hamburger

Zero hour in Parliament (ശൂന്യ വേള): What is Zero Hour, Download PDF

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (Indian Constitution) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ  മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്.  ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ശൂന്യ വേളയെ (Zero hour in Parliament) പറ്റിയും അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വിശദീകരിക്കാനാണ്.ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്.

ശൂന്യ വേള / Zero Hour

പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് (എംപിമാർക്ക്) അടിയന്തര പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയമാണ് സീറോ അവർ (ശൂന്യ വേള).സീറോ അവറിൽ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന്, എംപിമാർ സിറ്റിംഗ് ദിവസം രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് സ്പീക്കർ/ചെയർമാൻ എന്നിവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകണം. അവർ സഭയിൽ ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, ലോക്‌സഭാ സ്പീക്കർ / രാജ്യസഭാ ചെയർമാൻ ഒരു അംഗത്തെ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

കേരള പിഎസ്‌സി സിലബസിന്റെ ഭാഗമായ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പാർലമെന്ററി ഉപകരണങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ചട്ടങ്ങളിൽ ‘സീറോ അവർ’ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ, 10 ദിവസം മുമ്പ് യാതൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ എംപിമാർക്ക് ലഭ്യമായ അനൗപചാരിക ഉപകരണമാണിത്. കാരണം,  പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് 10 ദിവസം കാത്തിരിക്കാനാവില്ല.

എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ‘സീറോ അവർ’ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?

‘സീറോ അവർ’ എന്നതിന്റെ നിഘണ്ടു അർത്ഥം നിർണ്ണായക നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനത്തിന്റെ നിമിഷം ആണെങ്കിലും, പാർലമെന്ററി ഭാഷയിൽ, ഇത് ചോദ്യോത്തര വേളയുടെ അവസാനവും സാധാരണ ബിസിനസ്സിന്റെ തുടക്കവും തമ്മിലുള്ള സമയ ഇടവേളയാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് പേരിട്ടതിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു ന്യായം.

സീറോ അവറിന്റെ ഉത്ഭവം

  • അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിലാണ് സീറോ അവറിന്റെ ആവിർഭാവം.
  • ചോദ്യ സമയം അവസാനിച്ചു എന്ന് ചെയർമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാലുടൻ ഒരു അംഗം സഭയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നതിന് അത്യന്തം പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കരുതുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ  ഒരു സമ്പ്രദായം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനെ ശൂന്യ വേള എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. 
  • സീറോ-അവർ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ തുടങ്ങി, അതുവഴി കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ ഈ വേഗമേറിയതും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഉപകരണം അവലംബിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ പാർലമെന്ററി കാര്യങ്ങളിൽ സീറോ ഹവർ അവതരിപ്പിച്ചത് എപ്പോഴാണ്?

  • 1962 മുതൽ നിലവിലുള്ള പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളിലെ ഒരു ഇന്ത്യൻ നവീകരണമാണ് സീറോ അവർ.
  • അറുപതുകളിൽ, പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ചോദ്യോത്തര വേളയ്ക്ക് ശേഷം ദേശീയവും ആഗോളവുമായ ഇറക്കുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി സുപ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 
  • അത്തരമൊരു അവസരത്തിൽ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ പാർലമെന്റിന് പുറത്ത് മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ നയപ്രഖ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അംഗം ഒരു പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു.
  • ഈ പ്രവൃത്തി മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ആശയത്തിന് കാരണമായി, സഭയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന് മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
  • ലോക്‌സഭയുടെ ഒമ്പതാമത്തെ സ്പീക്കറായ റാബി റേ, അടിയന്തര പൊതു പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിന് അംഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി സഭാ നടപടികളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. 
  • ‘സീറോ അവറിൽ’ നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിട്ടയോടെ ഉന്നയിക്കുന്നതിനും സഭയുടെ സമയം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
  • രാജ്യസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ശൂന്യ വേളയിലാണ്, അല്ലാതെ ലോക്‌സഭയിലേത് പോലെ ചോദ്യോത്തര വേളയുടെ അവസാനമല്ല.

ശൂന്യ വേള PDF

ശൂന്യ വേളയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പി ഡി എഫ് ഫയൽ കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

Download Zero Hour in Parliament PDF (Malayalam)

Also Check

Download Schedules of Indian Constitution PDF (Malayalam)

Constitutional Bodies (English Notes)

Constitutional Assembly PDF

Panchayat Raj System PDF

Fundamental Rights and Duties

Kerala PSC Degree level Study Notes

Download BYJU’S Exam Prep App for Kerala State Exams

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium