hamburger

Mountbatten Plan 1947 (മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ 1947) Notes in Malayalam, Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാനിനെ (Mountbatten Plan 1947) പറ്റി വ്യക്തമാക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ 1947 

മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു (ഇന്ത്യയുടെ അവസാന വൈസ്രോയി) 1947 മെയ് മാസത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി നിർദ്ദേശിച്ചു, അതനുസരിച്ച് പ്രവിശ്യകളെ സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും, ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ചേരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അധികാരം പ്രവിശ്യകൾക്ക് നല്കുകയ്യും ചെയ്യും.

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ പശ്ചാത്തലം

 • മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു അവസാനത്തെ വൈസ്രോയിയായി ഇന്ത്യയിലെത്തി, അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ലെമന്റ് അറ്റ്‌ലി  അധികാര  ചുമതല മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു.
 • 1947 മെയ് മാസത്തിൽ, മൗണ്ട് ബാറ്റൺ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവിശ്യകളെ സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളായി  പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ചേരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്ലാൻ ‘ഡിക്കി ബേർഡ് പ്ലാൻ’ എന്നായിരുന്നു.
 • പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു അറിഞ്ഞപ്പോൾ, അത് രാജ്യത്തെ ബാൽക്കണൈസേഷനിലേക്ക് നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തു. അതിനാൽ, ഈ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ബാൽക്കൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെട്ടു.
 • തുടർന്ന് വൈസ്രോയി ജൂൺ 3 പ്ലാൻ എന്ന മറ്റൊരു പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള അവസാന പദ്ധതിയായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനെ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു.
 • വിഭജനം, സ്വയംഭരണം, ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും പരമാധികാരം, സ്വന്തം ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയ തത്വങ്ങൾ ജൂൺ 3ലെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
 • എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, ജമ്മു-കശ്മീർ പോലുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങള് ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയിലോ പാക്കിസ്ഥാനിലോ ചേരാനുള്ള ഒരു ചോയിസ് നൽകി. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വരും ദശകങ്ങളിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ ബാധിക്കും.
 • ഈ പദ്ധതി കോൺഗ്രസും മുസ്ലീം ലീഗും അംഗീകരിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും വിഭജനത്തിന്റെ അനിവാര്യത കോൺഗ്രസും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.
 • ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് 1947 പ്രകാരം ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും 1947 ജൂലൈ 18 ന് രാജകീയ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതിയുടെ വ്യവസ്ഥകൾ

 • ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയെ രണ്ട് ആധിപത്യങ്ങളായി വിഭജിക്കേണ്ടതായിരുന്നു – ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും.
 • ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടന മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കില്ല (ഇവ പാകിസ്ഥാനായി മാറും). മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയുടെ പ്രശ്നം ഈ പ്രവിശ്യകൾ തീരുമാനിക്കും.
 • പദ്ധതി പ്രകാരം ബംഗാളിലെയും പഞ്ചാബിലെയും നിയമസഭകൾ യോഗം ചേർന്ന് വിഭജനത്തിന് വോട്ട് ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച്, ഈ രണ്ട് പ്രവിശ്യകളും മതപരമായ രീതിയിൽ വിഭജിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
 • ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ചേരണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് സിന്ധ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി തീരുമാനിക്കും. ഞാൻ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.
 • ഏത് ആധിപത്യത്തിൽ ചേരണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ NWFP (വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തി പ്രവിശ്യ) യിൽ ഒരു റഫറണ്ടം നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗഫാർ ഖാൻ റഫറണ്ടം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ NWFP പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു.
 • 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ആയിരുന്നു അധികാര കൈമാറ്റം.
 • ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തർദേശീയ അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി സർ സിറിൽ റാഡ്ക്ലിഫ് അധ്യക്ഷനായ അതിർത്തി കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചു. ബംഗാളിനെയും പഞ്ചാബിനെയും രണ്ട് പുതിയ രാജ്യങ്ങളായി വേർതിരിക്കാനായിരുന്നു കമ്മീഷൻ.
 • നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി തുടരാനോ ഇന്ത്യയിലേക്കോ പാകിസ്ഥാനിലേക്കോ ചേരാനോ ഉള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നൽകപ്പെട്ടു. ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ചു.
 • ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് ‘ഇന്ത്യയുടെ ചക്രവർത്തി’ എന്ന പദവി ഇനി ഉപയോഗിക്കില്ല.
 • ആധിപത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം, പുതിയ ആധിപത്യങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന് ഒരു നിയമവും നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
 • പുതിയ ഭരണഘടനകൾ നിലവിൽ വരുന്നത് വരെ, ആധിപത്യങ്ങളുടെ ഘടക അസംബ്ലികൾ പാസാക്കിയ ഏത് നിയമത്തിനും ഗവർണർ ജനറൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പേരിൽ അംഗീകാരം നൽകുമായിരുന്നു. ഗവർണർ ജനറലിനെ ഭരണഘടനാ തലവനാക്കുകയും ചെയ്തു.

1947 ഓഗസ്റ്റ് 14, 15 അർദ്ധരാത്രികളിൽ യഥാക്രമം പാക്കിസ്ഥാന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും ആധിപത്യം നിലവിൽ വന്നു. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവും എം.എ. ജിന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറലുമായി .

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ 1947 PDF

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Mountbatten Plan 1947 PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium