hamburger

തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം (മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ മുതൽ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമ വർമ്മ വരെ)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ചരിത്രം . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് കേരള ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം 

തെക്കൻ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്ന എട്ടാവും വലിയതും പ്രമുഖവുമായ രാജവംശമാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം (1729-1947).

തിരുവുതാംകൂറിന്റെ ഔദ്യോഗിക പതാക ചുവപ്പായിരുന്നു, അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഡെക്സ്ട്രലി-കോയിൽഡ് സിൽവർ ശംഖ് ഷെൽ (ടർബിനെല്ല പൈറം) ഉണ്ടായിരുന്നു. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരെ ബഹുമാനിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗൺ സല്യൂട്ടുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സംസ്ഥാനത്തെ രാജാവിന് 19-ഗൺ സല്യൂട്ട് നൽകി. 

സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മുന്നണിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പല പുരോഗമനപരമായ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു, വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയ ഭരണം, പൊതു ജോലി, സാമൂഹിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ പ്രശസ്തമായ നേട്ടങ്ങളുമായി സംസ്ഥാനം മികച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

രാജാവ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ (1729-1758) വേണാട് രാജ്യം സൈനികമായി വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു. വേണാട് രാജകുടുംബത്തിന്റെ ശാഖകളിലൊന്നായ തൃപ്പപ്പൂർ രാജ്യത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്.

1741 -ൽ, ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിക്കെതിരായ കൊളാച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ വിജയിച്ചു, അതിന്റെ ഫലമായി ഈ പ്രദേശത്ത് ഡച്ച് ശക്തി പൂർണമായി ഗ്രഹണം ചെയ്തു. ഈ യുദ്ധത്തിൽ, ഡച്ചുകാരുടെ അഡ്മിറൽ യൂസ്റ്റാച്ചിയസ് ഡി ലാനോയ് പിടിക്കപ്പെട്ടു; പിന്നീട് മികച്ച തോക്കുകളും പീരങ്കികളും അവതരിപ്പിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ സൈന്യത്തെ ആധുനികവത്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു.

തിരുവിതാംകൂർ-ഡച്ച് യുദ്ധം (1739-1753) ഒരു ഏഷ്യൻ രാഷ്ട്രം യുദ്ധത്തിൽ യൂറോപ്യൻ ശക്തിയെ മറികടന്നതിന്റെ ആദ്യകാല ഉദാഹരണമാണ്.

കാലിക്കറ്റിലെ സാമൂതിരിയെ പുറക്കാട് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ച് കേരള മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സംസ്ഥാനമായി തിരുവിതാംകൂർ മാറി. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി (1737-1756) രാമായൺ ദളവയും ഈ ഏകീകരണത്തിലും വിപുലീകരണത്തിലും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു. സൈനിക സംഘർഷങ്ങളിൽ തിരുവിതാംകൂർ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കി.

മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പിൻഗാമിയായ ധർമ്മരാജയുടെ ഭരണകാലത്ത്, മൈസൂർ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരിയും ഹൈദരലിയുടെ മകനുമായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ, മൈസൂർ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവിതാംകൂറിനെ ആക്രമിച്ചു; ഇത് പ്രസിദ്ധമായ മൂന്നാം ആംഗ്ലോ-മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, കാരണം ടിപ്പുവിന്റെ ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം തേടാൻ തിരുവിതാംകൂർ ഇതിനകം ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. 1808 -ൽ തിരുവിതാംകൂർ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന വേലു തമ്പി ദളവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ഒരു സായുധ കലാപത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തോടെ വിജയകരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു.

തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ രാജാവായ ചിത്തിര തിരുനാൾ 1936 ൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് നീക്കി ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്തി

അതേ സമയം, പുന്നപ്ര-വയലാർ പ്രക്ഷോഭം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പ്രാദേശിക സമരത്തെ നിഷ്കരുണം അടിച്ചമർത്തുന്നതിനായി ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യർ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു.

യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം ഒരു വിഭജനത്തിനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും ഇന്ത്യ വിടാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ, തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ചിത്തിര തിരുനാൾ 1947 ജൂൺ 18 ന് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു; ദിവാൻ, സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ, ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ തമ്മിൽ നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നു.

1947 ജൂലൈ 23 -ന് അവർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതിന് അനുകൂലമായി തീരുമാനിച്ചു, രാജാവിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി. 1947 ജൂലൈ 25 -ന് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ദിവാനെതിരായ വധശ്രമം തിരുവിതാംകൂർ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരുന്നതിന് കാരണമായി. 1949 ജൂലൈ 1-ന് തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയിലെ നാട്ടുരാജ്യവും ലയിച്ച് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി 1956 നവംബർ 1-ന് മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തെ മലബാർ ജില്ലയിൽ (ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാട്) ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു.

തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ

 1. അനിഴം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1729-1758
 2. കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ (ധർമ്മ രാജ) 1758–1798
 3. ബലരാമവർമ്മ 1798-1810
 4. ഗൗരി ലക്ഷ്മി ബായി 1810–1815 (1810-1813 മുതൽ രാജ്ഞിയും റജന്റ് രാജ്ഞിയും1813-1815)
 5. ഗൗരി പാർവതി ബായി (റീജന്റ്) 1815-1829
 6. സ്വാതി തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 1829-1846
 7. ഉത്രാടം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ 1846-1860
 8. ആയില്യം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 1860-1880
 9. വിശാഖം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 1880–1885
 10. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാമവർമ്മ 1885-1924
 11. സേതു ലക്ഷ്മി ബായി (റീജന്റ്) 1924-1931
 12. ചിത്തിര തിരുനാൾ ബലരാമവർമ്മ 1931-1991

Download Travancore Dynasty PDF (Malayalam)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium