hamburger

Ecosystem: Types & Functions (ആവാസ വ്യവസ്ഥ –തരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും), Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്  ഭൂമിശാസ്ത്രം (Geography) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ആവാസവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ വിവിധ തരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് (Ecosystem: Types & Functions) വിശദീകരിക്കുന്നത്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ആവാസ വ്യവസ്ഥ –തരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും

ആവാസവ്യവസ്ഥ

 • ജൈവമണ്ഡലത്തിന്റെ ഘടനാപരവും പ്രവർത്തനപരവുമായ ഒരു യൂണിറ്റായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹവും അവയ്ക്കിടയിൽ സംവദിക്കുന്നതും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
 • അതിൽ ചെടികൾ, മരങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, സൂക്ഷ്മജീവികൾ, വെള്ളം, മണ്ണ്, മനുഷ്യർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ വലുപ്പത്തിലും ഘടകങ്ങളിലും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഓരോന്നും പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്.
 • ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാം ആ പാരിസ്ഥിതിക സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും ഘടകങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു ഭാഗം തകരാറിലാകുകയോ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയോ ചെയ്താൽ, അത് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ ആരോഗ്യകരമാകുമ്പോൾ (അതായത് സുസ്ഥിരമായത്), എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുകയും സ്വയം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
 • ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ ചെറിയ മരം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വനം പോലെ വലുതായിരിക്കും.
 • ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് അവയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ കഴിയും. അവയ്ക്ക് സ്വന്തം സ്പീഷീസ് ഘടനയും പ്രവർത്തന പ്രക്രിയകളും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഈ ശേഷി ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥ

ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥ

ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയും തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധം ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥ ആണ്. രേഖാംശത്തിലും അക്ഷാംശത്തിലും ഉള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ പാറ്റേണുകളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന കാലാവസ്ഥ കാരണം, വിവിധ ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സസ്യജന്തുജാലങ്ങളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, ഇത് വലിയ ജൈവമണ്ഡലത്തിനുള്ളിലെ വിഭാഗങ്ങളായി ആവാസവ്യവസ്ഥയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിമിത ഘടകങ്ങൾ ഈർപ്പവും താപനിലയുമാണ്.

 • വനം ആവാസവ്യവസ്ഥ

  • വനം ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജൈവ സമൂഹങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു കൂട്ടം ഉൾപ്പെടുന്നു. താപനിലയും ഭൂമിയിലെ ഈർപ്പവും പോലെയുള്ള ഒപ്റ്റിമൽ സാഹചര്യങ്ങൾ വനസമൂഹങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഉത്തരവാദികളാണ്.
  • മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം, കാലാവസ്ഥ, പ്രാദേശിക ഭൂപ്രകൃതി എന്നിവ മരങ്ങളുടെ വിതരണവും വനത്തിലെ സസ്യജാലങ്ങളിൽ അവയുടെ സമൃദ്ധിയും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.
  • വനങ്ങൾ നിത്യഹരിതമോ ഇലപൊഴിയുന്നതോ ആകാം. മിതശീതോഷ്ണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശാലമായ ഇലകളുള്ളതോ കൂർത്ത ഇലകളുള്ളതോ ആയ ദേവദാരു വനങ്ങളായി അവയെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
  • വന പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളെ മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ദേവദാരു വനം, മിതശീതോഷ്ണ വനം, ഉഷ്ണമേഖലാ വനം.
  • ഈ ഫോറസ്റ്റ് ബയോമുകളെല്ലാം സാധാരണയായി വടക്ക് നിന്ന് തെക്ക് അക്ഷാംശത്തിലേക്കോ ഉയർന്ന ഉയരത്തിൽ നിന്ന് താഴ്ന്ന ഉയരത്തിലേക്കോ ഒരു ഗ്രേഡിയന്റിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • പുല്‍പ്രദേശ ആവാസവ്യവസ്ഥ

  • പ്രതിവർഷം 25-75 സെന്റീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കുന്നിടത്താണ് പുൽമേടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്, ഒരു വനത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ മരുഭൂമിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്.
  • മിതശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥയിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളാണ് സാധാരണ പുൽമേടുകൾ.
  • ഇന്ത്യയിൽ ഇവ പ്രധാനമായും ഹിമാലയത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
  • ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പുൽമേടുകൾ പ്രധാനമായും വിശാലമായ പുല്‍പ്രദേശങ്ങളും (സ്റ്റെപ്പുകൾ) പുല്‍മൈതാനങ്ങളും (സവന്നകൾ) ചേർന്നതാണ്. സ്റ്റെപ്പുകളും സവന്നകളും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം സ്റ്റെപ്പിയിലെ എല്ലാ നാല്‍ക്കാലിത്തീറ്റയും ഹ്രസ്വമായ ഈർപ്പമുള്ള സീസണിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, എന്നാൽ സവന്നകളിൽ തീറ്റ ലഭിക്കുന്നത് നനഞ്ഞ സീസണിൽ മാത്രമല്ല, വരണ്ട സീസണിൽ ചെറിയ അളവിൽ വളരുന്ന പുല്ലുകളിൽ നിന്നാണ്.
  • സ്റ്റെപ്പി രൂപങ്ങൾ മണൽ, ഉപ്പുരസമുള്ള മണ്ണിന്റെ വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു; അർദ്ധ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ രാജസ്ഥാനിൽ, 10 മുതൽ 11 മാസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരണ്ട കാലവും മഴയിൽ വലിയ വ്യതിയാനവും ഉള്ള ശരാശരി മഴ പ്രതിവർഷം 200 മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയാണ്.
  • മണ്ണ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു, ചിലപ്പോൾ പാറകൾ നിറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ പലപ്പോഴും മണൽ നിറഞ്ഞതും സ്ഥിരമായതോ ചെറിയ കുന്നുകളുള്ളതോ ആണ്. ചെറിയ മഴക്കാലത്ത് മാത്രമേ തീറ്റ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പുല്ല് പാളി വിരളമാണ്, പ്രധാനമായും വാർഷിക പുല്ല് (ആനുവൽ ഗ്രാസ്) ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 • മരുഭൂമിയിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥ

  • 25 സെന്റിമീറ്ററിൽ താഴെ വാർഷിക മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലോ മരുഭൂമികൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, എന്നാൽ വാർഷിക ചക്രത്തിൽ അസമമായി കാണപ്പെടുന്നു.
  • മധ്യ അക്ഷാംശത്തിൽ മഴയുടെ അഭാവം പലപ്പോഴും സ്ഥിരതയുള്ള ഉയർന്ന മർദ്ദം മൂലമാണ്; മിതശീതോഷ്ണ പ്രദേശങ്ങളിലെ മരുഭൂമികൾ പലപ്പോഴും മഴ നിഴലുകളിൽ കിടക്കുന്നു, അതായത് ഉയർന്ന പർവതങ്ങൾ കടലിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പം തടയുന്നു.

For More

Download Ecosystem: Types & Functions PDF (Malayalam)

Download Environment Protection and Laws PDF (Malayalam)

Energy Sources (English Notes)

Energy Security of India 

Kerala PSC Degree level Study Notes

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium