E-Governance in India (ഇ-ഗവേണൻസ്), Problem & Acceptance, Download PDF

By Pranav P|Updated : December 13th, 2021

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പൊതുഭരണം . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പൊതുഭരണത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇ- ഗവേണൻസ്സിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ സവിശേഷതകളെ ( E- Governance in India) പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്. ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ഇ-ഗവേണൻസ്

 • ഇലക്‌ട്രോണിക് ഗവേണൻസ് (ഇ-ഗവേണൻസ്) എന്നത് ലളിതവും ധാർമ്മികവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും പ്രതികരണാത്മകവും സുതാര്യവുമായ (സ്മാർട്ട്) ഭരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തരം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി ആപ്ലിക്കേഷനാണ്
 • ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ്, സേവനങ്ങളുടെ മികച്ച ഡെലിവറി എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ റീ-എൻജിനീയറിംഗ് പോലുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ആവശ്യമായ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്.
 • അഞ്ച് പ്രധാന തൂണുകൾ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു:
  • കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ,
  • കണക്റ്റിവിറ്റി,
  • ഉള്ളടക്കം,
  • ഉപഭോക്താവ്
  • ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തൽ

ഇ-ഗവേണൻസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ

 • സർക്കാർ, പൗരന്മാർ, ബിസിനസ്സുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പങ്കാളികൾക്കും ഭരണത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുകയും ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം.
 • ഇ-ഗവേണൻസിൽ, വ്യക്തിഗത പൗരന്മാർക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും മെച്ചപ്പെട്ട പൊതുസേവനം, വിവരങ്ങളിലെ സുതാര്യത, അധികാരികളിലേക്കുള്ള പൗരന്മാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം എന്നിവയിലൂടെ മികച്ച ഭരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇ-ജനാധിപത്യം

 • ഇ-ജനാധിപത്യം ജനാധിപത്യത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതത് രാജ്യങ്ങളിലെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെമ്പാടുമുള്ള പൗരന്മാരുടെ വിശാലമായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സങ്കീർണ്ണമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നതിനും ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ്.
 • നല്ല ഇ-ഡെമോക്രസി സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ മറ്റ് ഫലങ്ങൾ, അത് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ ഉത്തരവാദിത്തവും സുതാര്യതയും കൊണ്ടുവരുന്നു, കൂടാതെ സർക്കാരിലുള്ള പൗരന്മാരുടെ വിശ്വാസം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകാനും കഴിയും.
 • ഇ-ഡെമോക്രസിക്ക് രണ്ട് ധാരകളുണ്ട്; ഇ-വോട്ടിംഗും ഇ-പങ്കാളിത്തവും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലും ഗവൺമെന്റ് പ്രക്രിയയിലും പൗരനെ ഇടപഴകുക എന്ന പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യത്തോടെ വളരെ വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ വിഷയങ്ങളാണ്.
 • ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓരോന്നും അതിൽത്തന്നെ യോഗ്യമാണ്, എന്നാൽ ഇ-ഡെമോക്രസിയുടെ ഈ സമീപകാല പ്രതിഭാസത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ വികസനത്തിന്റെ നവോത്ഥാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമായി.

byjusexamprep

ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾ

 • ആദ്യത്തേത്, ഉയർന്നുവരുന്ന സൈബർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭരണവും ഭരണത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രയോഗവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രയോഗമാണ്.
 • ഇ-ഗവേണൻസ് (ഇജി) എന്ന ആശയം തത്വത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം ഭരണത്തിനും ബാധകമാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച സമൂഹത്തിന്റെ (പൗരന്മാരുടെ) ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ബോഡിയുടെ (സർക്കാർ) പരമ്പരാഗത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്.
  • വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളും പാർലമെന്ററി/സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സംവിധാനങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ ഭരണസംവിധാനം.
 • പൗരന്മാർക്ക് കൂട്ടായ സംസ്ഥാന-നിർവ്വഹണ സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റേതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനുകളും അടങ്ങുന്ന നടപ്പാക്കൽ യന്ത്രങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 • ഇ-ഗവേണൻസിന്റെ സാരാംശം "ഭരണാധികാരികളും" "ഭരിക്കുന്നവരും" തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയമാണ്, കൂടാതെ "നല്ല ഭരണം" പരീക്ഷിക്കുന്നത് "ഹാർമോണിയസ് ലിവിംഗ് സൊസൈറ്റി" ആണ്.

ഇന്ത്യയിലെ സംരംഭങ്ങൾ

 • ദൂരവ്യാപകമായതും അസാധ്യമെന്നു തോന്നുന്നതുമായ ഒരു സംരംഭം ആരംഭിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ ഇന്ത്യ, സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കിടയിലും ഈ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. ഒരു തരത്തിലുള്ള ബയോമെട്രിക് അധിഷ്‌ഠിത പ്രാമാണീകരണ സംവിധാനമായ ആധാർ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇതുവരെ സാഹസികതയില്ലാത്തിടത്തേക്ക് പോയി.
 • നാഷണൽ നോളജ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (NKN) ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു നട്ടെല്ലായി ഒരു ഏകീകൃത അതിവേഗ ശൃംഖല പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ഗിഗാബിറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. ഈ വികസിത ശൃംഖല ഒരു വലിയ സംഖ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത എളുപ്പത്തിലും കണക്റ്റിവിറ്റിയിലും മാറ്റും.
 • വിവിധ നയ പ്രശ്‌നങ്ങളെയും ഭരണത്തെയും കുറിച്ച് പൗരന്മാരെ അറിയിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു ക്രൗഡ് സോഴ്‌സിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് MyGov.in. ഈ സംരംഭം കൂടുതൽ ജനാധിപത്യ ചട്ടക്കൂടിന് വഴിയൊരുക്കി, അത് നയങ്ങളെയും നടപ്പാക്കലിനെയും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധാരണ പൗരനെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.
 • നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ് സെന്റർ (NIC) ആണ് വെബ്‌സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഫോർമാറ്റുകളിലുടനീളം പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.

വെല്ലുവിളികൾ

 • ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വികസിക്കുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും, ഈ വർഷത്തെ ആഗോള മത്സര സൂചികയിൽ ഇന്ത്യ 58-ാം സ്ഥാനത്താണ്, 2017 മുതൽ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങൾ വരെ, തുല്യമായ വളർച്ച ഒരു നിർണായക അനിവാര്യതയായി തുടരുന്നു.
 • കാലാവസ്ഥാ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളും സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും കാരണം, ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ വായ്പ ലഭ്യമല്ലെന്ന വലിയ വെല്ലുവിളിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.
 • 2016-ൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഗ്രാമീണ പൗരന്മാർക്ക് ബാങ്കിംഗ് മേഖല തുറന്നുകൊടുക്കുകയും ചെറുകിട ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ബാങ്കുകളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ലൈസൻസ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
 • സാമ്പത്തിക ഉത്തേജനം കാർഷിക മേഖലയെ കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കർഷകരെ പിന്തുണയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, അവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലും സ്ഥിരതയും നൽകുകയും ചെയ്തു.

For More,

Download E-Governance PDF (Malayalam)

Download Internet Notes PDF (Malayalam)

Computer Software Notes (English)

Cyber Crimes and Cyber Security (English Notes)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Download BYJU'S Exam Prep App for Kerala State Exams

 

Comments

write a comment

Follow us for latest updates