hamburger

MPSC गट क कटऑफ 2022: पोस्ट-निहाय कटऑफ तपासा, अपेक्षित कटऑफ गुण

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 03 एप्रिल 2022 रोजी एमपीएससी गट क प्रिलिम्स 2022 परीक्षा आयोजित करणार आहे. एमपीएससी गट क च्या प्रिलिम्स परीक्षांनंतर आयोगाने जाहीर केलेले निकाल देखील संबंधित पदांच्या कटऑफसह जाहीर केले जातात. या लेखात, आपण MPSC गट क प्रिलिम्स परीक्षेतील कट-ऑफ गुण पाहू आणि मागील वर्षीचे कट-ऑफ गुण देखील समाविष्ट करू.

Download BYJU’S Exam Prep App and prepare General Knowledge for Maharashtra State exams.

MPSC गट क कटऑफ 2022

 • आगामी MPSC गट क परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना विविध टप्प्यांसाठी श्रेणीनिहाय कटऑफ समजून घेणे आवश्यक आहे.
 • एमपीएससी गट क कटऑफ गुण सामान्यतः परीक्षेच्या एक महिन्यानंतर, निकालाच्या घोषणेसह जाहीर केले जातात. MPSC गट क कटऑफ गुण हे उमेदवारांना निवड प्रक्रियेच्या पुढील फेरीसाठी पात्र होण्यासाठी आवश्यक असलेले किमान गुण आहेत.
 • एमपीएससी गट क निवड उमेदवारांना मिळालेल्या गुणांवर आधारित असेल; त्यामुळे, निवड प्रक्रियेसह पुढे जाण्यासाठी कटऑफ पॉइंट्स क्लिअर करणे अत्यावश्यक आहे.
 • एमपीएससी ग्रुप सी मागील वर्षांच्या कटऑफच्या मदतीने इच्छुकांना 2022 च्या कटऑफचे मूल्यांकन मिळू शकते.

MPSC गट क कट ऑफ 2022 कसा डाउनलोड करायचा?

MPSC गट क परीक्षा 2022 च्या निकालांसोबत कट ऑफ गुण जाहीर होतील. एमपीएससी ग्रुप सी परीक्षेला बसलेले उमेदवार 2022 चे अधिकृत कटऑफ गुण डाउनलोड करण्यासाठी खाली नमूद केलेल्या चरणांचे अनुसरण करू शकतात.

 • पायरी 1: MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या (mpsc.gov.in)
 • पायरी 2: MPSC गट क निकाल PDF डाउनलोड करा
 • पायरी 3: MPSC गट क निकाल PDF खाली स्क्रोल करा आणि PDF च्या शेवटी, तुम्हाला कटऑफ गुणांची यादी मिळेल.
 • पायरी 4: पीडीएफ मधील श्रेणीनुसार कटऑफ गुण तपासा
 • पायरी 5: MPSC ग्रुप क कटऑफ मार्क PDF डाउनलोड करा

MPSC गट क कट ऑफ 2022: अपेक्षित कट ऑफ

या परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी अपेक्षित कट ऑफ खालील श्रेणीत आहे:
पुरुष: ५५- ५८
महिला: ४७-५२
तुम्ही मागील वर्षाचे कटऑफ मार्क्स येथून तपासू शकता:
 MPSC ग्रुप क कटऑफ

MPSC गट क कटऑफ 2019: लिपिक टंकलेखक पद

खालील तक्त्यामध्ये लिपिक टायपिस्ट पदांसाठी MPSC गट क परीक्षा 2019 चे श्रेणीनिहाय कट ऑफ गुण दिले आहेत:

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains Cut Off (Marathi)

Mains Cut Off (English)

OPEN

General

54

131

134

Female

48

125

119

Sports

46

119

SC

General

53

114

124

Female

47

104

106

Sports

39

106

ST

General

48

101

Female

41

100

100

DT(A)

General

54

124

Female

48

112

NT (B)

General

54

127

119

Female

48

117

SBC

General

50

112

123

Female

43

112

NT(C)

General

54

128

Female

48

113

NT(D)

General

54

Female

48

119

OBC

General

54

124

131

Female

48

112

Sports

46

107

SEBC

General

54

126

126

Female

48

118

Sports

46

112

EWS

General

48

118

124

Female

37

105

Sports

32

112

DIVYANG

Hearing Impairment

40

101

Locomotor Disability Or Cerebral Palsy

43

111

MPSC गट क कटऑफ 2018: लिपिक टंकलेखक पद

खालील तक्त्यामध्ये लिपिक टायपिस्ट पदांसाठी MPSC गट क परीक्षा 2018 चे श्रेणीनिहाय कट ऑफ गुण दिले आहेत:

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains Cut Off (Marathi)

Mains Cut Off (English)

OPEN

General

52

108

114

Female

44

95

101

Sports

40

90

97

SC

General

52

100

111

Female

47

86

93

Sports

34

81

ST

General

43

81

87

Female

33

72

82

Sports

11

54

DT(A)

General

52

100

107

Female

43

84

Sports

36

87

NT(B)

General

52

101

104

Female

45

89

SBC

General

47

96

102

Female

40

79

Sports

23

69

NT(C)

General

52

106

111

Female

48

92

Sports

40

86

NT(D)

General

52

108

111

Female

51

92

OBC

General

52

104

111

Female

47

90

99

Sports

41

79

PH

Blindness Or Low Vision

30

97

128

Hearing Impairment

28

79

Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy

48

102

MPSC गट क कटऑफ 2019: कर सहाय्यक पद

खालील तक्त्यामध्ये कर सहाय्यक पदासाठी MPSC गट क परीक्षा 2019 चे श्रेणीनिहाय कट ऑफ गुण दिले आहेत:

Category

Sub – Category

Prelims cut off 

Mains cut off 

OPEN

General

55

137

Female

49

126

Sports

47

123

Ex-Serviceman

27

102

SC

General

53

122

Female

48

108

Sports

39

108

Ex-Serviceman

17

66

ST

General

48

100

Female

42

104

Ex-Serviceman

9

63

DT(A)

General

55

132

Female

48

118

NT (B)

General

55

127

Female

49

123

SBC

General

54

117

Female

48

126

NT©

General

55

Female

49

124

NT(D)

General

55

Female

49

115

Ex-Serviceman

27

100

OBC

General

55

129

Female

49

118

Sports

46

111

Ex-Serviceman

27

94

SEBC

General

55

133

Female

49

121

Sports

47

117

Ex-Serviceman

27

86

EWS

General

53

127

Female

40

108

Sports

32

114

Ex-Serviceman

10

58

DIVYANG

Blindness Or Low Vision

36

110

Hearing Impairment

27

85

Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy

45

106

MPSC गट क कटऑफ 2018: कर सहाय्यक पद

खालील तक्त्यामध्ये कर सहाय्यक पदासाठी MPSC गट क परीक्षा 2018 चे श्रेणीनिहाय कट ऑफ गुण दिले आहेत:

Category

Sub – Category

Prelims cut off 

Mains cut off 

OPEN

General

52

114

Female

44

101

Sports

40

93

Ex-Serviceman

15

68

SC

General

52

100

Female

44

87

Sports

31

84

Ex-Serviceman

3

43

ST

General

45

85

Female

35

74

Sports

14

56

Ex-Serviceman

1

37

DT(A)

General

52

106

Female

44

89

Sports

36

99

Ex-Serviceman

2

55

NT (B)

General

52

105

Female

44

88

Sports

34

90

Ex-Serviceman

4

31

SBC

General

52

106

Female

47

95

Sports

23

76

Ex-Serviceman

1

58

NT©

General

52

110

Female

48

95

Sports

42

90

Ex-Serviceman

15

54

NT(D)

General

52

112

Female

52

97

Sports

40

83

Ex-Serviceman

24

58

OBC

General

52

107

Female

46

94

Sports

42

87

Ex-Serviceman

15

55

DIVYANG

Blindness Or Low Vision

38

104

Hearing Impairment

29

78

Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy

45

98

MPSC गट क कटऑफ 2019: उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक पद

खालील तक्त्यामध्ये उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक पदासाठी MPSC गट क परीक्षा 2019 चे श्रेणीनिहाय कट ऑफ गुण दिले आहेत:

Category

Sub – Category

Prelims cut off 

Mains cut off 

OPEN

General

63

133

Female

56

126

Sports

57

126

Ex-Serviceman

38

106

SC

General

61

119

Female

53

111

Ex-Serviceman

26

89

ST

General

54

110

Female

46

108

DT(A)

General

62

128

Female

50

116

NT(D)

General

63

131

OBC

General

63

132

Female

56

119

Ex-Serviceman

38

100

SEBC

General

63

129

Female

56

124

Ex-Serviceman

38

96

EWS

General

61

130

Female

51

131

MPSC गट क कटऑफ 2018: उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक पद

खालील तक्त्यामध्ये उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक पदासाठी MPSC गट क परीक्षा 2018 चे श्रेणीनिहाय कट ऑफ गुण दिले आहेत:

Category

Sub – Category

Prelims cut off

Mains cut off

OPEN

General

65

134

Female

59

117

Sports

58

121

Ex-Serviceman

35

104

SC

General

63

121

Female

54

108

Ex-Serviceman

23

79

ST

General

58

97

Female

48

93

DT(A)

General

65

132

SBC

General

63

129

NT(C)

General

65

131

NT(D)

General

65

125

OBC

General

65

129

Female

58

110

Ex-Serviceman

36

104

MPSC गट क कटऑफ वर परिणाम करणारे घटक

MPSC गट क कटऑफ गुण विविध घटकांवर अवलंबून एका वर्षापासून ते पुढील वर्षांपर्यंत बदलू शकतात. एमपीएससी ग्रुप सी कटऑफ गुण बदलू शकणारे काही महत्त्वाचे आणि महत्त्वाचे घटक खाली सूचीबद्ध केले आहेत:

घटक 1: रिक्त पदांची संख्या

 • MPSC गट क पदांसाठीच्या रिक्त जागा दरवर्षी बदलतात, ज्यामुळे कट ऑफ गुण देखील बदलतात. MPSC गट क रिक्त पदांची संख्या जितकी जास्त असेल तितकी कमी कटऑफ आणि उलट.

घटक 2: अर्जदारांची संख्या

 • MPSC गट C च्या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या देखील कटऑफमधील बदल ठरवते. अर्जदारांची संख्या कमी असल्याने कट ऑफ कमी होईल.

घटक 3: परीक्षेच्या पेपरची अडचण

 • MPSC गट क परीक्षेतील अडचणी हा देखील MPSC गट C परीक्षेसाठी कट ऑफ गुण ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक असेल. अडचणीचा MPSC गट C मधील उमेदवाराच्या कामगिरीवर आणि कटऑफ गुणांवर परिणाम होईल.

To access the article in English, click here: MPSC Group C Cutoff

Check the Related Links:

MPSC Group C Eligibility Criteria MPSC Group C Exam Pattern
MPSC Group C Vacancies MPSC Group C Syllabus
MPSC Group C Question Papers MPSC Group C Preparation Tips
MPSC Group C Cut off MPSC Group C Books

More From Us:

Maharashtra Static GK 

MPSC Current Affairs 2022: Download in Marathi & English

Important Government Schemes For MPSC 

NCERT Books for MPSC State Exam 2022

Maharashtra State Board Books PDF

MPSC GK Study Material: Complete Notes for MPSC Exam [Free]

Download BYJU’S Exam Prep App

MPSC गट क कटऑफ 2022: पोस्ट-निहाय कटऑफ तपासा, अपेक्षित कटऑफ गुण Daily, Monthly, Yearly Current Affairs Digest, Daily Editorial Analysis, Free PDF’s & more, Join our Telegram Group Join Now
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium