hamburger

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022: परीक्षेचे विश्लेषण, अडचण पातळी, विचारलेले प्रश्न, चांगले प्रयत्न, विषयवार विश्लेषण

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

या लेखात, आम्ही MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022 चे विश्लेषण केले आहे. हा विश्लेषण लेख MPSC मुख्य 2022 परीक्षेची काठीण्य पातळी आणि कोणत्या विषयावर किती प्रश्न विचारले गेले हे निर्धारित करेल. लेखातील तपशील शोधा आणि MPSC मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022 वर विनामूल्य सत्र पहा. 

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022 परीक्षा विश्लेषण

MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) 07 मे ते 9 मे 2022 पर्यंत MPSC मुख्य परीक्षा आयोजित करेल. ही परीक्षा 405 रिक्त जागांसाठी घेण्यात आली होती. जे उमेदवार MPSC मुख्य परीक्षा 2022 साठी पात्र ठरतील त्यांना MPSC मुलाखत चाचणीसाठी परवानगी दिली जाईल.

MPSC मुख्य विश्लेषण 2022-मुख्य ठळक मुद्दे

 • MPSC मुख्य परीक्षा 2022 ही 07 मे ते 9 मे 2022 पर्यंत वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये घेतली जाईल.
 • परीक्षेचे माध्यम मराठी आणि इंग्रजी
 • एकूण प्रश्नांची संख्या 150 आहे.
 • परीक्षा OMR-आधारित पद्धतीने घेण्यात आली.

\

MPSC मुख्य परीक्षा विश्लेषण 2022: परीक्षेचा नमुना

MPSC मुख्य परीक्षा 2022 चे महत्त्वाचे तपशील प्रश्नपत्रिकेवर आधारित आहेत. यामुळे परीक्षा पद्धती आणि मुख्य परीक्षेतील बदलांबद्दलच्या सर्व शंका दूर होतील.

प्रश्नांची संख्या

150

एकूण गुण

150

नकारात्मक चिन्हांकन

0.25

निवडींची संख्या

4

परीक्षेचा कालावधी

120 मिनिटे

चाचणी प्रकार

MCQs

मध्‍यम

मराठी आणि इंग्रजी भाषा

MPSC मुख्य परीक्षा 2022: परीक्षेची अडचण पातळी

येथे आम्ही प्रत्येक विभागासाठी MPSC मुख्य परीक्षा 2022 ची अडचण पातळी सादर केली आहे. इच्छुकांना पेपरनिहाय तक्त्यातील प्रश्नांची पातळी तपासता येईल.

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी (07 मे 2022)

विभाग

अडचण पातळी

मराठी भाषा (वर्णनात्मक) (मराठी)

सोपे-मध्यम 

इंग्रजी भाषा (वर्णनात्मक)

सोपे-मध्यम 

एकूणच

सोपे-मध्यम 

पेपर 2: मराठी आणि इंग्रजी (07 मे 2022)

विभाग

अडचण पातळी

मराठी भाषा (वस्तूनिष्ठ)

सोपे-मध्यम 

इंग्रजी भाषा (वस्तूनिष्ठ)

मध्यम-अवघड

एकूणच

सोपे-मध्यम 

सामान्य अध्ययन 1: इतिहास आणि भूगोल (08 May 2022)

विभाग

अडचण पातळी

इतिहास

अवघड

भूगोल

सोपे

कृषी

मध्यम 

एकूणच

मध्यम 

सामान्य अध्ययन 2: भारतीय राजकारण आणि कायदा (08 May 2022)

विभाग

अडचण पातळी

भारतीय राजकारण आणि संविधान

सोपे-मध्यम  

कायदे

मध्यम-अवघड

एकूणच

सोपे-मध्यम  

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (09 May 2022)

विभाग

अडचण पातळी

मानव संसाधन विकास

मध्यम-अवघड

मानवी हक्क

सोपे-मध्यम

एकूणच

मध्यम-अवघड

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (09 May 2022)

विभाग

अडचण पातळी

अर्थशास्त्र आणि कृषी

मध्यम-अवघड

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास

सोपे-मध्यम

एकूणच

मध्यम-अवघड

MPSC मुख्य विश्लेषण 2022: चांगले प्रयत्न

MPSC मुख्य परीक्षा 2022 चे विश्लेषण आणि मुख्य परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांनी शेअर केलेल्या पुनरावलोकनानुसार, Byjus’ Exam Prep  चे तज्ञ परीक्षांचे वाजवी प्रयत्न किती असावे ते सांगतील.

तारीख 

विषय

चांगले प्रयत्न

07 मे 2022

मराठी/इंग्रजी

 5-6 Questions

07 मे 2022

मराठी/इंग्रजी

 70-75 Questions

08 May 2022

GS Paper 1

135 Questions

08 May 2022

GS Paper 2

135-140 Questions

09 May 2022

GS Paper 3

100-110 Questions

09 May 2022

GS Paper 4

110-115 Questions

\

MPSC मुख्य विश्लेषण 2022: प्रश्नांचे गुणांचे वेटेज

खालील तक्त्यामध्ये, मुख्य पेपरच्या प्रश्नचिन्हांचे वेटेज दिले आहे:

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (07 मे 2022)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मराठी भाषा (मराठी)

3

50

इंग्रजी भाषा (इंग्रजी)

3

50

एकूण

6

100

पेपर 2: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (07 मे 2022)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मराठी भाषा (मराठी)

50

50

इंग्रजी भाषा (इंग्रजी)

50

50

एकूण

100

100

पेपर 3: GS 1 इतिहास, भूगोल आणि कृषी (08 May 2022)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

इतिहास 

 60

 60

भूगोल 

 60  60

कृषी 

 30  30

पेपर 4: GS 3 भारतीय राजकारण आणि कायदा (08 May 2022)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

भारतीय राजकारण आणि संविधान

 120

 120

कायदे 

 30  30

Total

150 150

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (09 May 2022)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

मानव संसाधन विकास

 100

 100

मानवी हक्क

 50  50

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (09 May 2022)

विषय

प्रश्नांची संख्या

एकूण गुण

अर्थशास्त्र आणि कृषी

 105

 105

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास

 45  45

MPSC मुख्य विश्लेषण 2022: विषयवार पुनरावलोकन

परीक्षेत बसलेले इच्छुक 2022 चा विषयवार आढावा पाहू शकतात:

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी (07 मे 2022)

 • यावर्षी झालेल्या पेपरमध्ये आलेला पहिला निबंध हा ‘भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्ष : काय कमावले? काय गमावले?? मागील वर्षी आलेल्या ऑनलाइन शिक्षण :सोय की गैरसोय..या निबंधासारखाच ‘opinion base’ निबंध आलेला आहे.
 • तर दुसरा निबंध हा ‘मी रेडिओ बोलतोय’ हा आत्मकथनपर निबंध आलेला आहे. मागील काही निबंधाचा विचार करता या वर्षीचे निबंध हे दरवर्षीप्रमाणे चालू घडामोडीशी निगडित असे आलेले आहेत.
 • भाषांतरलेखन हा उतारा तत्वज्ञान या विषयाशी संबंधित आहे.उताऱ्याची पातळी ही कठीण आहे.
 • सारांश लेखन: हा उतारा साधारणतः 280- 300 शब्दांचा आहे.हा उतारा एक तृतीयांश करण्यासाठी साधारणपणे 100 ते 120 शब्दमर्यादा असणे गरजेचे आहे..’शिक्षण कशासाठी??’या विषयासंबंधी आहे.

पेपर 2: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (07 मे 2022)

 • मराठी व्याकरणावर 50 प्रश्न विचारण्यात आले होते, तर इंग्रजी व्याकरणावर 50 प्रश्न विचारण्यात आले होते. 
 • मराठी व्याकरणाची एकूणच काठिण्यपातळी बघता प्रश्नही सोपे मध्यम या संवर्गातील होते.
 • मराठी व्याकरण मध्ये विचारलेले प्रश्न मध्ये खालील घटकांचा समावेश होता:
 • क्रियाविशेषण व त्याची उदाहरणे, कर्म, समास, सामाईक शब्द, मिश्र वाक्य, शब्दसमूह, वाक्य व त्यांचे प्रकार, संयुक्त वाक्य, होकारार्थी वाक्य, केवलप्रयोगी वाक्य, व्यंजन, शब्द जाती, वाक्य पृथक्करण
 • इंग्रजी व्याकरण मध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर मध्ये खालील घटकांचा समावेश होता:
 • सदर मराठी पेपरमध्ये मराठी व्याकरण एकूण 36 गुणांसाठी विचारले आहे त्याचबरोबर 9 प्रश्न शब्दसंग्रह या घटकावरती विचारले असून 5 प्रश्न एका उताऱ्यावरती विचारले आहेत..बऱ्यापैकी प्रश्न पुन्हा ( repeated) आलेले आहेत..प्रश्न व त्याची कठिण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची व संकल्पना आधारित  आहे..
 • fill in the blanks correct, substitute, Opposite words, noun phrase, punctuation marks, suffix, meaningful sequence of words, indirect speech, simple form of sentence, grammatical class of underline words, correct phrase for an expression

पेपर 3: GS 1 इतिहास, भूगोल आणि कृषी (08 May 2022)

 • पेपर एक मध्यम कठीण पातळी आहे
 • अभ्यासक्रमातील प्रत्येक विभागाचा समावेश केला
 • इतिहास विभाग तथ्य आणि तर्कावर आधारित आहे.
 • भूगोल विभाग तथ्यात्मक आहे
 • वर्तमान डेटा देखील समाविष्ट आहे.

पेपर 4: GS 3 भारतीय राजकारण आणि कायदा (08 May 2022)

 • भारतीय राज्यव्यवस्था मध्ये आलेले प्रश्न हे सोपे माध्यम या संवर्गातील होते. 
 • खालील घटकांवर भारतीय राज्यशास्त्र मध्ये प्रश्न विचारण्यात आलेले होते कलम 371, नागपूर करार, राष्ट्रपती, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव, अंगलो इंडियन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, 74 वी घटनादुरुस्ती, छावणी क्षे, महानगरपालिका, राज्य निवडणूक आयोग, लोक लेखा समिती, अंदाज समिती, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ
 • GS 2 QP मध्यम कठीण आणि खूप लांब आहे.
 • पॉलिटी – जास्तीत जास्त मल्टी लाइनर आणि बहुतेक प्रश्न वैचारिक आहेत.
 • कायदा विभाग – सोपे आणि वास्तविक प्रश्न आणि जास्तीत जास्त एकल प्रश्न.

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (09 May 2022)

 • पेपर हा मध्यम अवघड काठिण्यपातळी चा होता.
 • मानव संसाधन विकास या घटकावर 100 प्रश्न आले होते आणि मानवी हक्कावर पन्नास प्रश्न आले होते.
 • मानव संसाधन विकासातील प्रश्न मध्ये पुढील घटकांचा समावेश होता: आफ्रिकन एकता संघटना, अलिप्ततावादी चळवळ, आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना, युरोपियन युनियन, जागतिक मानवी हक्क घोषणा पत्र, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानवी हक्क संरक्षण कायदा 2019, युरोपियन स्थिरता यंत्र, साक्षरता दर, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, महाराष्ट्राचे लिंग गुणोत्तर, राष्ट्रकुल संघटना, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (09 May 2022)

या पेपरमध्ये खालील घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आला होता:

 • आधार प्लॅटफॉर्मवर डिजिटल स्वाक्षरी, आयटी कायदा 2002, मल्टिपल रिग्रेशन, उपशमन, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, जागतिक बँकेची स्थापना, राष्ट्रीय उत्पन्नाची खाती, पैशाचा लवचिक पुरवठा, प्रभावी मागणी, शाश्वत विकास, जागतिक मानव विकास निर्देशांक

MPSC मुख्य विश्लेषण 2022: अपेक्षित कट ऑफ

MPSC मुख्य परीक्षा 2022 चे विश्लेषण आणि पुनरावलोकनानुसार, परीक्षेसाठी अपेक्षित कट-ऑफ खाली दिले आहेत.

MPSC मुख्य 2022 अपेक्षित कट-ऑफ – (सूचना दिली जाईल)

MPSC मुख्य 2022: विचारलेले प्रश्न

पेपर 1: मराठी आणि इंग्रजी (07 मे 2022)

खालीलपैकी एका विषयावर 400 शब्दात निबंध लिहा

(a) भारतीय स्वातंत्र्याची 75 वर्षे काय कमवले?  काय गमवले?

(b) श्रोते हो! मी रेडिओ बोलतोय

इंग्रजी उताज्याचे मराठीत भाषांतर करा:

Write an essay on any one of the following topics in about 400 words

 1. Importance of Peace in Human Life
 2. Mobile An Escape from Reality

Translate the passage into English

पेपर 2: मराठी आणि इंग्रजी भाषा (07 मे 2022)

 • क्रियाविशेषण व त्याची उदाहरणे यांच्या योग्य जोड्या जुळवा. 
 • कर्मापूर्वी येणारा शब्द जर कर्माविषयी माहिती सांगत असेल तर त्याला 
 • ‘चुलतसासरा’ यातील समास ओळखा. 
 • आमासिक शब्द व तत्पुरुष समासाचे उपप्रकार यांच्या योग्य जोडघा जुळवा. 
 • पुरुषाच्या फेट्यावर लावावयाचा रत्नजडीत तुरा या शब्दसमुहाला खालीलपैकी योग्य शब्द कोणता 
 • वाक्य व त्यांचे प्रकार यांच्या योग्य जोड्या जुळवा 
 • खालील दोन वाक्याचे एका संयुक्त वाक्यात केलेल्या रूपांतराचा योग्य पर्याय निवडा
 • ही काही वाईट कल्पना नाही. या नकारार्थी वाक्याचे होकारार्थी वाक्यात रूपांतर पुढीलपैकी कोणते होईल?
 • eanings of the word given in capitals in the given sentence (base form).
 • The vegetables were planted in neat ROWS.
 • Choose the option that would substitute the underlined part of the given sentence
 • Although he was always happy, he did not love anyous
 • The plan, as yet, only exists in EMBRYONIC form
 • Choose the word/s having same meaning as the word in capitals in the given sentence.
 • We have to tolerate each other’s little FOIBLES.
 • Which one of the following prefixes meaning ‘all’ correctly befits the word verous? 
 • The tall girl wearing a blae trock is my cousin. (Which is a noun phrase in the sentence)
 • What is the meaning of ‘perk up’ in the context of the passage?

पेपर 3: GS 1 इतिहास, भूगोल आणि कृषी (08 May 2022)

 • खालीलपैकी कोणत्या जिल्ह्यांचा गरजेपेक्षा जास्त पाऊस आणि तपकिरी तांबडया मृदा होतो?
 • वातावरणाच्या कोणत्या थरमधे ओझोन वायूचा घर आढळतो?
 • पृथ्सेंटीमीटर पृष्ठभागावर दर मिनिटा 1.94 कैलरी सौर उर्जा मिळते त्यास काय म्हणतात? 
 • ‘केनेली हेबीसाईड’ या उपथराचा समावेश
 • सप्टेंबर 2021 मध्ये राजस्थानमधील कोणत्या राष्ट्रीय महामार्गावर लढाऊ विमाने उतरवली ?
 • सर्वसाधारणपणे तापमानाच्या विपरिततेस खालीलपैकी कोणता घटक आवश्यक असतो ?
 • महाराष्ट्रात नैऋत्य मान्सूनच्या दोन्ही शाखा मुळे प्रामुख्याने
 • 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक लिंगगुणोत्तर आढळते ?
 • महाराष्ट्र राज्यातील लोकसंख्येची दशवार्षिक वाढ ( 2001 – 2011)
 • 5 जून, 1972 माली संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून 5 जून हा पर्यावरण दिन म्हणून साजरा करण्याचे खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी ठरले ?

पेपर 4: GS 3 भारतीय राजकारण आणि कायदा (08 May 2022)

 • खालीलपैकी कोणते विधानाने कलम 371 दूसरे में महाराष्ट्र व गुजरात राज्याबावतील विशेष तरतुद सुस्थित करत बरोबर आहे.
 • जेव्हा एखादी व्यक्ति एकापेक्षा अधिक राज्यांचे राज्यपाल म्हणून कार्य करते तेव्हा त्यांचे वेतन.
 • मुख्य सचिवाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या :
 • पंचायत समिती सभापती आणि उप सभापती यांच्या निवडणुकीच्या वैधतेबाबत विवाद निर्माण झाल्यास निवडणुकीच्या दिनांकापासून किती दिवसांच्या आत आणि कोणाकडे यासंबंधी दाद मागावी लागते..
 • 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या संदर्भात पुढीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहेत ?
 • भारतातील छावणी क्षेत्र पालखी विधाने विचारात घ्या
 • महाराष्ट्रातील महानगरपालिका संबंधी खालील विधाने विचारात घ्या :
 • ‘लोकलेखा समिती’ बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत ?
 • ‘अंदाज समितीच्या’ कार्याबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चूकीचे आहे ?
 • अनुच्छेद 177 खालील बाबतीत भाष्य करते.

GS पेपर 3: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क (09 May 2022)

 • भारतातील दहशतवाद विरोधी कायदे
 • राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे योग्य विधान शोधा
 • यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना खालीलपैकी कोणत्या सामाजिक प्रवर्गाची संबंधित आहे?
 • भारतीय घटनेचे कलम 330 खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?
 • खालीलपैकी कोणता सामाजिक प्रवर्ग कालेलकर आयोगाची संबंधित आहे?
 • खालीलपैकी कोणाला मातृत्व लाभ कायदा 1961 लागू आहे?

GS 4: अर्थशास्त्र आणि नियोजन, विकासात्मक अर्थशास्त्र आणि कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (09 May 2022)

 • 143 पोर्ट नंबर, कोणत्या प्रोटोकॉल शी संबंधीत आहे ?
 • आधार प्लेटफॉर्म वर डीजीटल स्वाक्षरी (digital signature) सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्याला काय म्हणतात ?
 • दोन घटकांमधील सहसंबंध गुणांक (correlation coefficient) धन (positive) आहे. ह्या वरून काय सुचित होते ?
 • खालीलपैकी कोणते भारताचे पहिले त्रयरोगप्रतिरोधी पीक आहे ?
 • गुजरात राज्यातील भूज येथिल भूकंप कोणत्या दिवशी सकाळी झाला ?
 • 1999 मधे ओरिसा राज्यात आलेल्या चक्रिवादळाचे नाव काय होते ?
 • किल्लारी भूकंपाचा केंद्रबिंदू कोणता होता ?

 To access the article in English, click here: MPSC Rajyaseva Mains 2022 Exam Analysis

Related Important Links

MPSC Rajyaseva Exam 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Cut Off 2022

MPSC Rajyaseva Books 2022

MPSC Rajyaseva Analysis 2022

MPSC Rajyaseva Question Papers

MPSC Rajyaseva Admit Card 2022

MPSC Rajyaseva Exam Date 2022

MPSC Rajyaseva Eligibility Criteria 2022

MPSC Rajyaseva Pattern

MPSC Rajyaseva Syllabus

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022: परीक्षेचे विश्लेषण, अडचण पातळी, विचारलेले प्रश्न, चांगले प्रयत्न, विषयवार विश्लेषण Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium