hamburger

Indian Civil Services Day 2022 (സിവിൽ സർവീസ് ദിനം 2022)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

ഇന്ത്യൻ ഭരണസംവിധാനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണ് സിവിൽ സർവീസ്. ഈ ഭരണചക്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നത് പല ഇന്ത്യക്കാരുടെയും ചിരകാല സ്വപ്നമാണ്. ഏറ്റവും അച്ചടക്കത്തോടും അർപ്പണബോധത്തോടും പ്രതിബദ്ധതയോടും കൂടി പൗരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസുകളിലെ എല്ലാവർക്കുമായി ഏപ്രിൽ 21 ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സമർപ്പിക്കുന്നു.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

സിവിൽ സർവീസ് ദിനം 2022

ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സ്ഥിരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ചാണ് സിവിൽ സർവീസുകൾ.പൊതുകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അറിവ്, അനുഭവപരിചയം, ധാരണ എന്നിവയുടെ ഗുണമേന്മയാൽ, ഫലപ്രദമായ നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയും സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ക്ഷേമത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വികസനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി ഈ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഇവർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് സിവിൽ സർവീസ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്?

1947-ൽ ഡെൽഹിയിലെ മെറ്റ്കാൾഫ് ഹൗസിൽ വെച്ച് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്  പ്രൊബേഷണർ ഓഫീസർമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ദിനത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ഏപ്രിൽ 21 സിവിൽ സർവീസ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ‘ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് ചട്ടക്കൂട്’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസുകാരെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ആദ്യ ചടങ്ങ് 2006 ഏപ്രിൽ 21 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ വിജ്ഞാന് ഭവനിൽ നടന്നു.

ദേശീയ സിവിൽ സർവീസ് ദിനത്തിൽ മാതൃകാപരമായ സേവനത്തിനുള്ള അവാർഡുകൾ:

ഈ സിവിൽ സർവീസ് ദിനത്തിൽ,  മാതൃകാപരമായ സേവനത്തിന് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളിലെ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പൊതുഭരണത്തിലെ മികവിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അവാർഡുകൾ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് സമ്മാനിക്കുന്നു. ഓരോ വർഷവും സിവിൽ സർവീസ് ദിനത്തിലെ ഈ അവാർഡുകൾ എല്ലാ സിവിൽ സർവീസുകാരെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പൊതുജന പരാതിയുടെ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തുടനീളം നടപ്പിലാക്കുന്ന നല്ല രീതികൾ പഠിക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു.പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാ സിവിൽ സർവീസുകാർക്കും ഇത് പ്രചോദനമായി വർത്തിക്കുന്നു.

‘പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ മികവിനുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി അവാർഡ്’ 3 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് നൽകുന്നത്:

Category 1: എട്ട് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നീ മൂന്ന് മലയോര സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Category 2: ഇതിൽ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

Category 3: ഇത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഈ വർഷത്തെ തീം 2022

വിഷൻ 2047 എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം.

ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസുകളെക്കുറിച്ച്:

ജനാധിപത്യത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന രാഷ്ട്രീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവിന്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സംസ്ഥാന ഭരണ സംവിധാനത്തെയാണ് സിവിൽ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസസിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഭരിച്ചിരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രീകൃത ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ടായിരുന്നു.

 • കൗടില്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിൽ, നികുതി പിരിവിന് ഉത്തരവാദിയായ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ടായിരുന്നു.
 • സമാനമായ ഒരു ഭരണയന്ത്രം ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.
 • മുഗളന്മാർ പോലും മുഴുവൻ പ്രദേശത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു, അത് മൻസബ്ദാരി സമ്പ്രദായം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
 • ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ വരവ് വരെ, സിവിലിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ വ്യക്തമായ വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
 • ബ്രിട്ടീഷുകാർ സിവിൽ സർവീസുകളെ സൈനിക സേവനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും പൊതു വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ശ്രേണി സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ സർവീസുകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തി. 

ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസുകളുടെ പങ്ക്:

 • കാര്യക്ഷമവുമായ ഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം.
 • ബ്യൂറോക്രസി ഇല്ലാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രവർത്തനവും ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനവും താളം തെറ്റും.
 • സ്ഥാപനവും ഭരണവും തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ ഏകോപനം.
 • ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ സ്ഥിരം എക്‌സിക്യൂട്ടീവായതിനാൽ ഭരണത്തിൽ തുടർച്ചയും മാറ്റവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയ്ക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിനും ഇടയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് കക്ഷിരഹിത ഉപദേശം നൽകുന്നു.
 • പൗരന്മാരുടെ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്റെയും ഉപകരണമായി പ്രവർത്തിക്കുക.
 • സംസ്ഥാനങ്ങളും പൗരന്മാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ചില സമയങ്ങളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 • ജനങ്ങൾക്കും ഗവൺമെന്റിനും ഇടയിലുള്ള പാലമായി ജനാധിപത്യ ഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.

ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ

 • ആർട്ടിക്കിൾ 53, 154 പ്രകാരം, യൂണിയന്റെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അധികാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിക്കോ ഗവർണർക്കോ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖേനയോ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരമായ സിവിൽ സർവീസുകൾ രൂപീകരിക്കുകയും ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം ഭാഗം (യൂണിയൻ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള സേവനങ്ങൾ (ആർട്ടിക്കിൾ 308-323)) പ്രകാരമാണ് ഇത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്.
 • ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ബിസിനസ് ഇടപാട്) നിയമങ്ങൾ: പ്രസിഡന്റിനെയോ ഗവർണറെയോ  എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഹായിക്കേണ്ട രീതി ഈ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 310 – യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനം സേവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഓഫീസ് കാലാവധി.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 311 – യൂണിയന്റെയോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ കീഴിലുള്ള സിവിൽ കപ്പാസിറ്റികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ, നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് കുറയ്ക്കൽ.
 • ആർട്ടിക്കിൾ 312 – അഖിലേന്ത്യാ സേവനങ്ങൾ.

ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ:

 • പ്രൊഫഷണലിസത്തിന്റെ അഭാവം, ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കലിലെ കുറവ്.
 • ബ്യൂറോക്രസിയും പൗരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസപരമായ വിടവിന് കാരണമാകുന്ന പൊതുപ്രശ്നങ്ങൾ.
 • യോഗ്യതയുള്ളവരും സത്യസന്ധരുമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ പ്രോത്സാഹന സംവിധാനത്തിന്റെ അഭാവം.
 • കർക്കശവും കാലഹരണപ്പെട്ടതുമായ നിയമങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും സിവിൽ സേവകരുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.
 • പ്രമോഷനിലും അവയുടെ എംപാനൽമെന്റുകളിലുമുള്ള അവ്യക്തതകൾ.
 • അനീതി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണമില്ലായ്മ.
 • രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ .
 • ധാർമ്മികവും ശോഷണവും  മൂല്യശോഷണവും വ്യാപകമായ അഴിമതിക്കും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിനും കാരണമായി.

സിവിൽ സർവീസ് ദിനം PDF

ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ് ദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Civil Services Day PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium