hamburger

10 Women Freedom Fighters in Malayam (10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മുൻ നിരയിൽ നിന്ന് നയിച്ച വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ  സമരസേനാനികളെക്കുറിച്ച് (Women Freedom Fighters) വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ

ഗവൺമെന്റ് പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളും അവരുടെ സംഭാവനകളും.

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവന വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. ധീരരായ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവന വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. ധീരരായ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി.

ഈ ലേഖനത്തിൽ, കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

സ്ത്രീകളുടെ സംഭാവനകളെ പരാമർശിക്കാതെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അർപ്പിച്ച ത്യാഗങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനമുണ്ട്. അവർ യഥാർത്ഥ ചൈതന്യത്തോടും അചഞ്ചലമായ ധീരതയോടും പോരാടി, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ നിരവധി വേദനകളും ചൂഷണങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നേരിട്ടു..

ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ 10 വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ

ഇവിടെ ചില പ്രധാന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്:

ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മി ബായി

അരുണ അസഫ് അലി

സരോജിനി നായിഡു

ഉഷാ മേത്ത

മാഡം ഭിക്കാജി കാമ

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി

ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ

കമലാ നെഹ്റു

ആനി ബസന്റ്

വിജയ ലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്

ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മി ബായി

10 Women Freedom Fighters in Malayam (10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ)

 • 1828 നവംബർ 19 – 18 ജൂൺ 1858
 • ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അവർ ധൈര്യം, രാജ്യസ്നേഹം, ആത്മാഭിമാനം, സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നിവയുടെ അടയാളമായിരുന്നു.
 • 1857-ലെ ഇന്ത്യൻ കലാപത്തിലെ നിർണായക വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഝാൻസിയിലെ റാണി.

സരോജിനി നായിഡു

10 Women Freedom Fighters in Malayam (10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ)

 • 13 ഫെബ്രുവരി 1879 – 2 മാർച്ച് 1949
 • ‘ഇന്ത്യയുടെ നൈറ്റിംഗേൽ’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
 • അവർ ഒരു വിശിഷ്ട കവയിത്രിയും പ്രശസ്ത സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും മികച്ച വാഗ്മിയും ആയിരുന്നു.
 • 1925-ൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റായി അവർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
 • ഖിലാഫത്ത് (ഇന്ത്യൻ അനുസരണക്കേട്) പ്രസ്ഥാനത്തിനും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിനും വേണ്ടി അവർ പ്രചാരണം നടത്തി.

മാഡം ഭിക്കാജി കാമ

10 Women Freedom Fighters in Malayam (10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ)

 • 24 സെപ്റ്റംബർ 1861– 13 ഓഗസ്റ്റ് 1936
 • 1907-ൽ ജർമ്മനിയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ അവർ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി.

ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ

 • 1820-1879
 • അവധിലെ ബീഗം എന്നും അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.
 • ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ (1857-58) അവർ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. (1857-ലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക)
 • നാനാ സാഹെബ്, താന്തിയ തോപ്പെ തുടങ്ങിയവരോടൊപ്പം അവർ കലാപത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.
 • 1984-ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹലിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കി.

ആനി ബസന്റ്

10 Women Freedom Fighters in Malayam (10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ)

 • ഒക്ടോബർ 1, 1847 – സെപ്റ്റംബർ 20, 1933
 • അവർ ഒരു ഐറിഷ് വനിതയും തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ അംഗവുമായിരുന്നു.
 • അവർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുകയും ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
 • കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു അവർ.
 • 1916-ൽ അവർ ഇന്ത്യൻ ഹോം റൂൾ മൂവ്‌മെന്റ് സ്ഥാപിച്ചു.
 • അവർന്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന പത്രം തുടങ്ങി.
 • ബനാറസിലെ സെൻട്രൽ ഹിന്ദു കോളേജ് ഹൈസ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അവർ സ്ഥാപിച്ചു (1913).

അരുണ അസഫ് അലി

 • ജൂലൈ 16, 1909-ജൂലൈ 29, 1996
 • കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകയായിരുന്നു അരുണ.
 • ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹസമയത്ത് അവർ പൊതു മാർച്ചുകളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
 • ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മാസികയായ ‘ഇൻ-ക്വിലാബ്’ എഡിറ്റ് ചെയ്തു.
 • സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് ലേഡി എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്.
 • ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരകാലത്ത് ബോംബെയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പതാക ഉയർത്തിയതിന് അവർ പ്രശസ്തയാണ്.

ഉഷാ മേത്ത

 • മാർച്ച് 25, 1920 – ഓഗസ്റ്റ് 11, 2000
 • കോൺഗ്രസ് റേഡിയോ (ഒരു ഭൂഗർഭ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ) സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അവർ പ്രശസ്തയായിരുന്നു.

കസ്തൂർബാ ഗാന്ധി

10 Women Freedom Fighters in Malayam (10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ)

 • ഏപ്രിൽ 11, 1869 – ഫെബ്രുവരി 22, 1944
 • അവർ സ്ത്രീകളുടെ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു.
 • അവർ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു.
 • ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിലെ ഇൻഡിഗോ തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം നികുതി രഹിത കാമ്പെയ്‌നിലും രാജ്‌കോട്ട് സത്യാഗ്രഹത്തിലും അവർ പങ്കെടുത്തു.

കമലാ നെഹ്റു

 • 1899–1936
 • ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ ഭാര്യ, കമല പരേഡുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയ്യും, മദ്യത്തിന്റെയും വിദേശ തുണിക്കടകളുടെയും പിക്കറ്റിംഗിന് നേതൃത്വം നൽകി, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു.
 • യുണൈറ്റഡ് പ്രവിശ്യകളിൽ നോ ടാക്സ് കാമ്പെയ്ൻ ഏകീകരിക്കുന്നതിൽ അവർ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

വിജയ ലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ്

10 Women Freedom Fighters in Malayam (10 പ്രശസ്ത വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ)

 • ഓഗസ്റ്റ് 18, 1900 – ഡിസംബർ 1, 1990
 • മോത്തിലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ മകളായിരുന്നു.
 • അവർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു.
 • ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ അവർ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.
 • 1940-ലും 1942-ലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തിനിടയിലും അവർ അറസ്റ്റിലായി.
 • സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം വിദേശത്ത് നടന്ന നിരവധി സമ്മേളനങ്ങളിൽ അവർ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു.

 വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ PDF

പ്രമുഖ വനിതാ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download 10 Women Freedom Fighters PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium