hamburger

National Engineers Day (ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനം), History, Theme, Significance, Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

ഒരു രാജ്യത്തിൻറെ സാങ്കേതിക പുരോഗതിക്കായി ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽ വിഭാഗമാണ് എൻജിനീയർമാർ. എൻജിനീയർമാരുടെ നിസ്തുലമായ സേവനങ്ങളെയും സംഭവനകളെയും ആദരിക്കുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 15 ഇന്ത്യ ദേശീയ എൻജിനീയർ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ദേശീയ എൻജിനീയർ ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള (National Engineers Day) ഈ ലേഖനം എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനം: ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്?

2022-ൽ ദേശീയ എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ദിനം സെപ്റ്റംബർ 15 വ്യാഴാഴ്ച ആചരിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ഘടനകൾ, ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിലും നവീകരിക്കുന്നതിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളാണ് എഞ്ചിനീയർമാർ.ശാസ്ത്രീയവും ഗണിതശാസ്ത്രപരവുമായ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രയോഗത്തിലൂടെ, എഞ്ചിനീയർമാർ നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയും രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

National Engineers Day (ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനം), History, Theme, Significance, Download PDF

ഇന്ത്യയിൽ എഞ്ചിനീയർ ദിനം

എല്ലാ വർഷവും സെപ്റ്റംബർ 15 ന് രാജ്യം എഞ്ചിനീയർ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. സർ മോക്ഷഗുണ്ടം വിശ്വേശ്വരയ്യയുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ എഞ്ചിനീയർമാരുടെയും നൂതന സംഭാവനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനുമായി ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ടാൻസാനിയയും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും ഇതേ ദിവസം ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു.

കർണാടകയിൽ ജനിച്ച സർ മോക്ഷഗുണ്ടം വിശ്വേശ്വരയ്യ മൈസൂർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കലയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന് പൂനെയിലെ കോളേജ് ഓഫ് സയൻസിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചു. ആധുനിക മൈസൂരിന്റെ പിതാവ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന മോക്ഷഗുണ്ടം വിശ്വേശ്വരയ്യ സങ്കീർണ്ണമായ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ട എഞ്ചിനീയർമാരിൽ ഒരാളായി മാറുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ ജനപ്രിയമായതിനാൽ, ഡ്രെയിനേജ്, ജലവിതരണ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ യെമനിലേക്ക് അയച്ചു.

ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രം

ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി താഴെ പരാമർശിക്കുന്നു.ദയവായി അതിലൂടെ കടന്നു പോവുക.

  • വെള്ളപ്പൊക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗും ജലസേചന സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ചു. 1903-ൽ അദ്ദേഹം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്ലഡ്ഗേറ്റുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, അവ പൂനെയിലെ ഖഡക്വാസ്ല റിസർവോയറിൽ സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായിരുന്ന മൈസൂരിലെ കൃഷ്ണരാജ സാഗരത്തിലും ഗ്വാളിയോറിലെ ടിഗ്ര അണക്കെട്ടിലും ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചു.
  • 1908-ൽ, വെള്ളപ്പൊക്ക സംരക്ഷണത്തിനും ആധുനിക മലിനജല പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപകല്പന ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിലെ മൂസി നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മെരുക്കി.
  • അണക്കെട്ടുകളിലെ ജലം പാഴാകാതിരിക്കാൻ ബ്ലോക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലെ സംഭാവനകൾക്കും അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ്.
  • തിരുമലയെയും തിരുപ്പതിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിന്റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ അദ്ദേഹം സംഭാവന നൽകി.
  • മൈസൂരിലെ 19-ാമത് ദിവാൻ കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1912 മുതൽ 1919 വരെ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
  • 1915-ൽ, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സംഭാവനകൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ സാമ്രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ നൈറ്റ് കമാൻഡർ ആയി നൈറ്റ് നൽകി.
  • 1917-ൽ അദ്ദേഹം ബെംഗളൂരുവിൽ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് രൂപീകരിച്ചു. കോളേജ് പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിശ്വേശ്വരയ്യ കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
  • ലണ്ടൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ ഓണററി അംഗത്വം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.

1962-ൽ സർ മോക്ഷഗുണ്ടം വിശ്വേശ്വരയ്യ അന്തരിച്ചു, എന്നാൽ നൂതന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യം അവശേഷിപ്പിച്ചു.

ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനം നമ്മുടെ ലോകത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമവും സുഗമവുമാക്കിയ ഉപകരണ ഡിസൈനുകളെയും ഘടനകളെയും കുറിച്ച് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനത്തിൽ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചില എഞ്ചിനീയർമാരിൽ എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം, ഇ. ശ്രീധരൻ, നാരായണമൂർത്തി, സുന്ദർ പിച്ചൈ, സത്യ നാദെല്ല, വർഗീസ് കുര്യൻ, സത്യനാരായണ ഗംഗാറാം പിത്രോഡ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനം PDF

ദേശീയ എഞ്ചിനീയർ ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download National Engineers Day PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium