hamburger

Kerala: History, Basic Facts in Malayalam (കേരളം: അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങൾ . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ നാലു മുതൽ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങൾ വരെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Kerala: Basic Facts) ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് . ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

കേരളം

ഇന്ത്യയിലെ മലബാർ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കൊച്ചി, മലബാർ, സൗത്ത് കാനറ, തിരുവിതാംകൂർ എന്നീ  പ്രദേശങ്ങളിലെ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം പാസാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് 1956 നവംബർ 1 ന് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു. വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ 21-ാമത്തെ വലിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം.കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് കടൽ, തമിഴ്നാട് എന്നിവയുമായി കേരളം അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു. ജിഎസ്ഡിപിയിൽ 8.5 ട്രില്യൺ രൂപയുമായി കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ വർധന നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ 595 കിലോമീറ്ററോളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു, 1.1 ദശലക്ഷം ആളുകൾ  സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നതിൽ  മത്സ്യ വ്യവസായത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

Kerala: History, Basic Facts in Malayalam (കേരളം: അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ)

കേരളം: ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തെ ചരിത്രം.

 • 1734-ൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയ്ക്ക് കണ്ണൂരിനും തലശ്ശേരിക്കും സമീപമുള്ള ധർമ്മടം ദ്വീപ് വിട്ടുകൊടുത്തു. ഇവിടെ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു ഫാക്ടറിയും ഇംഗ്ലീഷ് സെറ്റിൽമെന്റുകളും രൂപീകരിച്ച്  ഭരണം ആരംഭിച്ചു.
 • 1761-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാഹി പിടിച്ചെടുത്തു, വാസസ്ഥലങ്ങൾ കടത്തനാട് ഭരണാധികാരിക്ക് കൈമാറി. 1763 ലെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാഹി ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു.
 • 1784-ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും 1785-ൽ മാഹി ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
 • 1757-ൽ കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ പാലക്കാട് രാജാവ് മൈസൂരിലെ ഹൈദരാലിയുടെ സഹായം തേടി. 1766-ൽ ഹൈദരാലി കോഴിക്കോഡ് സാമൂതിരിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി.
 • ചെറിയ പ്രവിശ്യകളും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും മൈസൂരിലെ ഭരണാധികാരിയുടെയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിൻഗാമിയായ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെയും കീഴിൽ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടു, അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്കെതിരെ പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു, ഇത് നാല് ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിൽ കലാശിച്ചു.
 • പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ, കേരളം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി, എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രാദേശിക പ്രതിരോധം അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു.
 • സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യ;  ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, തിരുവിതാംകൂർ, കൊച്ചി എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു.
 • 1956 നവംബറിൽ, മദ്രാസിലെ തെക്കൻ കാനറ ജില്ലയിലെ കാസർഗോഡ് താലൂക്കും, മദ്രാസിലെ മലബാർ ജില്ലയും, തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചിയും, നാല് തെക്കൻ താലൂക്കുകളും സെനോഗോട്ടൈ താലൂക്കും സംയോജിപ്പിച്ച് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമപ്രകാരം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു.
 • 1957-ലെ പുതിയ കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നാണ് ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കീഴിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായത്

Kerala: History, Basic Facts in Malayalam (കേരളം: അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ)

കേരളം: അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ

 • കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരമാണ്.
 • കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി: പിണറായി വിജയനും
 • ഗവർണർ: ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുമാണ്.
 • കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാണ്.
 • കേരളത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം 38,863km2.
 • കേരളത്തിലെ ആകെ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം 14 ആണ്.
 • കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗം ഇന്ത്യൻ ആനയാണ്;
 • സംസ്ഥാന പുഷ്പം കണിക്കൊന്നയാണ്;
 • സംസ്ഥാന ഫലമാണ് ചക്ക
 • സംസ്ഥാന വൃക്ഷം തെങ്ങാണ്.

കേരളം PDF

കേരളത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Kerala: Basic Facts PDF (Malayalam)

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation –  

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium