hamburger

National Green Tribunal (NGT), ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ, Act, Objectives, PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നിയമപ്രകാരം 2010 ഒക്‌ടോബർ അവസാനത്തിലാണ് NGT അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ രൂപീകരിച്ചത്. പാരിസ്ഥിതിക തർക്കങ്ങളുടെ പരിധി നോക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അർദ്ധ-ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണിത്, അത് മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി പ്രശ്‌നങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അന്നത്തെ നാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റ് അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റിയെ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ച ശേഷമാണ് എൻജിടി സ്ഥാപിതമായത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കും ന്യൂസിലൻഡിനും ശേഷം പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതി ട്രിബ്യൂണൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി.

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന് (എൻജിടി) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മൗലികാവകാശത്തിൽ നിന്ന് (ആർട്ടിക്കിൾ 21) പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നു, ഇത് സംസ്ഥാന നയങ്ങളുടെ (ഡിപിഎസ്‌പികൾ: ആർട്ടിക്കിൾ 48 എ), മൗലിക കടമ (ആർട്ടിക്കിൾ 51-എ) (ഡിപിഎസ്‌പികൾ: ആർട്ടിക്കിൾ 48 എ) തത്വശാസ്ത്രവുമായി യോജിച്ചുപോകുന്നു. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും, കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

എന്താണ് NGT?

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലാണ് എൻജിടിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം. ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട്, 2010 പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ജുഡീഷ്യൽ ബോഡിയാണ് ഇത്. വനം, പരിസ്ഥിതി, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ ഫലപ്രദവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ തീർപ്പാക്കലിനായി ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു.

 • എൻജിടിയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂ ഡൽഹിയാണ്.
 • NGT അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ആസ്ഥാനമായി ന്യൂഡൽഹി ഒഴികെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭോപ്പാൽ, പൂനെ, കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ എന്നിവയാണ് അവ
 • എൻജിടി സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ, ന്യൂസിലൻഡിനും ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കും ശേഷം ഒരു പ്രത്യേക പരിസ്ഥിതി ട്രിബ്യൂണൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി.

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (NGT)

വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ എൻജിടിയുടെ ഹൈലൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കുക.

NGT പൂർണ്ണ രൂപം

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ

NGT ചെയർമാൻ 2022

ജസ്റ്റിസ് ആദർശ് കുമാർ ഗോയൽ

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ആസ്ഥാനം

ന്യൂ ഡെൽഹി

NGT ഓർഡറുകൾ ചലഞ്ച് സ്റ്റാറ്റസ്

അതെ, എൻജിടി ഉത്തരവുകൾ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സുപ്രീം കോടതി മുഖാന്തരം ചോദ്യംചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നിയമം

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ നിയമം, 2010, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന തർക്കങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക ട്രൈബ്യൂണൽ (NGT) സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു നിയമമാണ്.

NGT ചെയർപേഴ്സണും അംഗങ്ങളും

വടക്ക്, മധ്യ, കിഴക്ക്, തെക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് എന്നീ അഞ്ച് സോണുകളിൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എൻജിടിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബെഞ്ചിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് (നോർത്ത് സോൺ).

മറ്റ് ബെഞ്ചുകളും അവയുടെ ആസ്ഥാനവും:

 • സെൻട്രൽ സോൺ: ഭോപ്പാൽ
 • ഈസ്റ്റ് സോൺ: കൊൽക്കത്ത
 • സൗത്ത് സോൺ: ചെന്നൈ
 • വെസ്റ്റ് സോൺ: പൂനെ

NGT-യുടെ ഘടന

NGT-യുടെ ഘടനയെ പറ്റി താഴെ പരാമർശിക്കുന്നു:

 • എൻജിടിയിൽ ചെയർപേഴ്സൺ, ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങൾ, വിദഗ്ധ അംഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു
 • ഈ അംഗങ്ങളെല്ലാം അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഓഫീസ് വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അവർക്ക് വീണ്ടും നിയമനത്തിന് അർഹതയില്ല.
 • എൻജിടി ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അനുസൃതമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ്.
 • ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി വഴിയാണ് എൻജിടി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നത്.
 • പ്രിൻസിപ്പൽ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെയർപേഴ്‌സണാണ് എൻജിടിയുടെ തലവൻ, 10-20 ജുഡീഷ്യൽ അംഗങ്ങളും സമാനമായ എണ്ണം വിദഗ്ധ അംഗങ്ങളുമുണ്ട്.

NGT യുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ചില പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • പരിസ്ഥിതി, വനങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണവും സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെ വേഗത്തിലും ഫലപ്രദമായും തീർപ്പാക്കൽ.
 • വ്യക്തികൾക്കും സ്വത്തുക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും ആശ്വാസവും നൽകുന്നതിന്.
 • ബഹുവിധ അച്ചടക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക തർക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ.

Important Links for Kerala PSC exam

Jal Jeevan Mission

National Parks in India

Navratri Festival 2022

SAARC

Sedition Law (Malayalam)

FATF

National Human Rights Commission

Cabinet Mission Plan 1946

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ അധികാരങ്ങൾ [NGT]

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി NGT വികസിച്ചു, കൂടാതെ മലിനീകരണം, വനനശീകരണം, മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ കർശനമായ വിധിന്യായങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. NGT യുടെ ചില പ്രധാന അധികാരങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ (ഇഐഎ) പ്രക്രിയയുടെ കർശനമായ ആചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • വ്യക്തികൾക്കും വസ്തുവകകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഇത് ആശ്വാസവും നഷ്ടപരിഹാരവും നൽകുന്നു.
 • ഇനിപ്പറയുന്ന പാരിസ്ഥിതിക നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിലാണ് NGT സിവിൽ സ്യൂട്ടുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നത്:
  1. ജല നിയമം (മലിനീകരണം തടയലും നിയന്ത്രണവും), 1974
  2. വാട്ടർ സെസ് നിയമം (മലിനീകരണം തടയലും നിയന്ത്രണവും), 1977
  3. ഫോറസ്റ്റ് ആക്റ്റ് (സംരക്ഷണം), 1980
  4. എയർ ആക്റ്റ് (മലിനീകരണം തടയലും നിയന്ത്രണവും), 1981
  5. പരിസ്ഥിതി (സംരക്ഷണം) നിയമം, 1986
  6. പബ്ലിക് ലയബിലിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് നിയമം, 1991
  7. ജൈവ വൈവിധ്യ നിയമം, 2002

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ- വെല്ലുവിളികൾ

അധികാരപരിധിക്കുള്ള പരിധി: വന്യജീവി (സംരക്ഷണം) നിയമം, 1972, പട്ടികവർഗ, മറ്റ് പരമ്പരാഗത വനവാസി നിയമം, 2006 എന്നിവ എൻജിടിയുടെ അധികാരപരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

 • വികസനത്തിന് തടസ്സം: സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ അവയുടെ സ്വാധീനം കാരണം NGT യുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിമർശിക്കപ്പെടുകയും വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഉയർന്നുവരുന്ന ഒഴിവുകൾ: മിക്കവാറും എൻജിടിക്ക് അനുവദിച്ച അംഗസംഖ്യയിൽ 10 വീതം അംഗങ്ങളെ കുറവാണ്.
 • ഒഴിവുകൾ കാരണം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീലുകൾ തീർപ്പാക്കുക എന്ന എൻജിടിയുടെ ലക്ഷ്യം അട്ടിമറിക്കുന്നു.
 • ജുഡീഷ്യൽ നടപടികളിലേക്കുള്ള അധിക പാളി: ആർട്ടിക്കിൾ 226, 227 പ്രകാരം ട്രിബ്യൂണലുകൾക്ക് ഹൈക്കോടതികൾക്ക് മതിയായ പകരക്കാരനാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് എൽ ചന്ദ്രകുമാർ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
 • പരിമിതമായ പ്രാദേശിക ബെഞ്ചുകൾ: വലിയ നഗരങ്ങളിൽ മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു; എന്നാൽ ആദിവാസി മേഖലകളിലും വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി ചൂഷണം നടക്കുന്നു.

എൻജിടിയുടെ സുപ്രധാന വിധികൾ

മിസ്. ബെറ്റി സി. അൽവാറസ് വേഴ്സസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഗോവ കേസിൽ ഒരുവന്റെ പൗരത്വം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്‌നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാമെന്ന് NGT നിർദ്ദേശിച്ചു.

 • അൽമിത്ര എച്ച് പട്ടേൽ Vs യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ, ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ NGT സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും മാലിന്യങ്ങൾ തുറന്ന് കത്തിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും ചെയ്തു.
 • 2012-ൽ ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ ഒഡീഷയിൽ 12 ദശലക്ഷം ടൺ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ സ്റ്റീൽ നിർമ്മാതാക്കളായ പോസ്‌കോയ്ക്ക് നൽകിയ അനുമതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.
 • സേവ് മോൺ ഫെഡറേഷൻ Vs യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസിൽ, ഒരു പക്ഷിയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, 6,400 കോടി രൂപയുടെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.
 • ശ്രീനഗർ ബന്ദിൽ ആപ്‌ദ സംഘർഷ് സമിതി & Anr. v. അളകനന്ദ ഹൈഡ്രോ പവർ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്. ‘മലിനീകരണം നൽകുന്നവർ പണം നൽകുന്നു’ എന്ന ആശയം NGT അംഗീകരിക്കുകയും കേടുപാടുകൾ തീർക്കാൻ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • യമുന ഫ്‌ളഡ്‌പ്ലെയ്‌നിലെ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് കേസിൽ 5 കോടി രൂപ പിഴയടയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യമുനയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശത്തുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഫൗണ്ടേഷൻഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുത്തു.

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ- മുന്നോട്ടുള്ള വഴി

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും വികസനവും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിനാൽ, എൻജിടിയെ വികസനത്തിന് തടസ്സമായി കാണരുത്, മറിച്ച് സുസ്ഥിര വികസനം സാധ്യമാക്കുന്നു. അതിനാൽ, എൻജിടിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സർക്കാർ എത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കുന്നു.

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണൽ (NGT) PDF

ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download National Green Tribunal-NGT PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation:

National Investigation Agency

Ban on the Popular front of India

Conquest of the British Empire (English Notes)

The Arrival of Europeans in India

Important Days and Events

The Revolt of 1857
Revolutionary Movements in British India Literature and Press during British India (Malayalam)

Major Visual and Audio Arts in Kerala

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Viceroys of British India

Kerala PSC Daily Current Affairs
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium