hamburger

MPSC संयुक्त पूर्व कट ऑफ 2022 प्रसिद्ध, PSI, STI, ASO कट ऑफ, अंदाजित कट ऑफ

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

एमपीएससी आयोग 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी एमपीएससी संयुक्त 2022 परीक्षा घेणार आहे. परीक्षेनंतर, एमपीएससी पीएसआय, एसटीआय आणि एएसओ पदांसाठी कटऑफ मार्क यादी जाहीर करेल. या लेखात इच्छुकांना एमपीएससीने जाहीर केलेली अधिकृत कटऑफ आणि मागील वर्षाची कटऑफ गुण यादी मिळू शकते.

MPSC संयुक्त कट ऑफ 2022

2022 मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Combined Exam साठी अधिसूचना जारी केली. एमपीएससीकडून एकूण 800 रिक्त जागा जाहीर करण्यात आल्या असून त्यापैकी 603 जागा पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी, 42 सहाय्यक विभाग अधिकारी पदासाठी, 77 राज्य कर निरीक्षक आणि 78 जागा मुद्रांक निरीक्षक पदासाठी आहेत.

MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कट ऑफ: Download PDF

MPSC पूर्व 2022 परीक्षेनंतर, आमचे ‘BYJU’S Exam Prep’ तज्ञ परीक्षेसाठी अपेक्षित कटऑफ जाहीर करतील. अपेक्षित कटऑफ परीक्षेची अडचण पातळी, विद्यार्थ्यांचा अभिप्राय आणि मागील वर्षाच्या कटऑफ संदर्भावर आधारित आहे. MPSC पूर्व 2022 अपेक्षित कट-ऑफ गुणपत्रिका खाली दिली आहे:

Post Male Female
ASO 58-60 55-58
STI 54-57 50-53
PSI 47-49 43-46
SRO 54-57 48-51

MPSC संयुक्त कट ऑफ 2022 कसे डाउनलोड करावे?

MPSC संयुक्त परीक्षा 2022 चे Cutoff गुण निकालासह जाहीर होतील. एमपीएससी संयुक्त पूर्व 2022 परीक्षेला बसलेले अर्जदार 2022 चे अधिकृत कटऑफ गुण डाउनलोड करण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या चरणांचे अनुसरण करू शकतात.

 • पायरी 1: MPSC संयुक्त परीक्षा अर्जदार प्रथम MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या (mpsc.gov.in)
 • पायरी 2: MPSC संयुक्त 2022 निकाल PDF डाउनलोड करा
 • पायरी 3: MPSC संयुक्त 2022 निकाल PDF खाली स्क्रोल करा आणि PDF च्या शेवटी, तुम्हाला श्रेणीनुसार कटऑफ गुणांची यादी मिळेल.
 • पायरी 4: PDF मधून MPSC संयुक्त 2022 श्रेणीनुसार कटऑफ गुण तपासा
 • पायरी 5: MPSC संयुक्त 2022 कटऑफ मार्क PDF डाउनलोड करा.

MPSC संयुक्त कट ऑफ प्रभावित करणारे घटक

MPSC संयुक्त कट ऑफ स्कोअरवर काही घटक परिणाम करतात.

 1. परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांची संख्या
 2. परीक्षेत उमेदवारांना मिळालेले गुण
 3. परीक्षेची अडचण पातळी
 4. उमेदवारांची श्रेणी
 5. रिक्त पदांची संख्या

MPSC संयुक्त मागील वर्षाचे कटऑफ

तुम्ही MPSC संयुक्त परीक्षेचा अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी, तुम्हाला त्या परीक्षेच्या आधीच्या वर्षांतील कट ऑफ माहित असणे आवश्यक आहे. यासाठी, उमेदवारांच्या संपूर्ण अभ्यासासाठी पूर्व आणि मुख्य परीक्षांच्या कट-ऑफ पोस्ट खाली दिल्या आहेत:

MPSC ने नुकताच MPSC Combined ASO निकाल जाहीर केला आहे. निकालासह, mpsc ने अधिकृत कटऑफ गुण देखील प्रकाशित केले: पोस्ट-वार अधिकृत कट-ऑफ खालीलप्रमाणे आहेत:

MPSC Combined Prelims 2021: ASO Post

Category

Sub-Category

Cutoff Marks

OPEN

General

53.75

Female

49

Sports

37.25

SC

General

50.25

Female

46.5

Sports

26.75

ST

General

46

Female

39.5

DT (A)

General

53.75

Female

45.75

NT (B)

General

53.75

NT (C)

General

53.75

Female

49

OBC

General

53.75

Female

49

Sports

37.25

EWS

General

53.75

Female

49

Sports

37.25

ORPHAN

 

41.75

 

\

MPSC संयुक्त ASO कटऑफ 2019

या तक्त्यामध्ये, तुम्हाला MPSC संयुक्त परीक्षा 2019 च्या प्रिलिम्स आणि सहाय्यक विभाग अधिकारी (ASO) पदासाठी मुख्य परीक्षेचे कटऑफ गुण दिसतील:

संवर्ग

उप– संवर्ग

प्रिलिम्स कट ऑफ (100 पैकी)

मुख्य कट ऑफ (200 पैकी)

OPEN

सामान्य

57

146

महिला

51

134

SC

सामान्य

52

127

महिला

45

121

ST

सामान्य

50

119

महिला

39

125

DT (A)

सामान्य

55

130

NT (C)

सामान्य

57

142

OBC

सामान्य

57

146

SEBC

सामान्य

57

145

महिला

51

132

DIVYANG

Hearing Impairment

38

108

MPSC संयुक्त STI कटऑफ 2019

या तक्त्यामध्ये, तुम्हाला MPSC संयुक्त परीक्षा 2019 च्या प्रिलिम्स आणि सेल्स टॅक्स इन्स्पेक्टर (STI) पदासाठी मुख्य परीक्षेचे कटऑफ गुण दिसतील:

संवर्ग

उप– संवर्ग

प्रिलिम्स कट ऑफ (100 पैकी)

मुख्य कट ऑफ (200 पैकी)

OPEN

सामान्य

56

140

महिला

50

128

SC

सामान्य

50

117

महिला

45

118

ST

सामान्य

47

106

महिला

39

106

DT (A)

सामान्य

55

127

SBC

सामान्य

51

127

NT (C)

सामान्य

56

135

NT (D)

सामान्य

56

133

OBC

सामान्य

56

133

महिला

50

125

SEBC

सामान्य

56

138

महिला

50

126

DIVYANG

Blindness or Low Vision

47

124

Hearing Impairment

39

107

Locomotor Disability

45

127

\

MPSC संयुक्त PSI कटऑफ 2019

या तक्त्यामध्ये, तुम्हाला MPSC संयुक्त परीक्षा 2019 च्या प्रिलिम्स आणि पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठी मुख्य परीक्षेचे कटऑफ गुण दिसतील:

संवर्ग

उप– संवर्ग

प्रिलिम्स कट ऑफ (100 पैकी)

मुख्य कट ऑफ (200 पैकी)

OPEN

सामान्य

44

125

महिला

36

107

खेळाडू

25

95

Orphan

21

74

SC

सामान्य

42

103

महिला

34

85

खेळाडू

20

58

ST

सामान्य

36

93

महिला

27

72

खेळाडू

12

41

DT (A)

सामान्य

44

115

महिला

35

92

खेळाडू

25

60

NT (B)

सामान्य

44

112

महिला

35

91

खेळाडू

22

65

SBC

सामान्य

44

108

महिला

36

84

खेळाडू

18

67

NT (C)

सामान्य

44

121

महिला

36

99

खेळाडू

25

73

NT (D)

सामान्य

44

121

महिला

36

98

खेळाडू

25

83

OBC

सामान्य

44

115

महिला

36

93

खेळाडू

25

74

SEBC

सामान्य

44

121

महिला

36

101

खेळाडू

25

87

 

\

MPSC संयुक्त कट-ऑफ: प्रकार आणि टप्पे

MPSC ने आपल्या अधिकृत अधिसूचनेत MPSC संयुक्त परीक्षा 2022 परीक्षेसाठी खालील प्रकारचे कट ऑफ नमूद केले आहे:

 1. पात्रता कट ऑफ
 2. श्रेणीनिहाय कट ऑफ
 3. एकूणच कट ऑफ
 4. पोस्ट-वाईज कट-ऑफ (PSI/STI/ASO)

 To access the article in English, click here: MPSC Combined Cutoff Marks

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium