hamburger

നവരാത്രി ഉത്സവം, Navratri Festival 2022, Importance, Goddess, Dates, Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു മത വിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നവരാത്രി ഉത്സവം (Navratri Festival). 9 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ ദുർഗ്ഗ ദേവിയെയും അവരുടെ 9 അവതാരങ്ങളെയും ജനങ്ങൾ പൂജിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നവരാത്രി ആഘോഷത്തെ വിശദമായി പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കുംകേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

നവരാത്രി ഉത്സവം 2022

നവരാത്രി ഉത്സവം 2022: നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഉത്സവം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ വളരെ ആഡംബരത്തോടെയും ഭക്തിയോടെയും ആഘോഷിക്കുന്നു. ദുർഗ ദേവിയുടെയും അവരുടെ ഒമ്പത് അവതാരങ്ങളായ നവദുർഗയുടെയും ആരാധനയ്ക്കായി ഈ 9 ദിവസം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ നവരാത്രി എന്നാൽ ഒമ്പത് രാത്രികൾ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഹിന്ദുക്കൾ വർഷം മുഴുവൻ നാല് നവരാത്രികൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് വലിയ തോതിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് – വസന്തകാലത്ത് വരുന്ന ചൈത്ര നവരാത്രിയും, ശരത്കാലത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ തുടർന്ന് വരുന്ന ശാർദിയ നവരാത്രിയുമാണത്.നവരാത്രി ആഘോഷം തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പ്രതിപാദം മുതൽ ശുക്ല പക്ഷത്തിന്റെ നവമി വരെയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളം വിപുലമായ രീതിയിൽ നവരാത്രി ആചരിക്കുമ്പോൾ, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആചാരങ്ങൾ ജനങ്ങൾ നവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്തുടരുന്നു.

എപ്പോഴാണ് 2022: ലെ നവരാത്രി?

ഈ വർഷം, നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഉത്സവം സെപ്റ്റംബർ 26 ന് ആരംഭിച്ച് ഒക്ടോബർ 5 ന് അവസാനിക്കും.

നവരാത്രി 2022: ചരിത്രം

മഹിഷാസുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതും തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയവുമാണ് നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിനോടുള്ള മഹിഷാസുരന്റെ അപാരമായ അർപ്പണത്താൽ അമരത്വം വരം ലഭിക്കുന്നതോടെയാണ് നവരാത്രിയ്ക്ക് ആധാരമായ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു നിബന്ധനയോടെയാണ് മഹിഷാസുരന് വരം ലഭിച്ചത് – അവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരേയൊരു വ്യക്തി ഒരു സ്ത്രീയായിരിക്കും. ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കും തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് മഹിഷാസുരൻ വിശ്വസിച്ചില്ല; മാത്രമല്ല അവൻ ഭൂമിയിലെ ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്താനും ഉപദ്രവിക്കാനും തുടങ്ങി. അവനെ തടയാൻ ദൈവങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ, മഹിഷാസുരനെ നശിപ്പുക്കുവാൻ വേണ്ടി ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ശക്തികൾ സംയോജിപ്പിച്ചു ദുർഗ്ഗാദേവിയെ സൃഷ്ടിച്ചു. അവർ ദേവിയെ നിരവധി ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് സജ്ജീകരിച്ചു. ദുർഗ്ഗ യും മഹിഷാസുരനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. ഒടുവിൽ ദുർഗ്ഗ ദേവി മഹിഷാസുരനെ വധിച്ചു.

നവരാത്രി ഉത്സവം, Navratri Festival 2022, Importance, Goddess, Dates, Download PDF

നവരാത്രി 2022: പ്രാധാന്യവും ആഘോഷങ്ങളും

ഒമ്പത് ദിവസത്തെ നവരാത്രി ഉത്സവത്തിൽ ദുർഗ്ഗ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി ഭക്തർ ഒമ്പത് അവതാരങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. നവരാത്രിയിലെ ഓരോ ദിവസവും ദേവിയുടെ ഒരു അവതാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ആളുകൾ ആചാരപരമായ ഉപവാസങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ഓരോ ദേവതയ്ക്കും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ജപിക്കുകയും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയും അഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്തർ ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സമൃദ്ധവും സന്തോഷകരവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതത്തിനായി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉത്തരേന്ത്യയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹരിയാന, ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവരാത്രിക്കാലത്ത് രാംലീല എന്ന ഉത്സവം വലിയ തോതിൽ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. രാവണനെതിരായ ശ്രീരാമന്റെ വിജയത്തിന്റെ കഥ രാമലീലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ രാവണ രാജാവിന്റെ കോലം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ദസറയിൽ (നവരാത്രിയുടെ അവസാന ദിവസം) അവസാനിക്കുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ, നവരാത്രിയുടെ പത്താം ദിവസം വിജയദശമിയായി ഭക്തർ ആചരിക്കുന്നു. ഈ ദിവസം വലിയ ഒരു ഘോഷയാത്ര നടക്കുന്നു, അന്ന് ദുർഗ്ഗ ദേവിയുടെ കളിമൺ പ്രതിമകൾ ആചാരപരമായി നദിയിലോ കടലിലോ സമുദ്രത്തിലോ നിമജ്ജനം ചെയ്യുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഒഡീഷ, അസം, ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ആചാരം പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ദുർഗ്ഗാരാധനയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായി ദുർഗ്ഗാ നിമജ്ജനം ദിനം (വിജയദശമി) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഗർബയും, ദണ്ഡിയ റാസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നൃത്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനങ്ങൾ കൈകൊട്ടി ഒരു വൃത്തത്തിൽ താളാത്മകമായ ചലനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത നൃത്തമാണ് ഗർബ, സംഗീതത്തിന്റെ താളത്തിനൊത്ത് ദണ്ഡിയ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതാണ് ദാണ്ഡ്യ രാസ്. 

നവരാത്രി ഉത്സവം എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ആഘോഷമായി കണക്കാക്കുന്നു.

നവരാത്രി ഉത്സവം 2022 PDF

നവരാത്രി ഉത്സവത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Navratri Festival 2022 PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –

National Investigation Agency

Supreme Court of India

Conquest of the British Empire (English Notes)

The Arrival of Europeans in India

Important Days and Events

The Revolt of 1857
Revolutionary Movements in British India Literature and Press during British India (Malayalam)

Major Visual and Audio Arts in Kerala

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Viceroys of British India

Download Indian Judiciary (Malayalam)
Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium