hamburger

Maharashtra Police Exam Date 2022 will be Announce District Wise, महाराष्ट्र पोलीस भरतीची तारीख

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र पोलिस विभागाकडून लवकरच महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात येईल. मागील वर्षी 2021 मध्ये महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षा झाली होती त्याच्या तारखा या लेखात देण्यात आलेले आहेत. शासनाकडून महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्यानंतर या लेखात तुम्हाला सूचित केला जाईल. 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

 

महाराष्ट्र पोलीस भरतीची तारीख जाहीर/Maharashtra Police Bharti 2022 Exam Date

 • नुकत्याच महाराष्ट्र पोलीस भरती 2021 परीक्षेची तारीख जाहीर झाल्या. खूप सारे तर्कवितर्क यांना थारा न देता परीक्षा सप्टेंबर आणि ऑक्टोंबर महिन्यात होणार आहे हे आता निश्चित झाले आहे.  महाराष्ट्र पोलीस भरती विभागाकडून खालील पदांसाठी परीक्षेची तारीख जाहीर झालेली आहे.  यात पोलिस शिपाई, ब्रॅडमन, कारागृह शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई यांचा समावेश आहे.
 • Recently, the date of the Maharashtra Police Recruitment 2019 examination was announced. It has now been decided that the exam will be held in September and October 2021. Maharashtra Police Recruitment Department has announced the date of examination for the following posts. These include the police constable, Bradman, the prison constable, the police constable driver, the armed police constable.
 • पोलीस भरती विभागाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकात सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस भरती परीक्षेची तारीख दिलेली नाही. पोलीस भरती विभागाने फक्त रत्नागिरी,कोल्हापूर, पुणे, नागपूर, दौंड, नवी मुंबई, गोंदिया, औरंगाबाद, अकोला, कुडसगाव यांच्याच लेखी परीक्षेची तारीख दिलेली आहे.

\

 • The circular issued by the police recruitment department did not give the date of the police recruitment examination for all the districts. The police recruitment department has given the date of the written test only for Ratnagiri, Kolhapur, Pune, Nagpur, Daund, Navi Mumbai, Gondia, Aurangabad, Akola, Kudasgaon.
 • दिलेल्या परिपत्रकानुसार 3 सप्टेंबर पासून लेखी परीक्षेला सुरुवात होणार आहे तसेच 7 सप्टेंबर आणि 9 सप्टेंबरला देखील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात लेखी परीक्षा होईल. उर्वरित जिल्ह्यातील लेखी परीक्षा गौरी-गणपती झाल्यानंतर घेण्यात येतील.
 • According to the circular, the written test will start from September 3 and the written test will be held on September 7 and September 9 in different districts. Written examinations in the remaining districts will be conducted after Gauri-Ganapati.
 • नुकतेच पोलीस भरती विभागाकडून ठाणे जिल्ह्यासाठी पोलीस शिपाई चालक भरती परीक्षा 26 सप्टेंबरला होणार आहे असे जाहीर करण्यात आले आहे. ठाणे जिल्ह्यात पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई यांचे रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलिस भरती प्रक्रिया सुरू आहे. त्या अनुषंगाने प्रथम चालक पोलिस शिपाई या पदाची लेखी परीक्षा 26 सप्टेंबर 2021 ला घेण्याचे निश्चित करण्यात आलेले आहे.
 • Recently, the Police Recruitment Department has announced that the Police  Driver Recruitment Examination for Thane District will be held on 26th September. The police recruitment process is underway in the Thane district to fill the vacancies of police constable and a driver police constable. Accordingly, the written examination for the post of First Driver Police is scheduled to be held on September 26, 2021.
 • नुकतेच मुंबई पोलीस भरती विभागाकडून मुंबई लोहमार्ग पोलीस चालक शिपाई भरती तसेच मुंबई लोहमार्ग शिपाई भरती या परीक्षांसाठी दिनांक जाहीर करण्यात आलेले आहेत.मुंबई लोहमार्ग पोलिस चालक शिपाई भरती दिनांक 3/10/2021 रोजी सकाळी 10 वाजता होईल.तसेच,मुंबई लोहमार्ग शिपाई भरती त्याच दिवशी 3/10/2021 रोजी दुपारी 3 वाजता होईल याची नोंद घ्या.
 • Recently, Mumbai Police Recruitment Department has announced the dates for Mumbai Lohmarg Police Driver Recruitment and Mumbai Lohmarg Peon Recruitment. Mumbai Lohmarg Police Driver Recruitment will be held on 3/10/2021 at 10 am. Note that it will take place on 3/10/2021 at 3 p.m.
 • नवी मुंबई पोलिस भरती विभागाकडून नुकतेच नवी मुंबई पोलीस शिपाई चालक लेखी परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आलेली आहे. तर पोलीस शिपाई चालक लेखी परीक्षा ही 22 सप्टेंबर 2021 ला होणार आहे, तसेच नवी मुंबई पोलिस शिपाई लेखी परीक्षा ही 24 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे.
 • The Navi Mumbai Police Recruitment Department has recently announced the date of Navi Mumbai Police Peon Driver Written Examination. The Police Peon Driver Written Examination will be held on 22nd September 2021, and the Navi Mumbai Police Peon Writer Examination will be held on 24th September 2021.

\

महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षा दिनांक/Maharashtra Police Bharti Exam Date: District wise

No

विभाग/जिल्हे

तारीख

पदाचे नाव

परीक्षेची वेळ 

1

रत्नागिरी,कोल्हापूर

03/09/2021

ब्रॅडमन

10 AM-11.30 AM 

2

पुणे, नागपूर, दौंड, नवी मुंबई, गोंदिया

07/09/2021

सशस्त्र पोलीस शिपाई

 10 AM-11.30 AM

3

औरंगाबाद, अकोला, कुडसगाव

09/09/2021

सशस्त्र पोलीस शिपाई

 10 AM-11.30 AM

4

नवी मुंबई 

22/09/2021

पोलीस शिपाई चालक

 11 AM-12.30 PM

5

नवी मुंबई 

24/09/2021

पोलीस शिपाई

 11 AM-12.30 AM

6

ठाणे 

26/09/2021

पोलीस शिपाई चालक

10 AM-11.30 AM

7

वर्धा, नागपूर,भंडारा   

30/09/2021

पोलीस शिपाई चालक

10 AM-11.30 AM

8

मुंबई, सातारा,पुणे 

03/10/2021

मुंबई लोहमार्ग पोलीस चालक शिपाई

10 AM-11.30 AM (सातारा)

11 AM-12.30 AM (पुणे)

9

मुंबई 

03/10/2021

मुंबई लोहमार्ग शिपाई

03 PM-4.30 PM

10

पुणे 

05/10/2021

पोलीस शिपाई

 11 AM-12.30 AM

11

जळगाव  09/10/2021 पोलीस शिपाई  

12

रायगड  13/10/2021 पोलीस शिपाई चालक 12 PM – 01.30 PM 

13

पुणे व मुंबई  17/10/2021 पोलीस शिपाई  

14

रायगड  18/10/2021 पोलीस शिपाई 12 PM – 01.30 PM 

15

 पिंपरी चिंचवड  23/10/2021 पोलीस शिपाई 03 PM- 04.30 PM

इतर सूचना/Other Instructions

पोलीस भरती विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात परीक्षेच्या तारखा व्यतिरिक्त काही सूचना करण्यात आलेल्या आहेत.  त्या सूचना खालील प्रमाणे आहेत.

A circular issued by the Police Recruitment Department has made some suggestions in addition to the examination dates. Those instructions are as follows.

 1. ज्या उमेदवारांनी SEBC ऐवजी खुला अथवा आर्थिक दुर्बल घटक हा विकल्प निवडलेला नाही, अशा SEBC प्रवर्गातील उमेदवारांना खुला प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात यावे. / Candidates from the SEBC category who have not opted for open or financially weak components instead of SEBC should be included in the open category.
 2. ज्या घटक प्रमुखांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील लेखी परीक्षा घेण्यासाठी दिनांक व ठिकाणाचे आयोजित करण्यात आलेली आहे, त्या उमेदवारांना ७ दिवस अगोदर प्रवेशपत्र संकेतस्थळवर प्रसिध्द करण्याबाबत संबंधित Vendor यांना सूचना देण्यात याव्यात./ Candidates for whom date and place have been organized for conducting a written examination at their establishment should be instructed to publish the admission card on the website 7 days in advance to the concerned Vendor.

\

पोलीस भरती लेखी परीक्षा विषय निहाय अभ्यासक्रम

विषय

प्रश्न संख्या

गुण

अंकगणित & बुद्धिमत्ता

25-30

25-30

मराठी व्याकरण

20-22

20-22

चालू घडामोडी व सामान्य ज्ञान

48-55

48-55

 

एकूण प्रश्न संख्या: 100

एकूण गुण: 100

महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षेसंबंधी काही महत्त्वाचे लेख

Candidates can check the following important articles for Maharashtra Arogya Bharti 2022

Related Links

MPSC Arogya Bharti Question Papers 2022

Maha Arogya Vibhag Answer Key 2022

MPSC Arogya Bharti Result 2022

MPSC Arogya Bharti Hall Ticket 2022

MPSC Arogya Bharti Exam Syllabus 2022

MPSC Arogya Bharti Exam Pattern 2022

MPSC Arogya Bharti Exam Analysis 2022

 

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

Maharashtra Police Exam Date 2022 will be Announce District Wise, महाराष्ट्र पोलीस भरतीची तारीख Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium