hamburger

MPSC राज्यसेवा मुख्य कट ऑफ 2022 यादी: एमपीएससी राज्यसेवा मागील वर्षाचे मुख्य कट ऑफ गुण तपासा

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 7,8,9 मे 2022 रोजी आयोजित करेल. आगामी MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022 परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांनी मागील वर्षाच्या मुख्य परीक्षांचा श्रेणीनिहाय कट ऑफ समजून घेणे आवश्यक आहे. कटऑफ घटक, डाउनलोड प्रक्रिया आणि गेल्या वर्षीच्या MPSC राज्य सेवा कट-ऑफच्या माहितीसाठी संपूर्ण लेख पहा.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC राज्यसेवा मुख्य कटऑफ 2022

 • उमेदवारांना पूर्व परीक्षेसाठी हजर राहावे लागेल, त्यानंतर ते मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होतील आणि मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल.
 • एमपीएससी राज्यसेवा निवड उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांवर आधारित असेल. त्यामुळे निवड प्रक्रियेत पुढे जाण्यासाठी कटऑफ पॉइंट्स क्लिअर करणे अत्यावश्यक आहे.
 • मागील वर्षाच्या कटऑफच्या मदतीने उमेदवार  साठी कटऑफ मूल्यांकन मिळवू शकतात.
 • MPSC राज्य सेवा निकालांसह अधिकृत कटऑफ डाउनलोड करण्यासाठी उमेदवार चरण-दर-चरण प्रक्रिया देखील शोधू शकतात.

\

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022 कट ऑफ

 • MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022 पेपर 2 साठी सर्वोत्तम प्रयत्न म्हणजे 70-75 प्रश्न आणि या पेपरसाठी अपेक्षित कटऑफ सुमारे 55-60 गुणांचा आहे.
 • MPSC राज्यसेवा मुख्य 2022 पेपर 3 (GS पेपर 1) साठी सर्वोत्तम प्रयत्न 130-135 प्रश्न आहेत आणि या पेपरसाठी अपेक्षित कटऑफ सुमारे 85-90 गुण आहे.

Paper 

Best Attempts Expected Cutoff
Paper 2 70-75

55-60

Paper 3 (GS 1)

130-135

85-90
Paper 4 (GS 2)

135-140

90-95
Paper 5 (GS 3)

100-110

80-85
Paper 6 (GS 4)

110-115

80-90

MPSC राज्यसेवा मुख्य कटऑफ डाउनलोड कसे करावे?

एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ निकालासह जाहीर केला जातो. कट-ऑफ गुण तपासण्यासाठी खालील पायऱ्या दिल्या आहेत.

 • पायरी 1: लेखात दिलेल्या अधिकृत MPSC वेबसाइट लिंकवर क्लिक करा.
 • पायरी 2: गुणवत्ता यादीच्या शेवटी खाली स्क्रोल करा.
 • पायरी 3: प्रत्येक श्रेणीसाठी कट ऑफ गुण मिळू शकतात.
 • पायरी 4: भविष्यातील संदर्भासाठी PDF डाउनलोड करा आणि सेव्ह करा.

MPSC राज्यसेवा मेन्स कट ऑफ ला प्रभावित करणारे घटक

अनेक घटक दरवर्षी कट ऑफवर परिणाम करतात. एमपीएससी राज्य सेवा मेनकट बंद होण्यावर परिणाम करणारे काही मुद्दे खाली दिले आहेत

 • अर्जदारांची संख्या: अर्जदारांची संख्या जितकी जास्त तितकी कट ऑफ जास्त आणि उलट.
 • अडचण पातळी: परीक्षा अवघड असल्यास, कट-ऑफ सहसा कमी असतात, परंतु जर परीक्षा माफक प्रमाणात सोपी असेल, तर कट-ऑफ जास्त असणे अपेक्षित आहे.
 • रिक्त पदांची संख्या: मोठ्या संख्येने रिक्त जागा असल्यास, कट-ऑफ सहसा कमी असतात, परंतु रिक्त जागा कमी आणि अधिक विशिष्ट असतात; कट ऑफ अधिक आहेत.

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2020 कट ऑफ

खालील तक्त्यामध्ये MPSC राज्यसेवा मुख्य 2020 कटऑफ श्रेणीनुसार तपशीलवार माहिती दिली आहे:

Category

Sub – Category

Mains cut off

OPEN

General

467.5

Female

434

Sports

339

SC

General

397.75

Female

371

Sports

279.25

ST

General

353.02

Female

343.75

DT (A)

General

426

NT (B)

General

423

SBC

General

438

Female

393.25

NT (C)

General

452.5

Female

411.75

NT (D)

General

452.2

Female

407.5

OBC

General

439.75

Female

395.75

Sports

304.25

EWS

General

454.75

Female

422

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2019 कट ऑफ

एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य कट ऑफ 2022 चा अंदाज लावण्यासाठी उमेदवार मागील वर्षाच्या मुख्य कटऑफ गुणांमधून जाऊ शकतात. मुख्य परीक्षेसाठी 2019, 2018, 2017 आणि 2016 या वर्षांसाठी खाली नमूद केलेल्या तपशीलवार कॉलममधून जा.

वर्गवारी

उप – श्रेणी

कट ऑफ

खुला

सर्वसाधारण

459

महिला

417

खेळाडू

352

अनाथ

298

एससी

सर्वसाधारण

387

महिला

349

खेळाडू

221

एसटी

सर्वसाधारण

353

महिला

310

खेळाडू

144

डीटी (ए)

सर्वसाधारण

414

महिला

366

खेळाडू

261

एनटी (बी)

सर्वसाधारण

393

महिला

359

एसबीसी

सर्वसाधारण

418

महिला

369

एनटी (सी)

सर्वसाधारण

437

महिला

392

एनटी (डी)

सर्वसाधारण

428

महिला

393

ओबीसी

सर्वसाधारण

431

महिला

372

खेळाडू

319

एसईबीसी

सर्वसाधारण

444

महिला

399

खेळाडू

317

दिव्यांग

सर्वसाधारण

361

महिला

298

खेळाडू

378

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2018 कट ऑफ

खालील तक्त्यामध्ये MPSC राज्यसेवा मुख्य 2018 कटऑफ श्रेणीनुसार तपशीलवार माहिती दिली आहे:

वर्गवारी

उप – श्रेणी

कट ऑफ

खुला

सर्वसाधारण

467

महिला

416

खेळ

287

एससी

सर्वसाधारण

393

महिला

356

खेळ

323

एस.टी

सर्वसाधारण

344

महिला

265

खेळ

204

डीटी (ए)

सर्वसाधारण

421

एनटी (बी)

सर्वसाधारण

402

महिला

358

एनटी (सी)

सर्वसाधारण

441

महिला

393

एनटी (डी)

सर्वसाधारण

450

महिला

421

ओबीसी

सर्वसाधारण

448

महिला

413

पीएच

अंधत्व किंवा कमी दृष्टी

416

श्रवणदोष

329

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2017 कट ऑफ

खालील तक्त्यामध्ये एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य 2017 कटऑफ श्रेणीनुसार तपशीलवार माहिती दिली आहे

वर्गवारी

उप – श्रेणी

कट ऑफ

खुला

सर्वसाधारण

434

महिला

370

खेळ

317

अनुसूचित जाती

सर्वसाधारण

363

महिला

317

खेळ

233

एस.टी

सर्वसाधारण

327

महिला

256

DT (A)

सर्वसाधारण

381

महिला

324

NT (B)

सर्वसाधारण

383

महिला

338

SBC

सर्वसाधारण

370

NT (C)

सर्वसाधारण

412

महिला

337

NT (D)

सर्वसाधारण

430

महिला

400

ओबीसी

सर्वसाधारण

409

महिला

347

खेळ

280

पीएच

अंधत्व किंवा कमी दृष्टी

355

श्रवणदोष

288

लोकोमोटर अक्षमता

331

MPSC राज्यसेवा मुख्य 2016 कट ऑफ

खालील तक्त्यामध्ये MPSC राज्यसेवा मुख्य 2016 कटऑफ श्रेणीनुसार तपशीलवार माहिती दिली आहे.

वर्गवारी

उप – श्रेणी

कट ऑफ

खुला

सर्वसाधारण

399

महिला

344

खेळ

290

अनुसूचित जाती

सर्वसाधारण

336

महिला

291

एस.टी

सर्वसाधारण

303

महिला

261

DT (A)

सर्वसाधारण

364

NT (B)

सर्वसाधारण

325

SBC

सर्वसाधारण

358

NT (C)

सर्वसाधारण

372

NT (D)

सर्वसाधारण

379

ओबीसी

सर्वसाधारण

376

महिला

347

पीएच

श्रवणदोष

329

लोकोमोटर अक्षमता

331

MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पॅटर्न 2022

 • एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेत एकूण सहा पेपर असतात ज्यात भाषेचा एक पेपर वर्णनात्मक असतो तर इतर सर्व पेपर वस्तुनिष्ठ स्वरूपाचे असतात.
 • प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी, मिळालेल्या गुणांमधून 0.25 गुण वजा केले जातील.
 • MPSC मुख्य परीक्षेला एकूण 800 गुण आणि मुलाखतीसाठी 100 गुण असतात.
 • खालील मध्ये आम्ही MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 चा परीक्षा नमुना प्रदान केला आहे:

विषयाचे नाव

गुण

कालावधी

परीक्षेचे स्वरूप

मराठी आणि इंग्रजी (निबंध)

100

3 तास

वर्णनात्मक

इंग्रजी/मराठी

100

1 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर I: इतिहास, भूगोल आणि कृषी

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर II: भारतीय राजकारण आणि कायदे

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर III: मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

GS पेपर IV: विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अर्थव्यवस्था

150

2 तास

वस्तुनिष्ठ

एकूण गुण

800

   

To access the article in English, click here:

MPSC Rajyaseva Mains Cut Off

Related Links

MPSC Rajyaseva Question Papers 2022

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Hall Ticket 2022

MPSC Rajyaseva Syllabus 2022

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022

MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

MPSC राज्यसेवा मुख्य कट ऑफ 2022 यादी: एमपीएससी राज्यसेवा मागील वर्षाचे मुख्य कट ऑफ गुण तपासा Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium