तुमच्या तयारीच्या पातळीचे मूल्यांकन.
  • परीक्षेत वारंवार प्रश्नांची तयारी केल्याने परीक्षेतील तुमच्या संधींना मजबूत चालना मिळू शकते.

उज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा!!

To access the content in English, click here: MPSC Combined Question Paper

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium