hamburger

Literature and Press during British India (ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്തെ സാഹിത്യം, പ്രസ്സ് എന്നിവ)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്തെ സാഹിത്യം, പ്രസ്സ്, പത്രങ്ങൾ, ജേണലുകളെ പറ്റി (Conquest of British Empire)  വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്തെ സാഹിത്യം, പ്രസ്സ്, പത്രങ്ങൾ, ജേണലുകൾ

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ കാലത്തെ സാഹിത്യം, പ്രസ്സ്, പത്രങ്ങൾ, ജേണലുകൾ

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ പരിണാമം നിരക്ഷരത, കൊളോണിയൽ സമ്മർദ്ദം, അടിച്ചമർത്തൽ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായി മാറി.

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇവയാണ്:

 • 1556-ൽ പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ആദ്യത്തെ അച്ചടിശാല സ്ഥാപിച്ചത്.
 • കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വർടൈസർ അല്ലെങ്കിൽ ദി ബംഗാൾ ഗസറ്റ് എന്ന പേരിൽ ജെയിംസ് അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കി 1780-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം. അദ്ദേഹം ‘ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ പിതാവ്’ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
 • ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഹിക്കിയുടെ ഗസറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
 • ഈ പത്രം പിന്നീട് 1782-ൽ സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു.

സെൻസർഷിപ്പ് നിയമം, 1799:

 • ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കിംവദന്തികൾ ഫ്രഞ്ചുകാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഇത് നടപ്പാക്കി.
 • ഇതനുസരിച്ച് എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും പ്രിന്റർ, എഡിറ്റർ, പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്നിവരുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • എന്തെങ്കിലും അച്ചടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അത് സെൻസർഷിപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

ലൈസൻസിംഗ് റെഗുലേഷൻ, 1823:

 • ജോൺ ആഡംസ് ആണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത്.
 • എല്ലാ പ്രസാധകരും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
 • വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ 400 രൂപ പിഴയും പ്രസ്സ് സർക്കാർ നിർത്തലാക്കും.
 • ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനും സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട്.

കുറിപ്പ്: നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ പത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മിറാത്ത്-ഉൽ-അക്ബർ (ഇത് റാംമോഹൻ റോയ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്) പോലെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ എഡിറ്റ് ചെയ്തവയ്ക്ക് അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തേണ്ടിവന്നു.

1835-ലെ പ്രസ്സ് ആക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റ്കാൾഫ് ആക്റ്റ്:

 • ഇന്ത്യൻ പ്രസ്സിന്റെ വിമോചകൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ചാൾസ് മെറ്റ്കാൾഫ്, ജോൺ ആഡംസിന്റെ 1823 നിയമങ്ങൾ റദ്ദാക്കി.
 • 1856 വരെ ഇത് തുടർന്നു, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി.

ലൈസൻസിംഗ് നിയമം, 1857:

 • 1857-ലെ കലാപം മൂലമുണ്ടായ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാരണം, 1835-ലെ പ്രസ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളിൽ സർക്കാർ ലൈസൻസിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി.
 • പുസ്തകത്തിന്റെയോ പത്രത്തിന്റെയോ അച്ചടിച്ച വസ്തുക്കളുടെയോ പ്രസിദ്ധീകരണവും പ്രചാരവും നിർത്താനുള്ള അവകാശം പോലും സർക്കാരിന് നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു.

രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമം, 1867:

 • ഇത് 1835-ലെ പ്രസ് ആക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റ്കാൾഫ് ആക്റ്റ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
 • അത് നിയന്ത്രണ സ്വഭാവമുള്ളതായിരുന്നു.
 • എല്ലാ പത്രങ്ങളിലും/പുസ്തകങ്ങളിലും പ്രസാധകന്റെ പേരും പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥലവും പ്രിന്ററിന്റെ പേരും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രാദേശിക സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്റ്റ്, 1878:

 • പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്രങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ 1878-ൽ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർ ശക്തമായി ഇറങ്ങി.
 • ഇതിന് ‘ഗാഗിംഗ് ആക്റ്റ്’ എന്ന വിളിപ്പേര് ലഭിച്ചു.
 • ലിറ്റൺ പ്രഭുവാണ് ഈ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉത്തരവാദി.
 • ഇതനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയായ ഒന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകാൻ ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിന്റെ പ്രസാധകരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട്.
 • ഏത് തർക്കത്തിലും മജിസ്‌ട്രേറ്റ് തീരുമാനം അന്തിമമായിരുന്നു.
 • ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം ബാധകമായിരുന്നില്ല.
 • ഈ നിയമം സെർച്ച് വാറണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവില്ലാതെ പോലും പത്ര പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കാനും സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകി.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ശക്തി പ്രാപിച്ചപ്പോൾ കൂടുതൽ കർക്കശമായ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിംഗും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു, സർക്കാരിനെതിരായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വെച്ചുപൊറുപ്പിക്കില്ല.

 • 1883ൽ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയെ വിമർശിച്ചതിന് ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തകനാണ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി.
 • ബാലഗംഗാധര തിലക് കൂടുതലും മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ദേശീയ പോരാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.
 • ഗണപതി (1893), ശിവജി (1896) എന്നീ ഉത്സവങ്ങളിലൂടെയും കേസരി, മറാത്ത പത്രങ്ങളിലൂടെയും ദേശീയ വികാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഗാഗിംഗ് നിയമം 1881-ൽ റിപ്പൺ പ്രഭു റദ്ദാക്കി.

പത്ര നിയമം, 1908:

 • കൊലപാതകത്തിനുള്ള പ്രേരണയോ അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളോ പോലുള്ള ആക്ഷേപകരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അച്ചടിശാലയോ സ്വത്തുക്കളോ കണ്ടുകെട്ടാൻ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് അധികാരമുണ്ട്.
 • 15 ദിവസത്തിനകം ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ പത്രങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി.

ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ആക്റ്റ്, 1910:

 • ഉയർന്നുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ആഗമനകാലത്ത് തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നടപടി പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.
 • 1000 രൂപ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഇത് പ്രാദേശിക സർക്കാരിന് അധികാരം നൽകി. 500 മുതൽ രൂപ. 2000 നഷ്‌ടപ്പെടാം, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപകരമായ മെറ്റീരിയൽ അച്ചടിച്ചതിനാൽ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റദ്ദാക്കി.

പ്രസ് കമ്മിറ്റി, 1921:

 • തേജ് ബഹാദൂർ സപ്രു അധ്യക്ഷനായ പ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം 1908, 1910 എന്നീ പ്രസ് ആക്‌ട് റദ്ദാക്കി.

For More,

Download Literature and Press during British India PDF (Malayalam)

Conquest of British Empire (English Notes)

Arrival of Europeans in India

Revolutionary Movements in British India

Kerala PSC Degree level Study Notes

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium