hamburger

संख्या मालिकेची मूलभूत माहिती, MPSC CSAT Material, Download PDF, Basics of Number Series in Marathi

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

मालिका म्हणजे आकृत्या, संख्या, शब्द किंवा वर्णमाला यांचा क्रमबद्ध संग्रह. विशिष्ट नमुन्याचे अनुसरण करणार्‍या संख्यांच्या क्रमाला संख्या मालिका म्हणतात. संख्या मालिकेतील प्रश्नांमध्ये काही विशिष्ट पूर्व-निर्धारित नियम लपलेले आहेत आणि योग्य उत्तर येण्यासाठी उमेदवाराला तो छुपा नियम शोधणे आवश्यक आहे. या लेखात, आपण इंग्रजी आणि मराठीतील संख्या मालिकेतील मूलभूत गोष्टींचा अभ्यास करू. हा घटक MPSC राज्यसेवाMPSC संयुक्त, पोलीस भरतीआरोग्य भरती MPSC CDPOMPSC गट क आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

संख्या मालिकेची मूलभूत माहिती

संख्या शृंखला ही काही तार्किक पद्धतीने मांडलेल्या संख्यांचा क्रम आहे. या विषयामध्ये मुळात विशिष्ट पॅटर्नद्वारे जोडलेल्या संख्यांचा संच असतो आणि तुम्हाला पॅटर्न ओळखण्याची आणि गहाळ संख्येचे उत्तर देण्याची आवश्यकता असते किंवा तुम्हाला पॅटर्नमध्ये बसत नसलेली संख्या ओळखण्यास सांगितले जाऊ शकते.

\

संख्यांमध्ये मनोरंजक नमुने असू शकतात.

येथे आम्ही सर्वात सामान्य नमुन्यांची यादी करतो आणि ते कसे बनवले जातात:-

अंकगणित (फरक/बेरजेवर आधारित)/ Arithmetic (Difference/Sum based)

 • प्रत्येक वेळी समान मूल्य जोडून किंवा वजा करून अंकगणित मालिका प्राप्त केली जाते. या प्रकारच्या मालिकांमध्ये सलग दोन पदांमध्ये निश्चित फरक असेल.

उदाहरण: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, …

 • या क्रमामध्ये प्रत्येक संख्येमध्ये 3 चा फरक आहे. प्रत्येक वेळी शेवटच्या संख्येत 3 जोडून नमुना सुरू ठेवला जातो. म्हणून, पुढील पद 25+3 = 28 असेल
 • प्रत्येक वेळी जोडलेल्या मूल्याला सामान्य फरक (common difference) म्हणतात.

Click on the link below for other similar MPSC CSAT articles:

MPSC CSAT Study Material in Marathi & English 2022

भौमितिक (गुणाकार/भागाकार आधारित)/ Geometric (Multiplication/Division based)

 • पुढील पद मिळविण्यासाठी पदाचा काही संख्येने गुणाकार किंवा भागाकार करून नमुना ओळखला जाईल.

उदाहरण: 1, 3, 9, 27, 81, 243, …

 • आपण बारकाईने निरीक्षण केल्यास पुढील पद 3 ने गुणाकार करून मिळू शकते.
 • 3= 1*3, 9 = 3*3, 81= 27*3, त्याचप्रमाणे 243 = 81*3
 • त्यामुळे पुढील टर्म 243*3 = 729 असेल.
 • प्रत्येक वेळी गुणाकार किंवा भागाकार केलेल्या मूल्याला “सामान्य गुणोत्तर (common ratio)” म्हणतात.

\

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

घातांक मालिका/ Exponential Series

 • नावाप्रमाणेच ही मालिका a^n ची असेल. हे परिपूर्ण चौरस किंवा परिपूर्ण चौकोनी तुकडे इत्यादी असू शकतात.

उदाहरण: 4, 16, 64, 256, 1024…

 • जर तुम्ही बारकाईने निरीक्षण केले तर संख्या खूप वेगाने वाढत आहे.
 • घातांकांद्वारे मालिका करता येते का हे ओळखण्यासाठी हे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे.
 • या प्रकरणात आपण 16 = 2^4 , 64 = 2^6 , 256= 2^8 , 1024 = 2^10 पाहू शकतो. 
 • स्पष्टपणे, पुढील टर्म 2^12 = 4096 असेल.

पर्यायी मालिका/ Alternating Series

 • प्रत्येक पर्यायी संज्ञा मालिकेचा एक भाग बनवते. येथे तुम्हाला पर्यायी संख्यांमधील नमुना शोधण्याची आवश्यकता आहे.

उदाहरण: 3, 9, 5, 15, 11, 33, 29, ?

 • आता दिलेल्या मालिकेसाठी खालील पॅटर्न आहे –
 • 3 * 3 = 9
 • 9 – 4 = 5
 • 5 * 3 = 15
 • 15 – 4 = 11
 • 11 * 3 = 33
 • 33 – 4 = 29
 • तर, पुढील संज्ञा आहे – 29 * 3 = 87
 • अशी मालिका ओळखण्याचा एक सोपा मार्ग म्हणजे संख्या सातत्याने वाढत नाही. ते सहसा सतत वाढतात आणि कमी होतात.

या घटका विषयीच्या अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करा:

संख्या मालिकेची मूलभूत माहिती, Download PDF मराठीमध्ये 

To access the article in English, click here:

Basics of Number Series

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

संख्या मालिकेची मूलभूत माहिती, MPSC CSAT Material, Download PDF, Basics of Number Series in Marathi Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium