hamburger

Achievements of India After Independence in Malayalam (സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രം. അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Achievements of India After Independence) വ്യക്തമാക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ

വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ, ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് നാം നിന്നിരുന്നത്.ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ലോകം ഉറ്റു നോക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നാം നേടിയെടുത്തു.ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ലോകത്തിലെ ശക്തമായ, പുരോഗമിക്കുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയെടുത്തു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന നേട്ടങ്ങളെ പറ്റി ഈ ലേഖനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

1947 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ

 1. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
  1951 ജനുവരി 26-ന് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഭരണഘടന പുറത്തിറക്കി. ഗവൺമെന്റിന്റെയും പൗരന്മാരുടെയും മൗലിക രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കടമകളും വേർതിരിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂട് അത് സ്ഥാപിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര, ജനാധിപത്യ രാജ്യം എന്ന പദവി നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നേടിത്തന്നു.
 2. ഹരിത വിപ്ലവം
  1967-ലാണ് ഹരിതവിപ്ലവം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരു കാർഷിക സംസ്ഥാനമായിരുന്നിട്ടും, ഇന്ത്യ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിട്ടിരുന്നതിനാൽ, വലിയ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയെ വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരുന്നു. ഹരിതവിപ്ലവം ഇന്ത്യയെ സ്വയംപര്യാപ്ത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റി. ഇന്ന്, ഇന്ത്യ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്പാദകരും ആഗോളതലത്തിൽ അരി, ഗോതമ്പ്, കരിമ്പ് എന്നിവയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഉത്പാദകവുമാണ്.
 3. പോളിയോ നിർമ്മാർജ്ജനം
  1994-ൽ, ലോകത്തിലെ പോളിയോ കേസുകളിൽ 60% ഇന്ത്യയിലാണ്. രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് 2014-ൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പോളിയോ രഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. പോളിയോ തടയാനുള്ള ജാഗ്രതാ പ്രസ്ഥാനം ആയുർദൈർഘ്യം നാടകീയമായി 32 വർഷത്തിൽ നിന്ന് (1947) 68.89 വർഷമായി ഉയർത്തി.
 4. ബഹിരാകാശവും സാങ്കേതികവിദ്യയും
  1969 ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം (ISRO) സ്ഥാപിതമായി, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിന് പുതിയ മാനം നൽകി. 1975-ൽ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ഉപഗ്രഹമായ ആര്യഭട്ട വിക്ഷേപിച്ചു. 1986-ൽ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായി രാകേഷ് ശർമ്മ മാറി, നിലവിൽ, മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിൽ മികച്ച തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008ൽ പിഎസ്എൽവി-സി9 വഴി 10 ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒറ്റ ദൗത്യത്തിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചതിന്റെ ലോക റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിച്ചു. ചന്ദ്രയാൻ പോലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിക്കുകയും മംഗൾയാനിലൂടെ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ചൊവ്വയിലെത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമായി നാം മാറുകയും ചെയ്തു.
 5. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം
  വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇന്ത്യൻ വികസനത്തിന്റെ നിർണായക ഘടകമാക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമം, 2010, എല്ലാവർക്കും സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മൗലികാവകാശമായി വിദ്യാഭ്യാസം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.
 6. ശക്തമായ പ്രതിരോധം
  സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം, ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി. 1954-ൽ ഇന്ത്യ അറ്റോമിക് എനർജി പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു. 1974-ൽ ഇന്ത്യ സ്‌മൈലിംഗ് ബുദ്ധ ആണവ പരീക്ഷണം നടത്തിആണവശക്തിയുള്ള അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ ഇടം നേടി. 1947 ന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ സൈനിക ശക്തിയും ഏറ്റവും വലിയ സന്നദ്ധ സൈന്യവുമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്.
 7. ലിംഗനീതി
  ലിംഗസമത്വം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യ പുരോഗമനപരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം 1961, ഗാർഹിക പീഡന നിയമം, 2005 എന്നിവ സാമൂഹിക തിന്മകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി. ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേഠി പഠാവോ പോലുള്ള നിരവധി സർക്കാർ പരിപാടികൾ രാജ്യത്ത് ലിംഗഭേദം ഇല്ലാതാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

1947 മുതൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹത്തായ കഴിവുകളുടെ ഉജ്ജ്വല ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മംഗൾയാനോ യോഗയോ ഒളിമ്പിക്സോ സൗന്ദര്യമത്സരമോ ആകട്ടെ, ഇന്ത്യ നിരന്തരം റെക്കോർഡുകൾ തകർത്ത് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന സംസ്കാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും കൊണ്ട്, ഇന്ത്യ കൂടുതൽ, ഐക്യത്തോടെ, വിജയത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങൾ PDF 

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Achievements of India After Independence PDF (Malayalam)

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium