hamburger

MPSC राज्यसेवा अभ्यासक्रम 2023: पूर्व आणि मुख्य अभ्यासक्रम , PDF डाउनलोड करा

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘एमपीएससी राज्यसेवा २०२३ परीक्षे’चा सुधारित अभ्यासक्रम नुकताच जाहीर केला आहे. एमपीएससीने आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर एमपीएससी राज्यसेवा २०२३ अभ्यासक्रम पीडीएफ जारी केली आहे. राज्यसेवा अभ्यासक्रम प्रीलिम्स आणि मेन्समध्ये विभागला गेला आहे. एमपीएससी राज्यसेवा २०२३ परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी तयारी सुरू करण्यापूर्वी त्यांना अभ्यासक्रमाची चांगली माहिती असणे आवश्यक आहे. हा लेख प्रीलिम्स आणि मेन्स परीक्षेसाठी संपूर्ण एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम २०२३ देतो.

MPSC राज्यसेवा अभ्यासक्रम 2023

अलीकडेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेच्या संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत २०२३ च्या परीक्षा चक्रातून बदल केला आहे. MPSC ने आगामी राज्य सेवा परीक्षेसाठी अधिकृत सुधारित अभ्यासक्रमही जाहीर केला आहे. उमेदवारांच्या माहितीसाठी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा परीक्षा योजना आणि इंग्रजी भाषेतील अभ्यासक्रम आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यात आला आहे. राज्यसेवा पूर्व राज्य तसेच मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात ज्या विषयांसाठी ‘इंग्रजी आणि मराठी माध्यम’ निश्चित करण्यात आले आहेत, अशा विषयांसाठी मराठी भाषेत अभ्यासक्रम प्रकाशित करण्याचे Y आयोगाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार मराठी भाषेतील उक्त विषयांचा अभ्यासक्रम उमेदवारांच्या माहितीसाठी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तथापि, सर्व विषयांचा इंग्रजी भाषेचा अभ्यासक्रम अंतिम आणि अधिकृत मानला जाईल.

एमपीएससी राज्यसेवा अभ्यासक्रम 2023: पीडीएफ डाऊनलोड करा

आगामी एमपीएससी राज्यसेवा २०२३ परीक्षेचा संपूर्ण MPSC Syllabus खालील पीडीएफमध्ये आहे. उमेदवारांनी येथून अधिकृत पीडीएफ डाउनलोड करणे आणि त्यांची परीक्षेची तयारी सुरू करणे आवश्यक आहे.

MPSC राज्यसेवा 2023: पूर्व परीक्षा पॅटर्न

एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षा 2023 च्या नवीन परीक्षा पद्धतीनुसार प्रीलिम्स परीक्षा 400 गुणांसाठी घेतली जाते. ज्यातून मेन्स परीक्षेसाठी फक्त पहिल्या पेपरच्या गुणांचा विचार केला जाणार आहे. 

पुढील तक्त्यात एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षा पॅटर्नबद्दल संपूर्ण माहिती दिली आहे: 

पेपर

विषय

गुण

दर्जा

प्रश्न

वेळ

1

सामान्य अध्ययन

200

पदवी

100

2 तास

2

नागरी सेवा अभियोग्यता चाचणी (CSAT)

200

Topic No. (1) to (5) Degree Level
Topic No. (6) class X level
Topic No. (7) X/XII level

80

2 तास

MPSC राज्यसेवा 2023: पूर्व अभ्यासक्रम

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत दोन पेपर असतात.

MPSC राज्यसेवा 2023 पूर्व: पेपर 1 अभ्यासक्रम

खालील तक्त्यामध्ये MPSC राज्यसेवा पूर्व 2023 च्या अभ्यासक्रमाची संपूर्ण माहिती दिली आहे:

घटक

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असणाऱ्या सद्य घटना.

भारताचा इतिहास आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा इतिहास.

भारतीय आणि जागतिक भूगोल- भारत आणि जगाचा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल

भारतीय राज्य व शासन- राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक धोरण, अधिकार मुद्दे इ.

आर्थिक आणि सामाजिक विकास, शाश्वत विकास, गरीबी, समावेशन, लोकसंख्याशास्त्र, सामाजिक क्षेत्रातील उपक्रम इ.

पर्यावरणीय विज्ञान, जैव-विविधता आणि हवामान बदलावरील सर्वसामान्य समस्या

सामान्य विज्ञान

MPSC राज्यसेवा 2023 पूर्व: पेपर २ (सीसॅट) अभ्यासक्रम

एमपीएससी राज्यसेवा प्रीलिम्स 2023 पेपर 2 अभ्यासक्रमात मूलभूत समस्या सोडवण्याची कौशल्ये, मूलभूत इंग्रजी आणि मराठी ज्ञान आणि डेटा इंटरप्रिटेशन यांचा समावेश आहे.

पुढील तक्त्यात एमपीएससी राज्यसेवा प्रीलिम्स २०२३ पेपर २ सीसॅट अभ्यासक्रमाची संपूर्ण माहिती दिली आहे.

घटक

आकलन

संवाद कौशल्यासह आंतरव्यक्ती कौशल्ये

तार्किक क्षमता आणि विश्लेषणात्मक क्षमता

निर्णय घेणे आणि समस्या सोडवणे

सामान्य मानसिक क्षमता

मूलभूत संख्या क्षमता (संख्या आणि त्यांचे संबंध, विशालतेचा क्रम इ.) (इयत्ता दहावीची पातळी), डेटा अन्वयार्थ (चार्ट, आलेख, सारख्या डेटा पूरकता इ. दहावीची पातळी)

इंग्रजी भाषा आकलन कौशल्य (दहावी पातळी).

MPSC राज्यसेवा 2023: मुख्य परीक्षा पॅटर्न

एमपीएससी राज्यसेवा परीक्षेसाठी मुख्य परीक्षा पद्धतीविषयी सविस्तर माहिती खाली दिली आहे:

पेपर क्रमांक

विषय

गुण

दर्जा

माध्यम

वेळ

पात्रता/अनिवार्य

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप

पेपर I
(कोड- 1001)

मराठी

300

मॅट्रिक

मराठी

3 तास

(25% गुणांसह पात्रता)

पारंपारिक/वर्णनात्मक

पेपर 2 (कोड-1002)

इंग्रजी

300

मॅट्रिक

इंग्रजी

3 तास

गुणवत्तेसाठी मोजण्यात येणारे पेपर

पेपर 3 (कोड-1003)

निबंध

250

पदवी

मराठी/इंग्रजी

3 तास

अनिवार्य

पारंपारिक/वर्णनात्मक

पेपर 4 (कोड-1004)

सामान्य अध्ययन

250

पदवी

मराठी/इंग्रजी

3 तास

पेपर 5 (कोड-1005)

सामान्य अध्ययन

250

पदवी

मराठी/इंग्रजी

3 तास

पेपर 6 (कोड-1006)

सामान्य अध्ययन

250

पदवी

मराठी/इंग्रजी

3 तास

पेपर 7 (कोड-1007)

सामान्य अध्ययन

250

पदवी

मराठी/इंग्रजी

3 तास

पेपर 8 (कोड-1008)

ऐच्छिक विषय पेपर- I

250

पदवी

मराठी/इंग्रजी

3 तास

पेपर 9 (कोड-1009)

ऐच्छिक विषय पेपर- II

250

पदवी

मराठी/इंग्रजी

3 तास

MPSC राज्यसेवा 2023: मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम

एमपीएससी राज्यसेवा मेन्समध्ये एकूण 9 पेपर असतात. पेपरनिहाय अभ्यासक्रमाचा तपशील खाली दिला आहे:

पेपर 1 : मराठी भाषा (300 गुण)

उमेदवारांची गद्य वाचण्याची आणि समजून घेण्याची क्षमता तपासणे आणि मराठी भाषेतील कल्पना स्पष्टपणे आणि योग्यरित्या व्यक्त करणे हे पेपर 1 चे उद्दीष्ट आहे. 

पेपर 1 प्रश्नांचा नमुना खालीलप्रमाणे विस्तृत असेल: 

  1. दिलेल्या उताऱ्यांचे आकलन
  2. अचूक लेखन
  3. इंग्रजीतून मराठीत भाषांतर आणि त्याउलट. 
  4. वापर आणि शब्दसंग्रह
  5. लघुनिबंध

टीप :पेपर-1 पात्रता स्वरुपाचा असेल. या पेपर्समध्ये मिळालेले गुण रँकिंगसाठी मोजले जाणार नाहीत.

पेपर 2 : इंग्रजी भाषा (300 गुण)

पेपर 2 चे उद्दीष्ट म्हणजे इच्छुकाच्या गद्य वाचण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या क्षमतेची चाचणी घेणे आणि इंग्रजी भाषेत कल्पना स्पष्टपणे आणि योग्यरित्या व्यक्त करणे. 

पेपर 2 प्रश्नांचा नमुना खालीलप्रमाणे विस्तृत असेल: 

  1. Usage and Vocabulary.
  2. Comprehension of given passages. 
  3. Precis Writing. 
  4. Short Essays. 

टीप: पेपर 2 (इंग्रजी) पात्रता स्वरूपाचा असेल. पेपर 2 मध्ये मिळालेले गुण मानांकनासाठी मोजले जाणार नाहीत.

पेपर 3: निबंध (350 गुण)

निबंध पेपरमध्ये, उमेदवारांना अनेक विषयांवर निबंध लिहिण्याची आवश्यकता असू शकते. त्यांचे विचार संघटितपणे मांडण्यासाठी आणि संक्षिप्तपणे लिहिण्यासाठी त्यांनी निबंध विषयाकडे बारकाईने लक्ष देणे अपेक्षित आहे.

पेपर 4 : जीएस पेपर 1 (250 गुण)

या पेपरमध्ये ‘भारतीय वारसा आणि संस्कृती, जागतिक इतिहास आणि भूगोल आणि समाज काही महत्वाच्या महाराष्ट्रा’च्या विषयांचा समावेश आहे.

पुढील तक्त्यात एमपीएससी राज्यसेवा जीएस पेपर 1 चा सविस्तर अभ्यासक्रम देण्यात आला आहे.

GS Paper 1: भारतीय वारसा व संस्कृती, इतिहास आणि जगाचा भूगोल आणि समाज. (महाराष्ट्रावर काही भर)

भारतीय संस्कृतीत प्राचीन काळापासून आधुनिक काळापर्यंत साहित्य, कला प्रकार आणि स्थापत्यशास्त्राची ठळक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

आधुनिक भारतीय इतिहासात अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंतच्या काळातील महत्त्वाच्या घटना, व्यक्तिमत्त्वे, समस्या यांचा समावेश होतो

‘स्वातंत्र्य संग्राम’मध्ये देशाच्या विविध भागांतील विविध टप्पे आणि महत्त्वाचे योगदान आणि योगदान

स्वातंत्र्योत्तर एकत्रीकरण आणि देशात पुनर्रचना

जगाच्या इतिहासात 18 व्या शतकातील घटना, स्वरूप आणि समाजावर होणारे परिणाम यांचा समावेश होतो जसे की महायुद्धे, औद्योगिक क्रांती, वसाहतवाद, राष्ट्रीय सीमा पुन्हा काढणे, डिकॉलोनायझेशन, साम्यवाद, भांडवलशाही, समाजवाद इत्यादी राजकीय तत्वज्ञान.

भारत आणि भारतीय समाजातील विविधतेचे ठळक पैलू

महिला आणि महिला संघटनेची भूमिका, लोकसंख्या आणि संबंधित समस्या, गरिबी आणि विकासाच्या समस्या, शहरीकरण, त्यांच्या समस्या आणि उपाय

सामाजिक सशक्तीकरण, सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता आणि धर्मनिरपेक्षता

दक्षिण आशिया आणि भारतीय उपखंडासह जगभरातील प्रमुख नैसर्गिक संसाधनांचे वितरण; भारतासह जगातील विविध भागांमध्ये प्राथमिक, दुय्यम आणि तृतीयक क्षेत्रातील उद्योगांच्या स्थानासाठी जबाबदार घटक

जागतिकीकरणाचे भारतीय समाजावर होणारे परिणाम

भूकंप, त्सुनामी, ज्वालामुखीय क्रियाकलाप, चक्रीवादळ इ. यासारख्या महत्त्वाच्या भूभौतिकीय घटना, भौगोलिक वैशिष्ट्ये आणि त्यांचे स्थान- गंभीर भौगोलिक वैशिष्ट्यांमधील बदल (जल-स्रोत आणि बर्फ-टोपांसह) आणि वनस्पती आणि प्राणी आणि अशा बदलांचे परिणाम

जगाच्या भौतिक भूगोलाची ठळक वैशिष्ट्ये

महाराष्ट्रातील संत चळवळीचा विशेष संदर्भ असलेली भक्ती चळवळ आणि तिचे तत्वज्ञान.

पेपर 5: सामान्य अध्ययन 2 (250 गुण)

No.

GS Paper 2: शासन, राज्यघटना, राजकारण, सामाजिक न्याय आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध

1

भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, सुधारणा, महत्त्वपूर्ण तरतुदी आणि मूलभूत रचना.

2

संघ आणि राज्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या, संघराज्य संरचनेशी संबंधित समस्या आणि आव्हाने, स्थानिक स्तरापर्यंतचे अधिकार आणि वित्त यांचे हस्तांतरण आणि त्यातील आव्हाने.

3

विविध अवयवांमधील अधिकारांचे पृथक्करण विवाद निवारण यंत्रणा आणि संस्था.

4

भारतीय घटनात्मक योजनेची इतर देशांशी तुलना.

5

संसद आणि राज्य विधानमंडळे – संरचना, कामकाज, कामकाजाचे आचरण, अधिकार आणि विशेषाधिकार आणि यातून उद्भवणारे मुद्दे.

6

कार्यकारिणी आणि न्यायपालिकेची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली – सरकारची मंत्रालये आणि विभाग; दबाव गट आणि औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आणि त्यांची राजकारणातील भूमिका.

7

लोकप्रतिनिधी कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये.

8

विविध घटनात्मक पदांवर नियुक्ती, विविध संवैधानिक संस्थांचे अधिकार, कार्ये आणि जबाबदाऱ्या.

9

वैधानिक, नियामक आणि विविध अर्ध-न्यायिक संस्था.

10

विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणी यांमुळे उद्भवणारे मुद्दे.

11

विकास प्रक्रिया आणि विकास उद्योग – NGO, SHG, विविध गट आणि संघटना, देणगीदार, धर्मादाय संस्था, संस्थात्मक आणि इतर भागधारकांची भूमिका.

12

केंद्र आणि राज्यांच्या लोकसंख्येच्या असुरक्षित घटकांसाठी कल्याणकारी योजना आणि या योजनांची कामगिरी; यंत्रणा, कायदे, संस्था आणि संस्था या असुरक्षित विभागांच्या संरक्षणासाठी आणि सुधारण्यासाठी स्थापन केल्या आहेत.

13

आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधनांशी संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवांच्या विकास आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित समस्या.

14

गरिबी आणि भूक यांच्याशी संबंधित मुद्दे.

15

प्रशासन, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व, ई-गव्हर्नन्सचे महत्त्वाचे पैलू- अनुप्रयोग, मॉडेल, यश, मर्यादा आणि संभाव्यता; नागरिकांची सनद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक आणि इतर उपाय.

16

लोकशाहीत नागरी सेवांची भूमिका.

17

भारत आणि त्याचे शेजारी- संबंध.

18

द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक गट आणि भारताचा समावेश असलेले आणि/किंवा भारताच्या हितसंबंधांना प्रभावित करणारे करार.

19

विकसित आणि विकसनशील देशांच्या धोरणांचा आणि राजकारणाचा भारताच्या हितसंबंधांवर प्रभाव, भारतीय डायस्पोरा.

20

महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, एजन्सी आणि मंच – त्यांची रचना, आदेश.

21

स्थानिक स्वराज्य संस्था.

पेपर 6: सामान्य अध्ययन 3 (250 गुण)

No.

GS Paper 3: तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास, जैवविविधता, पर्यावरण, सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन

1

भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजन, संसाधनांचे एकत्रीकरण, वाढ, विकास आणि रोजगाराशी संबंधित समस्या.

2

सर्वसमावेशक वाढ आणि त्यातून उद्भवणारे मुद्दे.

3

सरकारी अंदाजपत्रक.

4

प्रमुख पिके – देशाच्या विविध भागात पीक पद्धती, – सिंचन आणि सिंचन प्रणालीचे विविध प्रकार; कृषी उत्पादनांची साठवण, वाहतूक आणि विपणन आणि समस्या आणि संबंधित मर्यादा; शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी ई-तंत्रज्ञान.

5

प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष शेती अनुदान आणि किमान आधारभूत किंमतींशी संबंधित समस्या; सार्वजनिक वितरण प्रणाली – उद्दिष्टे, कार्यप्रणाली, मर्यादा, सुधारणा; बफर स्टॉक आणि अन्न सुरक्षा समस्या; तंत्रज्ञान मोहिमा; प्राणी-पालनाचे अर्थशास्त्र.

6

भारतातील अन्न प्रक्रिया आणि संबंधित उद्योग- व्याप्ती आणि महत्त्व, स्थान, अपस्ट्रीम आणि डाउनस्ट्रीम आवश्यकता, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन.

7

भारतातील जमीन सुधारणा.

8

उदारीकरणाचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम, औद्योगिक धोरणातील बदल आणि त्यांचे औद्योगिक वाढीवर होणारे परिणाम.

9

पायाभूत सुविधा: ऊर्जा, बंदरे, रस्ते, विमानतळ, रेल्वे इ.

10

गुंतवणूक मॉडेल.

11

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान- विकास आणि दैनंदिन जीवनातील त्यांचे अनुप्रयोग आणि प्रभाव.

12

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील भारतीयांची उपलब्धी; तंत्रज्ञानाचे स्वदेशीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे.

13

आयटी, स्पेस, कॉम्प्युटर, रोबोटिक्स, नॅनो-टेक्नॉलॉजी, जैव-तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा अधिकारांशी संबंधित समस्यांच्या क्षेत्रात जागरूकता.

14

संवर्धन, पर्यावरणीय प्रदूषण आणि ऱ्हास, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन.

15

आपत्ती आणि आपत्ती व्यवस्थापन.

16

विकास आणि अतिवादाचा प्रसार यांच्यातील संबंध.

17

अंतर्गत सुरक्षेसाठी आव्हाने निर्माण करण्यात बाह्य राज्य आणि गैर-राज्य अभिनेत्यांची भूमिका.

18

कम्युनिकेशन नेटवर्कद्वारे अंतर्गत सुरक्षेसमोरील आव्हाने, अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांमध्ये मीडिया आणि सोशल नेटवर्किंग साइट्सची भूमिका, सायबर सुरक्षेची मूलतत्त्वे; मनी लाँडरिंग आणि त्याचे प्रतिबंध.

19

सीमा भागात सुरक्षा आव्हाने आणि त्यांचे व्यवस्थापन – संघटित गुन्हेगारीचा दहशतवादाशी संबंध.

20

विविध सुरक्षा दले आणि एजन्सी आणि त्यांचे आदेश.

पेपर‐ 7 : सामान्य अध्ययन 4 (250 गुण)

या पेपरमध्ये उमेदवाराची सचोटी, सार्वजनिक जीवनातील सुदृढता, त्याची समस्या सोडवण्याचा दृष्टिकोन आणि समाजाशी व्यवहार करताना येणाऱ्या विविध समस्या आणि संघर्षांवर निर्णय घेण्याकडे उमेदवाराचा दृष्टिकोन आणि दृष्टीकोन तपासणारे प्रश्न यांचा समावेश असेल. हे पैलू निश्चित करण्यासाठी प्रश्न केस स्टडी पद्धतीचा वापर करू शकतात.

खालील विस्तृत क्षेत्रे समाविष्ट केली जातील:

No.

नीतिशास्त्र, सचोटी आणि अभियोग्यता

1

नीतिशास्त्र आणि मानवी संवाद, मानवी कृतीत नीतिमत्तेचे सार, निर्धारक आणि परिणाम, नैतिकतेचे पैलू, खाजगी आणि सार्वजनिक संबंधांमधील नीतिशास्त्र, मानवी मूल्ये – महान नेते, सुधारक आणि प्रशासक यांच्या जीवनातून मिळणारे घडे, कुटुंब, समाज आणि शैक्षणिक संस्था यांची मूल्य संक्रमणात भूमिका.

2

वृत्ती सामग्री, रचना, कार्य, त्याचा प्रभाव आणि विचार आणि वर्तन याच्याशी संबंध नैतिक आणि राजकीय वृत्ती, सामाजिक प्रभाव आणि मन वळवणे.

3

वृत्ती आणि नागरी सेवेतील पायाभूत मूल्ये, विश्वासाहर्ता, निःपक्षपातीपणा आणि तटस्थता, वस्तुनिष्ठता, लोकसेवेला समर्पण, सहवेदना, दुर्बल घटकाबद्दल सहिष्णुता आणि करुणा.

4

भावनिक बुद्धिमत्ता-संकल्पना आणि त्यांची उपयुक्तता आणि प्रशासन आणि कारभारात उपयुक्तता.

5

भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंतांचे आणि तत्वज्ञांचे योगदान

6

सार्वजनिक / नागरी सेवा मूल्ये आणि लोकप्रशासनात नैतिक आचारणः स्थिती आणि समस्या, सरकारी व खाजगी संस्थामधील नैतिक चिंता व पेच, नैतिक मार्गदर्शनाचे स्रोत म्हणून कायदे, नियम, नियमन आणि सदसद्विवेकबुद्धी, उत्तरदायित्व आणि नैतिक कारभार, प्रशासनात नैतिक आणि नितीविषयक मूल्यांचे बळकटीकरण, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि निधीमधील नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स.

7

कारभारातील सचोटी: लोकसेवेची संकल्पना, सचोटी आणि कारभार यांना तात्विक आधार, सरकारमधील माहितीची देवाणघेवाण आणि पारदर्शकता, माहितीचा अधिकार, नितीनियम, आचारसंहिता, नागरिकांची सनद कार्य संस्कृती, सेवा वितरणाची गुणवत्ता, सार्वजनिक निधीचा वापर, भ्रष्टाचाराची आव्हाने

8

वरील मुद्यावर केस स्टडीज

 To read the syllabus article in English, click here: MPSC Rajyaseva Syllabus 2023

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium