hamburger

MPSC गट क कटऑफ 2022: पोस्ट-निहाय कटऑफ तपासा, अपेक्षित कटऑफ गुण

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 03 एप्रिल 2022 रोजी एमपीएससी गट क प्रिलिम्स 2022 परीक्षा आयोजित करणार आहे. एमपीएससी गट क च्या प्रिलिम्स परीक्षांनंतर आयोगाने जाहीर केलेले निकाल देखील संबंधित पदांच्या कटऑफसह जाहीर केले जातात. या लेखात, आपण MPSC गट क प्रिलिम्स परीक्षेतील कट-ऑफ गुण पाहू आणि मागील वर्षीचे कट-ऑफ गुण देखील समाविष्ट करू.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC गट क कटऑफ 2022

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium