hamburger

नागरी सेवांसाठी अभियोग्यता आणि मूलभूत मूल्ये, MPSC Ethics Notes

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

नागरी सेवेची मूल्ये: एमपीएससी परीक्षेसाठी एथिक्सची तयारी करण्यासाठी इच्छुकांना ‘नागरी सेवांसाठी अभियोग्यता आणि मूलभूत मूल्ये’ यांची माहिती घ्यावी लागते. यात राज्यसेवा परीक्षा आणि नीतिशास्त्र अभ्यासक्रम (जीएस-४) साठीच्या सर्व महत्त्वाच्या विषयांची कल्पना येते. आजच्या या लेखामध्ये आपण नागरी सेवकांसाठी अभियोग्यता आणि कोणती मूलभूत मूल्य त्यांच्या अंगी असली पाहिजे? या विषयाची माहिती घेणार आहोत. आजचा हा लेख एमपीएससी राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन चार साठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या लेखाची पीडीएफ तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून डाऊनलोड करू शकतात व आपली तयारी योग्य रीतीने करू शकतात.

नागरी सेवांसाठी अभियोग्यता आणि मूलभूत मूल्ये

परीक्षेतील नैतिक दृष्टीकोनातून नागरी सेवांसाठी अभियोग्यता आणि मूलभूत मूल्ये महत्वाची आहेत. एमपीएससी अभ्यासक्रमाच्या या Static भागातून प्रश्न विचारले जाऊ शकतात, म्हणून राज्यसेवा इच्छुकांनी त्यांचा अर्थ पूर्णपणे समजून घेतला पाहिजे. हे विषयही चालू घडामोडींशी अत्यंत निगडित आहेत. त्यांच्याकडून विचारलेला जवळपास प्रत्येक प्रश्न हा सध्याच्या घटनांशी संबंधित असतो. म्हणून, मानक पाठ्यपुस्तकांव्यतिरिक्त, आपण या विभागांसाठी वर्तमानपत्रे आणि बातम्यांच्या विश्लेषणावर देखील अवलंबून असले पाहिजे. हा घटक MPSC Exam आणि इत्यादी परीक्षांसाठी उपयुक्त आहे. 

नागरी सेवांसाठी अभियोग्यता आणि मूलभूत मूल्ये, MPSC Ethics Notes

Aptitude म्हणजे काय? 

अभियोग्यतेचा (Aptitude) शब्दकोशाचा अर्थ असा आहे की, काहीतरी करण्याची नैसर्गिक क्षमता. येथे नैसर्गिक म्हणजे केवळ जन्माने नव्हे तर एखाद्या व्यक्तीला आलेल्या एकूण अनुभवांची बेरीज करणे. जन्मजात अभियोग्यतेसह तो आपल्या हयातीत शिकत असलेल्या एकूण कौशल्यांची बेरीज आहे.

एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन किंवा एखाद्या वस्तूबद्दल त्याला वाटणार् या भावना म्हणून Aptitude ची व्याख्या केली जाते. Aptitude हे क्षमता परिभाषित करते आणि एखादी व्यक्ती एखाद्या विशिष्ट नोकरीसाठी योग्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी वापरला जाणारा एक निकष आहे. अभियोग्यता ही निसर्गापासून असू शकते आणि त्याचे संगोपनही करता येते. अभियोग्यता आणि संभाव्यतेच्या (potentialities) सध्याच्या नमुन्याच्या (present pattern) समन्वयाने भविष्यातील संभाव्यतेकडे देखील पाहू शकतो. 

अभियोग्यता हे आवड, कौशल्य किंवा बुद्धिमत्ता यापेक्षा भिन्न आहे:

 1. क्षमता (Ability) म्हणजे एखादी गोष्ट करण्यासाठी आवश्यक असलेले गुण.
 2. कौशल्य (Skill) ही अशी क्षमता आहे जी कठोर प्रशिक्षणाद्वारे प्राप्त केली जाते आणि व्यक्ती समस्या सोडविण्यासाठी कौशल्य वापरते. 
 3. Aptitude म्हणजे प्रशिक्षण घेतल्यास कुशल होण्याची क्षमता दर्शवते. 
 4. बुद्धिमत्ता (Intelligence) म्हणजे समजून घेण्याची आणि अनुभवाचा फायदा घेण्याची क्षमता. तथापि समान बुद्धिमत्ता असलेल्या लोकांची अभियोग्यता Aptitude भिन्न असू शकते. Interest (आवड) ही अशी गोष्ट आहे जी कोणत्याही कौशल्याची गरज न बाळगता आपल्याला आकर्षित करते.

नागरी सेवा मूल्ये (Civil Service Values)

एका सनदी अधिका-यांकडे किमान मानकांचा एक संच (minimum set of standards) असला पाहिजे, ज्यावर ते गोष्टींचे मूल्यमापन करतात. मूल्याचा उपयोग गोष्टींचा न्याय करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. मूल्ये ध्येयाभिमुख (goal oriented) म्हणजे सामाजिक, राजकीय व आर्थिक न्याय आणि साधनाभिमुख (means oriented) म्हणजे सहानुभूती, सचोटी, शिस्त, निःपक्षपातीपणा इ. असू शकतात. सनदी अधिकाऱ्यांना विवेकाधीन अधिकार असल्यामुळे सत्तेचा गैरवापर होऊ नये म्हणून त्यांना काही मार्गदर्शन देणे ही मूल्ये महत्त्वाची आहेत.

दुसऱ्या प्रशासकीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार नागरी सेवांची मूलभूत मूल्य खालील प्रमाणे असली पाहिजेत:

 1. Integrity (सचोटी किवा एकनिष्ठता).
 2. Objectivity (वस्तुनिष्ठता).
 3. Impartiality (निःपक्षपातीपणा).
 4. Dedication to public service (जनसेवेसाठी समर्पण).
 5. Compassion towards weaker sections. (दुर्बल घटकांबद्दल करुणा)

Integrity (सचोटी किवा एकनिष्ठता)

नैतिक सुदृढता (Moral soundness) म्हणजे सचोटी होय. सचोटीने वागणारी व्यक्ती आपल्या मूल्यांशी सहमत नसलेल्या गोष्टी करणार नाही. प्रामाणिक व्यक्ती फसवणार नाही किंवा फसवणार नाही, तर आपल्या कृतीत सत्यवादी असेल. प्रामाणिकपणा आर्थिक विवेक दर्शवितो म्हणजे भ्रष्टाचार नाही. सचोटी असलेल्या व्यक्तीने त्याच्या मूल्यांचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती करू नये, परंतु प्रामाणिक अधिका-याने आदेशांचे पालन केले पाहिजे.

मूल्य प्रणाली सुसंगत असली पाहिजे अन्यथा आपण एका गोष्टीवर विश्वास ठेवतो परंतु दुसरे करतो. मूल्यप्रणालीत सातत्य ठेवावे लागते. सचोटी खालील प्रकारची असते :

 1. बौध्दिक सचोटी ( Intellectual Integrity) : प्रत्येकाचे मूल्यमापन एकाच मापदंडांनी करणे.
 2. व्यावसायिक सचोटी (Professional integrity) : व्यावसायिक संस्थांनी अंमलात आणलेली सचोटी.
 3. संघटनात्मक अखंडता (Organizational integrity) : संघटनेचा विश्वास (Belief of the organization).

प्रशिक्षण, संस्थात्मक रचना आणि सर्व सदस्य ांनी पाळावी अशी आचारसंहिता स्थापन करून सचोटी रुजवता येते. साथीदारांचा दबाव किंवा सामाजिक दबाव निर्माण करण्यासाठी नीतिमत्तेच्या उल्लंघनाचे परीक्षण केले जाऊ शकते. सचोटी चाचणी यादृच्छिकपणे (randomly) अधिकारी ओळखून आणि त्यांना लाच देण्याचा प्रयत्न करून केली जाते. यात दंडात्मक तरतुदी नसतात, परंतु अधिकाऱ्यांमध्ये अधिक भीती निर्माण होते.

width=100%

वस्तुनिष्ठता

विहित नियम आणि धोरणाच्या आधारे निर्णय घेणे, मूल्ये आणि भावनांवर आधारित नाही. प्रशिक्षण, ऐकण्याचा अधिकार, निर्णयांचे पुनरावलोकन, पारदर्शकता, डेटा गोळा करण्यासाठी माहिती व्यवस्थापन प्रणाली आणि निर्णय घेण्यासाठी आकडेवारी याद्वारे वस्तुनिष्ठता विकसित केली जाऊ शकते.

 • नागरी सेवकाचा हा अतिशय महत्त्वाचा गुण आहे. एखाद्या नागरी सेवकाने निःपक्षपाती असले पाहिजे, साध्या रजेपासून ते पदोन्नतीपर्यंत किंवा प्रसंगी कठोर कारवाई देखील केली पाहिजे. 
 • बाहेरील संस्थांना कामाचे कंत्राट देताना केवळ गुणवत्तेच्या आधारेच कंत्राटे दिली जातात. त्यात काही दोष आढळल्यास प्रसंगी योग्य ती कारवाई करावी. 
 • राजकीय नेत्यांना मुद्दा स्पष्ट करताना किंवा वरिष्ठांशी सल्लामसलत करताना, वस्तुनिष्ठ आणि निष्पक्ष चर्चा व्हायला हवी. जर हा गुण असेल तर तो वैयक्तिक आणि सार्वजनिक जीवनात खूप आदर आणतो.

Also Read: नीतिशास्त्र व नैतिकता मधील फरक

करुणा 

करुणा हा सहानुभूतीचा (sympathy) एक प्रकार आहे, परंतु अधिक प्रबळ आहे आणि म्हणूनच कृतींचा एक चांगला अंदाज आहे. गरिबांबद्दलच्या करुणेने संतांनी त्यांची सेवा केली. जेव्हा आपण इतरांच्या भावना सामायिक करता तेव्हा सहानुभूती (Sympathy) असते. 

 • Empathy हा वर्तणुकीचा एक मजबूत अंदाज आहे कारण जेव्हा आपल्याला इतरांबद्दल Empathy वाटते तेव्हा आपल्याला त्यांच्या भावना जाणवतात. हे कोणासाठीही असू शकते परंतु करुणा ही गरिबांसाठी असते.
 • औपनिवेशिक कालखंडात (colonial era) अत्यंत हुशार अधिकारी नागरी सेवेत दाखल झाले, परंतु त्यांच्यात भारतीयांबद्दल Empathy नव्हती आणि त्यांनी केवळ भारतावर ब्रिटीश राजवट टिकवून ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. 
 • नोकरशाहीला सामान्य माणसांबद्दल Empathy दाखवायला शिकवले पाहिजे यामुळे त्याच्या परोपकारी वर्तनाला चालना मिळेल. तथापि, त्याला Empathy वाटण्यासाठी प्रथम त्याची भावनिक बुद्धिमत्ता विकसित केली पाहिजे.

नागरी सेवेची मूलभूत मूल्ये (Foundation values of civil service)

कार्यकारी (Executive) म्हणजे राजकीय कार्यकारी म्हणजे पीएम आणि मंत्रिपरिषद आणि स्थायी कार्यकारी (Permanent executive) म्हणजे नागरी सेवा अशा दोन प्रकारच्या असतात. राजकीय कार्यकारिणी (Political executive) निवडून आल्याने लोकांकडून सत्ता प्राप्त होते. ते लोकांना जबाबदार असतात आणि स्थायी कार्यकारिणीच्या मदतीने धोरण ठरवतात. स्थायी कार्यकारिणी ही राजकीय कार्यकारिणीला जबाबदार असते आणि ती त्याच्या अधीनस्थ असते. धोरणांची अंमलबजावणी आणि धोरणे तयार करण्यात मदत ही स्थायी कार्यकारिणीकडून केली जाते.

1. तटस्थता (Neutrality)

राजकीय महत्त्वाकांक्षेत तटस्थ राहणे. सर्व राजवटींची विश्वासूपणे सेवा करणे. राजकीय पक्षांना सेवेवर विश्वास आहे याची खात्री करण्यासाठी हे आवश्यक आहे अन्यथा त्याचा धोरण निर्मितीवर परिणाम होईल. तटस्थ सेवा म्हणजे राजकीय नसबंदी (political sterilization) आणि धोरणे त्याच्या वैयक्तिक हितसंबंधांच्या विरोधात असली तरी पूर्ण निष्ठेने सत्ताधारी पक्षाची सेवा करू शकतात. 

 • निष्क्रिय तटस्थतेचा (Passive neutrality) अर्थ असा आहे की अधिकारी घटनेच्या उल्लंघनासारख्या परिणामांचा विचार न करता कार्य करतील.
 •  सक्रिय तटस्थतेचा (Active neutrality) अर्थ असा आहे की अधिकारी आदेशांचे पालन करतील, परंतु कायद्यांचे उल्लंघन करणार नाहीत.

तथापि, करिअरवाद वाढत असल्याने तटस्थता धोक्यात आली आहे आणि नागरी सेवा स्वत: ला सत्ताधारी पक्षाशी संरेखित करते. सत्ता बदलल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या होणे सामान्य आहे. आंतर संवर्गातील स्पर्धाही एक भूमिका बजावते. तटस्थ सेवा म्हणजे सामाजिक योजनांबद्दल कोणताही प्रतिसाद नाही आणि याचा परिणाम नियोजन आणि अंमलबजावणीवर होतो. नोकरशाहीच्या हस्तिदंती मनोऱ्याच्या (ivory tower approach) दृष्टिकोनावर टीका केली गेली आहे.

2. अनामिकता (Anonymity)

स्तुतीची अपेक्षा न करता पडद्यामागे काम करावे. राजकीय कार्यकारिणीने स्थायी कार्यकारिणीचे संरक्षण केले पाहिजे. नोकरशाहीला फटकारण्याची ताकद राजकीय कार्यकारिणीकडे असली पाहिजे परंतु मनमानीपासून संरक्षण केले पाहिजे या आशावादांव्यतिरिक्त, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन प्रणाली अंतर्गत सर्जनशीलता, प्रतिसाद, धैर्य, कार्यक्षमता आणि परिणामकारकता अपेक्षित आहे जी जनतेला त्यांच्या करांसाठी चांगल्या सेवेची मागणी करणारे ग्राहक मानते.

नागरी सेवांसाठी अभियोग्यता आणि मूलभूत मूल्ये, MPSC Ethics Notes

Aptitude and foundational values for Civil Services, MPSC Notes

या लेखातील घटकांवर अजूनही खूप सारी माहिती बाकी आहे ती माहिती तुम्हाला खाली दिलेल्या पीडीएफ मध्ये मिळेल म्हणूनच तुम्ही खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी जेणेकरून या घटकावर ची परिपूर्ण माहिती तुम्हाला मिळेल. या घटकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी खाली दिलेली पीडीएफ डाउनलोड करावी:

Download Aptitude and foundational values for Civil Services Notes

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium