Ukraine Russian Notes in Malayalam/ റഷ്യൻ വിപ്ലവം, Russian Revolution Notes for Kerala PSC Exam

By Pranav P|Updated : October 1st, 2021

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലോക ചരിത്രം (World History) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്  ലോക ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തെ ( Russian Revolution) പറ്റിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.

 റഷ്യൻ വിപ്ലവം

ആമുഖം            

1905 നും 1917 നും ഇടയിലാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവം നടന്നത്. വിപ്ലവം പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സാർ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാർ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ മാനങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന വിപ്ലവമായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവം.

കാരണങ്ങൾ

 • പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെ, പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പഴയ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ഭരണം പുതിയ മധ്യവർഗങ്ങൾ മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു.
 • പക്ഷെ അപ്പോഴും ,രാജാക്കന്മാരുടെ ദിവ്യാവകാശത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമൻ രാജാവിന്റെ  സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണത്തിലായിരുന്നു റഷ്യ . 
 • 1861 -ൽ സെർഫോം നിർത്തലാക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെട്ടില്ല.
 • വികസിപ്പിക്കാൻ ചെറിയ മൂലധനമുള്ള ചെറിയ ഭൂവുടമകൾ.
 • വൈദികർ, കുലീനർ, സാധാരണക്കാർ എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം. സാർ സാമ്രാജ്യത്തിന് പുരോഹിതരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും പിന്തുണ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. രാജാവിനോട് ആളുകൾ അസന്തുഷ്ടരും ശത്രുതയുള്ളവരുമായിരുന്നു.
 • സാർ രാജാവ് യൂറോപ്പിലെയും ഏഷ്യയിലെയും പല രാജ്യങ്ങളും കീഴടക്കി, റഷ്യൻ സംസ്കാരവും ഭാഷയും അവരുടെ മേൽ ശക്തമായി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു.
 • റഷ്യൻ മുതലാളിമാരുടെയും വിദേശ നിക്ഷേപകരുടെയും ലാഭകരമായ ഉദ്ദേശ്യവും ദയനീയമായ തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങളും.
 • തൊഴിലാളികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ദുരിതം കാൾ മാർക്സ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാം: "തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ ചങ്ങലകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല".

വിപ്ലവം

 • ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ നിരവധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ കണ്ടതിനാൽ, പല റഷ്യൻ ചിന്തകരും റഷ്യയിൽ സമാനമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
 • റഷ്യൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർ പാർട്ടിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ബോൾഷെവിക്കുകൾ എന്നും മെൻഷെവിക്കുകൾ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ന്യൂനപക്ഷ ഗ്രൂപ്പ്.
 • ബോൾഷെവിക്കുകളുടെ നേതാവായ ലെനിൻ ഒരു വിപ്ലവം കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.
 • ജപ്പാൻ റഷ്യയുടെ തോൽവി 1905 ൽ റഷ്യയിലെ വിപ്ലവത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി.
 • സമാധാനപരമായി ഒത്തുകൂടിയ തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബത്തിനെതിരെയാണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത്. ബ്ലഡി സൺഡേ എന്നാണ് ആ ദിവസത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്.
 • ഇത് നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായി, ഒക്ടോബറിൽ, സാർ രാജാവ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും സംസാരത്തിന്റെയും പത്രത്തിന്റെയും അസോസിയേഷന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനും 'ഡുമ' അനുവദിക്കുകയും അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
 • കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിനോടും സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ഡാർഡനെല്ലസിനോടുമുള്ള രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം റഷ്യയെ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ബ്രെഡിന്റെ വില കുതിച്ചുയർന്നതും വിപ്ലവത്തിന് സാഹചര്യങ്ങൾ പാകമാകുന്നതും കാരണം രാജാവിനോടൊപ്പം ജനങ്ങളിലും സൈന്യത്തിലും വ്യാപകമായ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു.
 • ഫെബ്രുവരി വിപ്ലവം: സാർ സാമ്രാജ്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും ഒരു പുതിയ പ്രവിശ്യാ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • പ്രവിശ്യാ സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കിയില്ല-
  • സമാധാനം.
  • ടില്ലറുകൾക്ക് ഭൂമി.
  • തൊഴിലാളികളുടെ വ്യവസായ നിയന്ത്രണം.
  • റഷ്യൻ ഇതര പൗരന്മാർക്ക് തുല്യ പദവി.
 • ഇത് ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
 • ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബോൾഷെവിക്കുകൾ റഷ്യക്കാരല്ലാത്തവർക്കും സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനും തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
 • പ്രവിശ്യാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും സോവിയറ്റ് റഷ്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെയും തകർച്ച പൂർണ്ണ അധികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു. റഷ്യൻ ഇതര പൗരന്മാർക്ക് സ്വയം തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉൾപ്പെടെ ആളുകളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 • ദേശസാൽകൃത ബാങ്കുകൾ, കമ്പനികൾ, വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ, ഫാക്ടറികൾ, ഖനികൾ, ഗതാഗതം, വെള്ളം തുടങ്ങിയവ.
 • ബോൾഷെവിക്കുകൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു.

പരിണതഫലങ്ങൾ

 • ആദ്യത്തെ നേട്ടം സ്വേച്ഛാധിപത്യവും സഭയുടെ ശക്തിയും അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു
 • സാർ സാമ്രാജ്യം സോവിയറ്റ് യൂണിയനായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു
 • അസമത്വങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനും സാങ്കേതികമായി പുരോഗമിച്ച ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം സ്വീകരിച്ചു.
 • ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമാണ്, തൊഴിൽ നൽകേണ്ടത് സംസ്ഥാന കടമയാണ്
 • എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉയർന്ന മുൻഗണന നൽകുന്നു
 • 1924, 1936 ലെ ഭരണഘടനകൾ "എല്ലാവർക്കും തുല്യത" അംഗീകരിച്ചു
 • ഏകാധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം അവരുടെ ഭാഷകളും സംസ്കാരവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകമായി.

പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

 • സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ വിപ്ലവമായിരുന്നു റഷ്യൻ വിപ്ലവം.
 • കോമിന്റേണിന്റെ നയങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.
 • സാർവത്രികത്വത്തിലും അന്തർദേശീയതയിലും വിശ്വസിച്ച സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സോഷ്യലിസം ഉറപ്പിച്ചു. മാർക്സിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മറ്റൊരാളെ അടിമകളാക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരിക്കലും സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയില്ല.
 • വിദേശ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അത് പരസ്യമായി പിന്തുണച്ചു.
 • സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വംശം, നിറം, ലൈംഗികത എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വിവേചനം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു.
 • ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു തന്റെ ആത്മകഥ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞു: "ഇത് സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു".
 • സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരണം, ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ്ഘടന, തുടങ്ങിയവ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആഘാതം.

നിഗമനങ്ങൾ

റഷ്യൻ വിപ്ലവം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കി, അവരുടെ സ്വയം നിർണ്ണയത്തിന്റെ പല കോളനികളെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചു. ആസൂത്രിതമായ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലൂടെ സാമൂഹിക മാറ്റവും സമത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിപുലീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു. റഷ്യൻ വിപ്ലവം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സോഷ്യലിസത്തെയും സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടികളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി.

Here are the links:

Download Russian Revolution PDF (Malayalam)

 Russian Revolution (English Version)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Comments

write a comment

Follow us for latest updates