hamburger

Mughal Empire: Babur-Akbar (മുഗൾ സാമ്രാജ്യം:ബാബർ-അക്ബർ ), Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം. അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ നാലു മുതൽ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത്  മുഗൾ രാജവംശം: ബാബർ മുതൽ അക്ബർ (Mughal Empire: Babur-Akbar) വരെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാനാണ് . ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

  മുഗൾ സാമ്രാജ്യം:ബാബർ-അക്ബർ 

താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ കാലയളവ് തന്നിരിക്കുന്നു

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം

 

 

1526 – 1530 എ.ഡി

 

 

 ബാബർ

 ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിനു ശേഷം മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു

1530 1540 എ.ഡി

1555 1556 എ.ഡി

 ഹുമയൂൺ

 ഷേർഷയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്

1540 1555 എ.ഡി

 സൂർ സാമ്രാജ്യം

 ഷേർഷാ ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി എഡി 1540-45 വരെ ഭരിച്ചു

1556

 രണ്ടാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം

 അക്ബറും  ഹേമുവും തമ്മിൽ

1556 1605  എ.ഡി

 അക്ബർ

 ദിൻ-ഇ-ഇല്ലാഹി സ്ഥാപിച്ചു, മുഗൾ സാമ്രാജ്യം വികസിപ്പിച്ചു

1605 1627 എ.ഡി

 ജഹാംഗീർ

 ക്യാപ്റ്റൻ വില്യം ഹോക്കിൻസും സർ തോമസ് റോയും മുഗൾ കോടതി സന്ദർശിച്ചു

1628 -1658 എ.ഡി

 ഷാജഹാൻ

 

 മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും കലയുടെയും വാസ്തുവിദ്യയുടെയും പരകോടി

 

1658 1707 എ.ഡി

 ഔറംഗസേബ്

 മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയുടെ തുടക്കം

1707 1857 എ.ഡി

 പിൽക്കാല  മുഗളന്മാർ

 ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തകർച്ചയും ശിഥിലീകരണവും

 ബാബർ (1526 – 1530)

 •       ഇന്ത്യയിലെ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ ബാബർ തന്റെ വംശപരമ്പരയെ തിമൂറിഡ് രാജവംശത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി.
 •       1517-ൽ ഇബ്രാഹിം ലോധി സിക്കന്ദർ ലോധിയുടെ പിൻഗാമിയായി.
 •       ബാബറെ ദൗലത്ത് ഖാന്റെയും റാണ സംഗയുടെയും എംബസികൾ ഇബ്രാഹിം ലോധിയെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു.ഇത്  1526-ലെ ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
 •       ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ ഒരു ഓട്ടോമൻ (റൂമി) ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചു.
 •       ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബാബർ വൻതോതിൽ വെടികോപ്പുകൾ  ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു.
 •       ഖാൻവ യുദ്ധം (1527) റാണ സംഗയും ബാബറും തമ്മിലാണ് നടന്നത്.  സംഗയുടെ തോൽവിയോടെ, ഗംഗാ സമതലങ്ങളിൽ ബാബറിന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെട്ടു.
 •       യുദ്ധം ജിഹാദായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വിജയത്തിന് ശേഷം ഖാസി എന്ന പദവി ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

സാഹിത്യം:

 •       തുസുക്-ഇ-ബാബറിയും സുപ്രസിദ്ധ സൂഫി കൃതിയായ മസ്‌നവിയുടെ തുർക്കി വിവർത്തനവും ബാബർ രചിച്ചു.  തുസുക്-ഇ-ബാബറി പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് ബാബർനാമ എന്ന പേരിൽ അബ്ദുർ റഹീം ഖാൻഖാനയാണ് വിവർത്തനം ചെയ്തത്.

വാസ്തുവിദ്യ

 •       പൂന്തോട്ടപരിപാലനത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യവും ബാബർ സ്ഥാപിച്ചു..വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒട്ടനവധി ഔപചാരിക പൂന്തോട്ടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു.  
 •       അദ്ദേഹം രണ്ട് മുസ്ലീം പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു, ഒന്ന് പാനിപ്പത്തിലെ കാബൂലിബാഗിലും മറ്റൊന്ന് രോഹിൽഖണ്ഡിലെ സംബാലിലും.

ഹുമയൂൺ (1530 1540, 1555 – 1556)

 •  1530 ഡിസംബർ 29-ന് 23-ആം വയസ്സിൽ ഹുമയൂൺ മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായി.
 •  1539-ലെ ചൗസ യുദ്ധത്തിൽ ഹുമയൂണിനെ ഷേർഷാ സൂരി ആദ്യമായി പരാജയപ്പെടുത്തി.
 •  അടുത്ത വർഷം (1540) കനൗജ് യുദ്ധത്തിൽ ഷേർഷാ ഹുമയൂണിനെ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുത്തി സൂർ വംശം സ്ഥാപിച്ചു.
 •  15 വർഷത്തിനു ശേഷം, 1555-ലെ സിർഹിന്ദ് യുദ്ധത്തിൽ അവസാന സൂർ ഭരണാധികാരി സിക്കന്ദർ ഷാ സൂർനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഹുമയൂൺ സാമ്രാജ്യം വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം 6 മാസം മാത്രം ഭരിച്ചു.
 •  1540 മുതൽ 1555 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം മുഗളന്റെ താൽക്കാലിക ഗ്രഹണ കാലഘട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
 •  1556 ജനുവരി 24-ന് ഡൽഹിയിലെ പുരാനക്വിലയിലുള്ള തന്റെ ലൈബ്രറിയായ ഷേർമണ്ടലിന്റെ ഗോവണിപ്പടിയിൽ നിന്ന് ആകസ്മികമായി വീണ് ഹുമയൂൺ മരിച്ചു.
 •  പ്രഗത്ഭനായ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്നു ഹുമയൂൺ.  മുഗളന്മാർക്കിടയിൽ ഇൻസാൻ-ഇ-കാമിൽ (തികഞ്ഞ മനുഷ്യൻ) എന്ന പദവി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു
 •  ഹുമയൂണിന്റെ ജീവചരിത്രമായ ഹുമയൂൺ നമഹ് എഴുതിയത് ഹുമയൂണിന്റെ സഹോദരി ഗുൽബദൻ ബീഗമാണ്. ടർക്കിഷ്, പേർഷ്യൻ ഭാഷകളുടെ മിശ്രിതമായിരുന്നു  ഈ ജീവചരിത്രം എഴുതാനായി ഉപയോഗിച്ചത്..

ഹുമയൂണിന്റെ കാലത്തെ വാസ്തുവിദ്യ

 •  പൂരാനക്വില ഹുമയൂണാണ് നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും അതിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് ഷേർഷായാണ്.
 •   ഹുമയൂണിന്റെ ശവകുടീരം ഡൽഹിയിലാണ് (ഇരട്ട താഴികക്കുടങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കെട്ടിടം) ഹാജി ബീഗം നിർമ്മിച്ചത്
 •  ഹുമയൂൺ ശവകുടീരം താജ്മഹലിന്റെ മുൻഗാമിയായി അറിയപ്പെടുന്നു, കാരണം താജ് ഇതിന്റെ മാതൃകയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് തിമൂറിന്റെ വീടിന്റെ പൊതുശയനമുറി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.  മിരാക് മിർസ ഗിയാസ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ശില്പി.
 • 1533-ൽ ഹുമയൂൺ ഡൽഹിയിൽ ദിൻപാന (ലോക അഭയകേന്ദ്രം) നഗരം നിർമ്മിച്ചു.

ഷേർഷാ സൂരി (സൂർ സാമ്രാജ്യം)

 • ഫരീദ് എന്നായിരുന്നു ഷെർഷയുടെ യഥാർത്ഥ പേര്.
 • അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.
 • 1539-ലെ ചൗസ യുദ്ധത്തിൽ ഷേർഖാൻ ആദ്യമായി ഹുമയൂണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഷേർഷാ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചു.
 • പിന്നീട് 1540-ൽ കനൗജ് യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഹുമയൂണിനെ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെടുത്തി സൂർ രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചു.

For More,

Download Mughal Empire: Babur-Akbar PDF (Malayalam)

Download Delhi Sultanate: Mamluk-Khilji Dynasty PDF (Malayalam)

Download Travancore Dynasty PDF (Malayalam)

1857 Revolt (Malayalam)

Download Mahatma Gandhi & Indian National Movement PDF (Malayalam)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium