hamburger

Mahatma Gandhi & Indian National Movement in Malayalam (മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം ( Indian National Movement) . അതിൽ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സുമുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള പൊതു പരീക്ഷകളിൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്തു എണ്ണം വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. കേരള പി എസ് സി (Kerala Public Service Commission) പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനവും(Mahatma Gandhi & Indian National Movement) തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമാക്കാനാണ്.

Here we have provided the study material for the Kerala PSC exams. You can go through Mahatma Gandhi and his journey in Indian National Movement in Malayalam. Check the various phases of Mahatma Gandhi in the National Movement.

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും 

ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിയുടെ ആവിർഭാവം

എം.കെ.ഗാന്ധി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് (20 വർഷത്തിലേറെയായി ജീവിച്ചിരുന്ന) 1915 -ൽ  ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. അവിടെ ഇന്ത്യക്കാർ നടത്തിയ വിവേചനത്തിനെതിരെ സമാധാനപരമായ പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവായി ഉയർന്നുവരികയും ചെയ്തു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സത്യാഗ്രഹ ബ്രാൻഡ് വികസിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയിൽ, അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചത് ബിഹാറിലെ ചമ്പാരനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിനെതിരെയാണ്.

ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം (1917)

 • സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം.
 • ഇൻഡിഗോ കർഷകനായ രാജ്കുമാർ ശുക്ലയെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഗാന്ധി ബീഹാറിലെ ചമ്പാരനിലെത്തി അവിടത്തെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ അന്വേഷിച്ചു.
 • കർഷകർ കനത്ത നികുതിയും ചൂഷണ സംവിധാനവും മൂലം കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. ടിങ്കാത്തിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് തോട്ടക്കാർ അവരെ ഇൻഡിഗോ വളർത്താൻ നിർബന്ധിതരാക്കി.
 • ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ ഗാന്ധി ചമ്പാരനിൽ എത്തിയെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികൾ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല.
 • സ്ഥലം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു.
 • കർഷകരിൽ നിന്നും ബഹുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തുണ ശേഖരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
 • ഒരു സമൻസിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ഹാജരായപ്പോൾ, ഏകദേശം 2000 പ്രദേശവാസികൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
 • അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ കേസ് ഉപേക്ഷിക്കുകയും അന്വേഷണം നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നവർക്കും ഭൂവുടമകൾക്കുമെതിരായ സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷം, ചൂഷണ ടിങ്കാത്യ സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കാൻ സർക്കാർ സമ്മതിച്ചു.
 • കർഷകർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിച്ചു.
 • ചമ്പാരൻ സമരത്തെ ഗാന്ധി സത്യാഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പരീക്ഷണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
 • ഈ സമയത്താണ് ഗാന്ധിക്ക് ആളുകൾ ‘ബാപ്പു’, ‘മഹാത്മാ’ എന്നീ പേരുകൾ നൽകിയത്.

അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സമരം (ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച് 1918)

 • 1918 -ൽ അഹമ്മദാബാദിൽ തൊഴിലാളികളുടെയും കോട്ടൺ ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലിന്റെ ഉടമകളുടെയും ഇടയിൽ വേതന വർദ്ധനവിനായി ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം.
 • ഗാന്ധിജി മില്ലുടമകളുമായി ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, തൊഴിലാളികൾക്ക് പണിമുടക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും വേതനത്തിൽ 35% വർദ്ധനവ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
 • സമരക്കാരെ അവരുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ ആശ്രയിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ച ഗാന്ധിജി തന്നെ സമരം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച തൊഴിലാളികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ “മരണം വരെ ഉപവാസം” നടത്തി.
 • മില്ലുടമകൾ വിട്ടുനൽകുകയും 21 ദിവസത്തെ സമരത്തിന് ശേഷം ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുകയും ചെയ്തു. മുഴുവൻ പ്രശ്നവും ട്രൈബ്യൂണലിന് സമർപ്പിക്കാൻ മില്ലുടമകൾ സമ്മതിച്ചു.
 • പണിമുടക്ക് പിൻവലിക്കുകയും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട 35% വർദ്ധനവ് പിന്നീട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • അംബലാൽ സാരാഭായിയുടെ സഹോദരി അനസൂയ ബെൻ, ഗാന്ധിജിയുടെ സഹോദരനും ഗാന്ധിജിയുടെ സുഹൃത്തും പ്രധാന ഉപദേശകരിൽ ഒരാളായ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രധാന ലെഫ്റ്റനന്റുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു.

ഖേദ സത്യാഗ്രഹം (മാർച്ച് 1918)

 • 1918 ഗുജറാത്തിലെ ഖേഡ ജില്ലയിൽ വരൾച്ച മൂലം നശിച്ച വിളകളുടെ വർഷമായിരുന്നു.
 • നിയമപ്രകാരം, ഉൽപന്നങ്ങൾ സാധാരണ ഉൽപാദനത്തിന്റെ നാലിലൊന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് മോചനത്തിന് അർഹതയുണ്ട്.
 • എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ വരുമാനം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇളവും സർക്കാർ നിരസിച്ചു.
 • സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ, ഗാന്ധിയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, ക്ഷാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നികുതി പിരിക്കുന്നതിനെതിരെ കർഷകരെ പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
 • ജില്ലയിലെ എല്ലാ ജാതിയിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നു.
 • പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായിരുന്നു, വ്യക്തിപരമായ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടലും അറസ്റ്റും പോലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ആളുകൾ ശ്രദ്ധേയമായ ധൈര്യം കാണിച്ചു.
 • ഒടുവിൽ, അധികാരികൾ വഴങ്ങുകയും കർഷകർക്ക് ചില ഇളവുകൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

റൗലറ്റ് ആക്ട് (1919)

 • 1917 -ൽ, സിഡ്‌നി റൗളാട്ടിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ, ഒരു തീവ്രവാദ ദേശീയവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.
 • 1919 മാർച്ചിൽ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ റൗലറ്റ് നിയമം പാസാക്കി
 • ഈ നിയമമനുസരിച്ച്, സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം.
 • അത്തരം അറസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ ഒരു അപ്പീലും ഹർജിയും ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
 • ഈ നിയമത്തെ ബ്ലാക്ക് ആക്ട് എന്ന് വിളിക്കുകയും അതിനെ വ്യാപകമായി എതിർക്കുകയും ചെയ്തു.
 • 1919 ഏപ്രിൽ 6 ന് അഖിലേന്ത്യാ ഹർത്താൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.
 • രാജ്യത്തുടനീളം മീറ്റിംഗുകൾ നടന്നു.
 • മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഡൽഹിക്ക് സമീപം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
 • പഞ്ചാബിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ നേതാക്കളായ ഡോ.സത്യപാൽ, ഡോ. സൈഫുദ്ദീൻ കിച്ച്‌ലേ എന്നിവരെ അമൃത്സറിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല (1919 ഏപ്രിൽ 13)

 • ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് 1919 ഏപ്രിൽ 13 നാണ്, ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി
 • പഞ്ചാബിൽ റൗലറ്റ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് അഭൂതപൂർവമായ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു
 • അക്രമാസക്തമായ സാഹചര്യം നേരിടുന്ന പഞ്ചാബ് സർക്കാർ ഭരണകൂടം ജനറൽ ഡയറുടെ കീഴിൽ സൈനിക അധികാരികൾക്ക് കൈമാറി.
 • അദ്ദേഹം എല്ലാ പൊതുയോഗങ്ങളും നിരോധിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ചെയ്തു
 • ഏപ്രിൽ 13, ബൈശാഖി ദിവസം (വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം), ജാലിയൻവാലാ ബാഗിൽ (പൂന്തോട്ടം) ഒരു പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു.
 • ഡയർ അകത്തേക്ക് കയറി, യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്തു
 • ഏകദേശം 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ വെടിവയ്പ്പ് തുടർന്നു, വെടിമരുന്ന് തീർന്നതിനുശേഷം മാത്രമാണ് അത് നിർത്തിയത്
 • ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് 379 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 1137 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഒരു പ്രതിഷേധമെന്ന നിലയിൽ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തന്റെ നൈറ്റ് പദവി ഉപേക്ഷിച്ചു
 • ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് വലിയ പ്രചോദനം നൽകി.

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം (1920)

 • ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ തുർക്കിയുടെ പരാജയമായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം.
 • സെവ്രസ് ഉടമ്പടിയുടെ (1920) കടുത്ത നിബന്ധനകൾ മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് വലിയ അപമാനമായി തോന്നി.
 • ഖലീഫ (തുർക്കിയിലെ സുൽത്താൻ) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മുസ്ലീങ്ങളുടെ മത മേധാവിയാണെന്ന മുസ്ലീം വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനവും.
 • മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ്, എം.എ. അൻസാരി, സൈഫുദ്ദീൻ കിച്ച്‌ല്യൂ, അലി സഹോദരങ്ങൾ എന്നിവർ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രമുഖ നേതാക്കളായിരുന്നു.
 • രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കാൻ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലീങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു.
 • 1920 ൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആരംഭിച്ച നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ലയിച്ചു:

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം (1920-1922)

 • റൗലറ്റ് ആക്റ്റ്, ജാലിയൻവാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല, ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയുടെ തുടർച്ചയാണ് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം.
 • 1920 ഡിസംബറിൽ നാഗ്പൂർ സെഷനിൽ ഐഎൻസി ഇത് അംഗീകരിച്ചു.
 • നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടികൾ ഇവയായിരുന്നു:
  • സ്ഥാനപ്പേരുകളുടെയും ഓണററി സ്ഥാനങ്ങളുടെയും കീഴടങ്ങൽ
  • തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗത്വം രാജിവെക്കൽ.
  • 1919 നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്ക്കരണം
  • സർക്കാർ പരിപാടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കുക.
 • കോടതികൾ, സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ എന്നിവ ബഹിഷ്കരിക്കുക.
 • വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ ബഹിഷ്കരണം
 • ദേശീയ സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ, സ്വകാര്യ പഞ്ചായത്ത് കോടതികൾ എന്നിവയുടെ സ്ഥാപനം.
 • സ്വദേശി ചരക്കുകളും ഖാദിയും ജനപ്രിയമാക്കുന്നു.
 • കാശി വിദ്യാപീഠം, ബീഹാർ വിദ്യാപീഠം, ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ തുടങ്ങിയ ദേശീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.
 • നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവും മുന്നോട്ട് വന്നില്ല
 • 1921 -ൽ വെയിൽസ് രാജകുമാരന്റെ ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ബഹുജന പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നു.
 • മിക്ക വീടുകളിലും ചർക്കകളുടെ സഹായത്തോടെ തുണി നെയ്തു.
 • ചൗരി ചൗര സംഭവത്തെ തുടർന്ന് 1922 ഫെബ്രുവരി 11 ന് ഗാന്ധി മുഴുവൻ പ്രസ്ഥാനവും പെട്ടെന്ന് നിർത്തലാക്കി.

നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം

 • ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള യഥാർത്ഥ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു അത്
 • കർഷകർ, തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, അധ്യാപകർ, സ്ത്രീകൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
 • ഇന്ത്യയുടെ വിദൂര കോണുകളിലേക്ക് ദേശീയത പടരുന്നതിന് അത് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
 • ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലയനത്തിന്റെ ഫലമായി ഹിന്ദു-മുസ്ലീം ഐക്യത്തിന്റെ ഉന്നതിയും ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തി.
 • ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കാനും ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കാനും ജനങ്ങളുടെ സന്നദ്ധതയും കഴിവും അത് പ്രകടമാക്കി.

സ്വരാജ് പാർട്ടി

 • നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത് 1922 ഡിസംബറിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗയ സെഷനിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പിളർപ്പിലേക്ക് നയിച്ചു.
 • മോത്തിലാൽ നെഹ്റു, ചിത്തരഞ്ജൻ ദാസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ 1923 ജനുവരി 1 ന് കോൺഗ്രസിൽ സ്വരാജ് പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു.
 • കൗൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനും സർക്കാരിനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തകർക്കാനും സ്വരാജിസ്റ്റുകൾ ആഗ്രഹിച്ചു
 • സ്വരാജ് പാർട്ടി ശ്രദ്ധേയമായ വിജയങ്ങൾ നേടി.
 • സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു പാർട്ടിയുടെ നേതാവായപ്പോൾ ബംഗാളിൽ സി.ആർ.ദാസ് ആയിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.
 • ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടു
 • 1919 ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളോടെ.
 • സർക്കാരിന്റെ അടിച്ചമർത്തൽ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ പാർട്ടിക്ക് സുപ്രധാന പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കാം.
 • 1925 ജൂണിൽ സി.ആർ.ദാസിന്റെ മരണശേഷം സ്വരാജ് പാർട്ടി ദുർബലമാകാൻ തുടങ്ങി.

സൈമൺ കമ്മീഷൻ

 • 1929 നവംബറിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ സൈമൺ കമ്മീഷനെ 1919 ലെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആക്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കാനും മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും നിയോഗിച്ചു.
 • ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയുമില്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് കമ്മീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്
 • കമ്മീഷൻ 1928 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെത്തി, രാജ്യവ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരിട്ടു.
 • കേന്ദ്ര നിയമസഭയിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങളും കമ്മീഷനെ ബഹിഷ്കരിച്ചു.
 • കമ്മീഷൻ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പ്രകടനങ്ങളും ഹർത്താലുകളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ സൈമൺ വിരുദ്ധ സമിതികൾ രാജ്യമെമ്പാടും രൂപീകരിച്ചു.
 • സമാധാനപരമായ പ്രകടനക്കാരെ പലയിടത്തും പോലീസ് മർദ്ദിച്ചു. ലാലാ ലജ്പത് റായ് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും താമസിയാതെ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് (1928)

 • ഇതിനിടയിൽ, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, പ്രഭു ബിർകെൻഹെഡ്, ഒരു ഭരണഘടന നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കാരെ വെല്ലുവിളിച്ചു
 • 1928 ഫെബ്രുവരി 28 ന് സർവ്വകക്ഷി യോഗം ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് ഈ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു
 • ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഭരണഘടനയുടെ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി എട്ട് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു.
 • അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മോത്തിലാൽ നെഹ്‌റു ആയിരുന്നു.

നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് മുന്നോട്ടുവച്ചത്

 • അടുത്ത അടിയന്തര ഘട്ടമായി ആധിപത്യ നില
 • കേന്ദ്രത്തിൽ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സർക്കാർ.
 • പ്രവിശ്യകൾക്ക് സ്വയംഭരണം
 • കേന്ദ്രവും പ്രവിശ്യകളും തമ്മിലുള്ള അധികാര വിഭജനം വ്യക്തമായി വെട്ടിക്കുറച്ചു.
 • കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ദ്വിസഭ നിയമസഭ.
 • മുഹമ്മദലി ജിന്ന അത് മുസ്ലീങ്ങളുടെ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാണെന്ന് കരുതി
 • ജിന്ന മുസ്ലീങ്ങളുടെ അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർത്തു, അവിടെ മുസ്ലീം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ പതിനാല് പോയിന്റുകളുടെ ഒരു പട്ടിക അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കി.

നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം (1930-1934)

 • നിലവിലുള്ള അസ്വസ്ഥതയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, കോൺഗ്രസിന്റെ വാർഷിക സമ്മേളനം 1929 ഡിസംബറിൽ ലാഹോറിൽ നടന്നു.
 • ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ സ്വരാജ് പ്രമേയം പാസാക്കി
 • മാത്രമല്ല, നെഹ്റു റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതിനാൽ, കോൺഗ്രസ് നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
 • 1930 ജനുവരി 26 സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി കോൺഗ്രസ് ആചരിച്ചു.
 • 1950 -ൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കിയ അതേ തീയതി പിന്നീട് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി മാറി

ദണ്ഡി മാർച്ച്

 • 1930 മാർച്ച് 12 -ന്, ഗാന്ധി ഉപ്പയുടെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത 79 അനുയായികളോടൊപ്പം ദണ്ഡിയിലേക്ക് തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ മാർച്ച് ആരംഭിച്ചു.
 • 200 മൈൽ ദൂരം പിന്നിട്ട് 1930 ഏപ്രിൽ 5 ന് അദ്ദേഹം ദണ്ഡി തീരത്തെത്തി
 • ഏപ്രിൽ 6 ന് ഉപ്പ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് സിവിൽ അനുസരണക്കേട് പ്രസ്ഥാനം launchedദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു.
 • ഏപ്രിൽ 9 -ന്, മഹാത്മാ ഗാന്ധി നിലവിലുള്ള ഉപ്പ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചു;
 • മദ്യം, കറുപ്പ്, വിദേശ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾക്ക് മുമ്പിൽ സ്ത്രീകളുടെ പിക്കറ്റിംഗ്;
 • അയിത്തത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന ചർക്ക ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ കറക്കുന്നു;
 • വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ബഹിഷ്‌കരിക്കുകയും സർക്കാർ ജോലികളിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • താമസിയാതെ, ഈ പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികളും തൊഴിലാളികളും കർഷകരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും വളരെ ആവേശത്തോടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ

ആദ്യ വട്ടമേശ സമ്മേളനം

 • 1930 നവംബറിൽ ലണ്ടനിൽ വച്ച് അത് കോൺഗ്രസ് ബഹിഷ്കരിച്ചു.
 • 1931 ജനുവരിയിൽ, ചർച്ചകൾക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്.
 • സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ വിലക്ക് നീക്കുകയും അതിന്റെ നേതാക്കളെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • 1931 മാർച്ച് 8 ന് ഗാന്ധി-ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു.
 • ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരം, മഹാത്മാ ഗാന്ധി സിവിൽ-അനുസരണക്കേട് പ്രസ്ഥാനം നിർത്തിവച്ച് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചു.
 • 1931 സെപ്റ്റംബറിൽ, രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ലണ്ടനിൽ നടന്നു
 • മഹാത്മാഗാന്ധി കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുത്തെങ്കിലും നിരാശനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി, കാരണം പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആവശ്യകതയിലും സാമുദായിക പ്രശ്നത്തിലും ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
 • 1932 ജനുവരിയിൽ, സിവിൽ-അനുസരണക്കേട് പ്രസ്ഥാനം പുനരാരംഭിച്ചു.
 • മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും സർദാർ പട്ടേലിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിരോധനം വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും സർക്കാർ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു.

കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ്  

 • ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് 1932 ഓഗസ്റ്റിൽ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 • വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് നയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രകടനമായിരുന്നു ഇത്.
 • മുസ്ലീങ്ങളും സിഖുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഇതിനകം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
 • കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് വിഷാദരോഗം അനുഭവിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവർക്ക് പ്രത്യേക വോട്ടർമാർക്ക് അവകാശം നൽകുകയും ചെയ്തു.

പൂന ഉടമ്പടി (1932)

 • 1930 ആയപ്പോഴേക്കും ഡോ. ​​അംബേദ്കർ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള നേതാവായി മാറി, രാജ്യത്തെ വിഷാദമനുഭവിക്കുന്ന ജനതയെ നയിച്ചു.
 • ആദ്യ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ ഈ ആളുകളുടെ അവസ്ഥയുടെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവർക്കായി പ്രത്യേക വോട്ടെടുപ്പുകൾ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 • 1932 ആഗസ്റ്റ് 16 -ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി, അത് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ആയി വന്നു.
 • മഹാത്മാഗാന്ധി വർഗീയ അവാർഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയും 1932 സെപ്റ്റംബർ 20 -ന് യെരവാദ ജയിലിൽ മരണം വരെ നിരാഹാരമിരിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • ഒടുവിൽ, ഡോ. അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ ഒരു ധാരണയിലെത്തി.
 • ഈ ഉടമ്പടിയെ പൂന ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരും അത് അംഗീകരിച്ചു.
 • അതനുസരിച്ച്, വിവിധ പ്രവിശ്യാ നിയമസഭകളിലെ 148 സീറ്റുകൾ കമ്യൂണൽ അവാർഡിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 71 -ന് പകരം ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം (1932)

 • കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും അതിൽ പങ്കെടുത്തില്ല.
 • എന്നിരുന്നാലും, 1933 മാർച്ചിൽ, ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഒരു ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി.
 • 1935 ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഇത് മാറി.

ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട്, 1935

 1935 ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് പാസാക്കിയത് –

 • സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട്.
 • വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഫലം.
 • 1933 ൽ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രം.

ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ 

 • കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു അഖിലേന്ത്യാ ഫെഡറേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രവിശ്യകളും രാജകുടുംബങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
 • യൂണിയനുവേണ്ടി അവരുടെ സമ്മതം നൽകാൻ പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റുകൾ വിസമ്മതിച്ചതിനാൽ ഇത് നിലവിൽ വന്നില്ല
 • അധികാരങ്ങളെ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളായി വിഭജിക്കുക, അതായത്. ഫെഡറൽ, പ്രൊവിൻഷ്യൽ, കൺകറന്റ്.
 • കേന്ദ്രത്തിലെ ഡയാർക്കിയുടെ ആമുഖം
 • ഗവർണർ ജനറലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൗൺസിലും “സംവരണം ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ” ഭരിച്ചു
 • മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിലിന് “കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട” വിഷയങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരുന്നു
 • രാജഭരണം ഇല്ലാതാക്കുകയും പ്രവിശ്യകളിൽ പ്രവിശ്യാ സ്വയംഭരണാധികാരം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
 • ഗവർണറെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ തലവനാക്കി, പക്ഷേ മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഭരണം നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
 • ബംഗാൾ, മദ്രാസ്, ബോംബെ, യുണൈറ്റഡ് പ്രവിശ്യകൾ, ബീഹാർ, അസം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രവിശ്യാ നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ദ്വിസഭയാക്കി.
 • സിഖുകാർക്കും യൂറോപ്യന്മാർക്കും ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാർക്കും പ്രത്യേക ഇലക്ടറേറ്റുകളുടെ തത്വം വിപുലീകരിക്കുക
 • ഡൽഹിയിൽ ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസും 6 ജഡ്ജിമാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഫെഡറൽ കോടതി സ്ഥാപിക്കൽ.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും

 • 1937 ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം 1937 ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു
 • ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രാലയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.
 • 1939 സെപ്റ്റംബർ 1 ന് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു.
 • ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ രാജ്യത്തെ യുദ്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.
 • പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പ്രവിശ്യകളിലെ കോൺഗ്രസ് മന്ത്രാലയങ്ങൾ 1939 ഡിസംബർ 12 -ന് രാജിവച്ചു
 • മുസ്ലീം ലീഗ് ആ ദിവസം വിമോചന ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു
 • 1940 മാർച്ചിൽ മുസ്ലീം ലീഗ് പാകിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ആഗസ്റ്റ് ഓഫർ

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്ത്, ഇന്ത്യക്കാരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ 1940 ഓഗസ്റ്റ് 8 ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി, അത് ‘ആഗസ്റ്റ് ഓഫർ’ എന്നറിയപ്പെട്ടു, ഇത് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു –

 • ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമായി ആധിപത്യ പദവി.
 • വൈസ്രോയിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ വിപുലീകരിക്കുക, യുദ്ധാനന്തരം ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സ്ഥാപിക്കുക, ഇന്ത്യക്കാർ അടങ്ങുന്ന പ്രതിരോധം, ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ, സംസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ഉടമ്പടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന്റെ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിന് വിധേയമായി അവരുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ ഭരണഘടന തീരുമാനിക്കാൻ അഖിലേന്ത്യാ സേവനങ്ങൾ
 • ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഭാവി ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കില്ല.

വ്യക്തിഗത സത്യാഗ്രഹം

 • ഇന്ത്യക്കാരുടെ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ 1940 ഓഗസ്റ്റ് 8 ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി,
 • യുദ്ധാനന്തരം പുതിയ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം രൂപീകരിക്കുമെന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഓഫർ വിഭാവനം ചെയ്തു.
 • ഒരു ഓഫറിൽ ഗാന്ധി തൃപ്തനായില്ല, കൂടാതെ വ്യക്തിപരമായ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
 • വ്യക്തിപരമായ സത്യാഗ്രഹം പരിമിതവും പ്രതീകാത്മകവും അക്രമരഹിതവുമായിരുന്നു. സത്യാഗ്രഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ഏൽപ്പിച്ചു.
 • ആചാര്യ വിനോബ ഭാവെയാണ് സത്യാഗ്രഹം ആദ്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്, അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു.
 • ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവാണ് രണ്ടാമത്തെ സത്യാഗ്രഹി, നാല് മാസം തടവിൽ.
 • വ്യക്തിഗത സത്യാഗ്രഹം ഏകദേശം 15 മാസത്തോളം തുടർന്നു.

ക്രിപ്സ് മിഷൻ (1942)

 • യുദ്ധകാലത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ, ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ സഹകരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമത്തിൽ 1942 മാർച്ച് 23 ന് സർ സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. ഇത് ക്രിപ്സ് മിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു

ക്രിപ്സിന്റെ പ്രധാന ശുപാർശകൾ ഇവയായിരുന്നു

 • ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആധിപത്യ പദവി വാഗ്ദാനം
 • ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം
 • ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സ്ഥാപിക്കുന്നത്, അതിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രവിശ്യകളോടൊപ്പം രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളും ഉണ്ടായിരിക്കും
 • ഈ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രവിശ്യയ്ക്ക് വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും,
 • ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ നിലവിലെ ഭരണഘടനാ പദവി നിലനിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കുക.
 • ഗാന്ധി ക്രിപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ “പോസ്റ്റ്-ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്” എന്ന് വിളിച്ചു.
 • നിർദ്ദേശത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനോടുള്ള ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ മുസ്ലീം ലീഗും അതൃപ്തരായിരുന്നു.

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം (1942-1944)

 • ക്രിപ്സ് മിഷന്റെ പരാജയവും വരാനിരിക്കുന്ന ജാപ്പനീസ് അധിനിവേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയവും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടാനുള്ള പ്രചാരണം ആരംഭിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
 • ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ട് ഹിന്ദു-മുസ്ലീം പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ ഒരു ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാകൂ എന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി വിശ്വസിച്ചു.
 • അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി 1942 ആഗസ്റ്റ് 8 ന് ബോംബെയിൽ യോഗം ചേർന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം പാസാക്കി.
 • അന്നുതന്നെ ഗാന്ധി ‘ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക’ എന്ന ആഹ്വാനം നൽകി.
 • 1942 ആഗസ്റ്റ് 8, 9 തീയതികളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
 • മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ പൂനയിൽ തടവിലാക്കി.
 • പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, അബുൽ കലാം ആസാദ്, മറ്റ് നേതാക്കൾ എന്നിവരെ അഹമ്മദ് നഗർ കോട്ടയിൽ തടവിലാക്കി.
 • ഈ സമയത്ത്, നേതൃത്വം നൽകിയത് രാം മനോഹർ ലോഹ്യ, അച്യുത, ​​എസ്.എം. ജോഷി
 • ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജയപ്രകാശ് നരേന്റെ പങ്ക് പ്രധാനമായിരുന്നു.
 • പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേരാൻ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഉപേക്ഷിച്ചു.
 • രാജ്യത്തിന്റെ യുവാക്കളും ദേശസ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
 • 1944 -ൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ജയിൽ മോചിതനായി.
 • രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള അവസാന ശ്രമമായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനം.
 • 538 റൗണ്ട് വെടിവയ്പ്പിന് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു. ഏകദേശം 60,229 പേർ ജയിലിലായി.
 • കുറഞ്ഞത് 7,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
 • ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കി. ഇത് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ ധൈര്യം, ഉത്സാഹം, തികഞ്ഞ ത്യാഗം എന്നീ വികാരങ്ങൾ ഉണർത്തി.

രാജഗോപാലാചാരി ഫോർമുല

 • മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ രാജഗോപാലാചാരി, കോൺഗ്രസ്-ലീഗ് സഹകരണത്തിനുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യം ഗാന്ധിജിക്ക് സ്വീകരിച്ചു.
 • പാകിസ്ഥാന്റെ ലീഗിന്റെ ആവശ്യം മൗനമായി അംഗീകരിക്കുന്നതായിരുന്നു അത്.
 • വീർ സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഹിന്ദു നേതാക്കൾ സിആർ പദ്ധതിയെ അപലപിച്ചു.

സിആർ പ്ലാനിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ

 • സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം മുസ്ലീം ലീഗ് അംഗീകരിക്കുന്നു.
 • കേന്ദ്രത്തിൽ താൽക്കാലിക സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കാൻ ലീഗ്.
 • യുദ്ധാനന്തരം, വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലീം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരു പൊതു പരമാധികാര രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഒരു പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീരുമാനിക്കും.
 • വിഭജനം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ, പ്രതിരോധം, വാണിജ്യം, ആശയവിനിമയങ്ങൾ മുതലായവ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സംയുക്തമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കണം.
 • മേൽപ്പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരങ്ങൾ കൈമാറിയാൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.

ജിന്നയുടെ എതിർപ്പുകൾ

 • ദ്വിരാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ജിന്ന ആഗ്രഹിച്ചു.
 • മൊത്തം ജനസംഖ്യയല്ലാതെ വോട്ടെടുപ്പിൽ നോർത്ത്-വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്-ഈസ്റ്റ് മുസ്ലീങ്ങൾ മാത്രം വോട്ടുചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു.
 • ഒരു പൊതു കേന്ദ്രം എന്ന ആശയത്തെയും അദ്ദേഹം എതിർത്തു.
 • അതിനാൽ, ഇന്ത്യൻ യൂണിയന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ലീഗുമായി സഹകരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായപ്പോൾ, യൂണിയന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ലീഗ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്ത് അത് രസകരമായിരുന്നു.

വേവൽ പ്ലാൻ

 • വൈസ്രോയി, വേവൽ പ്രഭു ഒരു സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർത്തു; 1945 ജൂണിൽ ഷിംലയിൽ
 • ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കുന്നതുവരെ ഗവർണർ ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ

 • ഗവർണർ ജനറലും കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫും ഒഴികെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാരായിരിക്കണം.
 • ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലീങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
 • പുനർനിർമ്മിച്ച കൗൺസിൽ 1935 ആക്ടിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒരു ഇടക്കാല ഗവൺമെന്റായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിരുന്നു (അതായത് കേന്ദ്ര അസംബ്ലിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല).
 • മന്ത്രിമാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഗവർണർ ജനറൽ വീറ്റോ പ്രയോഗിക്കുമായിരുന്നു.
 • വിവിധ കക്ഷികളുടെ പ്രതിനിധികൾ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിന് നാമനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി വൈസ്രോയിക്ക് ഒരു സംയുക്ത പട്ടിക സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
 • ഒരു സംയുക്ത പട്ടിക സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, പ്രത്യേക ലിസ്റ്റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
 • ഒടുവിൽ യുദ്ധം വിജയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടേണ്ടതായിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി

 • രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധസമയത്തും സായുധ വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു.
 • അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.
 • 1943 ജൂലൈ 2 -ന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സിംഗപ്പൂരിലെത്തി ‘ദില്ലി ചലോ’ എന്ന ആവേശകരമായ യുദ്ധവിളി മുഴക്കി.
 • അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റാക്കി, താമസിയാതെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ പരമോന്നത കമാൻഡറായി.
 • INA യുടെ മൂന്ന് ബ്രിഗേഡുകളുടെ പേരുകൾ സുഭാസ് ബ്രിഗേഡ്, ഗാന്ധി ബ്രിഗേഡ്, നെഹ്രു ബ്രിഗേഡ് എന്നിവയായിരുന്നു
 • സൈന്യത്തിന്റെ വനിതാ വിഭാഗത്തിന് റാണി ലാമിയയുടെ പേര് നൽകി
 • കൊഹിമയ്‌ക്കെതിരായ വിജയം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി ഇംഫാലിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി.
 • 1945 ൽ ജപ്പാൻ കീഴടങ്ങിയ ശേഷം
 • ഐഎൻഎ അതിന്റെ ശ്രമങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സുഭാഷ് തായ്‌വാനിലേക്ക് പോയി.
 • തുടർന്ന് ടോക്കിയോയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അദ്ദേഹം 1945 ഓഗസ്റ്റ് 18 ന് ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു
 • ഐഎൻഎയിലെ സൈനികരുടെ വിചാരണ ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നടന്നു
 • പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ഭൂലാഭായ് ദേശായി, തേജ് ബഹാദൂർ സപ്രു എന്നിവർ സൈനികർക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചു

കാബിനറ്റ് മിഷൻ (1946)

 • രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനുശേഷം അറ്റ്ലി പ്രഭു ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി.
 • 1946 മാർച്ച് 15 ന് അറ്റ്‌ലി പ്രഭു ഒരു ചരിത്ര പ്രഖ്യാപനം നടത്തി, അതിൽ സ്വയം നിർണ്ണയത്തിനുള്ള അവകാശവും ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഒരു ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണവും സമ്മതിക്കപ്പെട്ടു.
 • തൽഫലമായി, ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയിലെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളായ പെത്തിക് ലോറൻസ്, സർ സ്റ്റാഫോർഡ് ക്രിപ്സ്, എ വി അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചു. ഇത് കാബിനറ്റ് മിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.
 • കാബിനറ്റ് മിഷൻ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ടുവച്ചു.
 • പ്രവിശ്യകളുടെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക ഭരണഘടനകൾ കൈവശം വയ്ക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു.
 • ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപീകരിക്കാനും കാബിനറ്റ് മിഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.
 • യൂണിയൻ വിദേശകാര്യങ്ങൾ, പ്രതിരോധം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയുടെ മാത്രം ചുമതല വഹിക്കും. ഒരു പുതിയ സർക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതുവരെ അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ പ്രവിശ്യകളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
 • മുസ്ലീം ലീഗും കോൺഗ്രസും പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു.
 • തൽഫലമായി, ഒരു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് 1946 ജൂലൈയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു.
 • 214 ജനറൽ സീറ്റുകളിൽ 205 കോൺഗ്രസ് നേടി.
 • 78 മുസ്ലീം സീറ്റുകളിൽ 73 എണ്ണം മുസ്ലീം ലീഗിന് ലഭിച്ചു.
 • 1946 സെപ്റ്റംബർ 2 ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്രുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഇടക്കാല സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു.

മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്ലാൻ (1947)

 • 20 ഫെബ്രുവരി l947 ന്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഇന്ത്യൻ കൈകളിലേക്ക് അധികാരം കൈമാറാനുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശ്യം പ്രധാനമന്ത്രി അറ്റ്‌ലി ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 • അങ്ങനെ, ആ ശക്തിയുടെ കൈമാറ്റം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ അറ്റ്‌ലി മൗണ്ട്ബാറ്റൻ പ്രഭുവിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വൈസ്രോയിയായി അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
 • 1947 മാർച്ച് 24 ന് മഹാനായ മൗണ്ട്ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയിയായി.
 • ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനവും പാകിസ്താന്റെ സൃഷ്ടിയും അദ്ദേഹത്തിന് അനിവാര്യമായി തോന്നി.
 • വിപുലമായ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം, മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു 1947 ജൂൺ 3 -ന് ഇന്ത്യയുടെ വിഭജന പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു.
 • കോൺഗ്രസും മുസ്ലീം ലീഗും ആത്യന്തികമായി മൗണ്ട്ബാറ്റൺ പദ്ധതി അംഗീകരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം, 1947.
 • ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ 1947 ജൂലൈ 18 ന് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം നടപ്പിലാക്കി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പദ്ധതിക്ക് approvalപചാരിക അംഗീകാരം നൽകി.
 • 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ആയി രാജ്യത്തിന്റെ വിഭജനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
 • ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഈ രണ്ട് ആധിപത്യ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൈമാറും.
 • ഒരു അതിർത്തി കമ്മീഷൻ പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ പ്രവിശ്യകളുടെ അതിരുകൾ നിർണയിക്കും.
 • രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലികൾക്ക് അധികാരം കൈമാറുന്നതിന് ഈ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു, അതിന് അതത് ഭരണഘടനകൾ രൂപീകരിക്കാൻ പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ട്.
 • റാഡ്ക്ലിഫ് ബൗണ്ടറി കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖ വരച്ചു.
 • 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ന് ഇന്ത്യയും 14 ആഗസ്റ്റ് 14 ന് പാകിസ്ഥാനും രണ്ട് സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായി നിലവിൽ വന്നു.
 • സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായി മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭുവിനെ നിയമിച്ചു.
 • അതേസമയം മുഹമ്മദലി ജിന്ന പാക്കിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായി.
 • ഏറ്റവും ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത് 1948 ജനുവരി 30നാണ് , രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി – പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിന് പോകുന്ന വഴിയിൽ നാഥുറാം ഗോഡ്‌സെയുടെ ശ്രമത്താൽ  കൊല്ലപ്പെട്ടു.

പാക്കിസ്ഥാനുവേണ്ടിയുള്ള  ആവശ്യം

 • 1940 -ൽ മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ലാഹോർ സെഷനിൽ പാകിസ്താൻ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു. ഇത് രണ്ട് രാഷ്ട്ര സിദ്ധാന്തത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു.
 • ഇന്ത്യയിലെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, കിഴക്കൻ മേഖലകളിലെന്നപോലെ മുസ്ലീങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളായി രൂപീകരിക്കുകയും അതിൽ ഘടക യൂണിറ്റുകൾ സ്വയംഭരണാധികാരമുള്ളതും പരമാധികാരമുള്ളതുമായിരിക്കണമെന്ന് മുസ്ലീം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
 • ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമെന്ന ആവശ്യത്തെ വിഘടനവാദികളുടെ ഏത് ആവശ്യത്തിനും എതിരായ വലിയൊരു വിഭാഗം മുസ്ലീങ്ങൾ എതിർത്തു.
 • മൗലാനാ അബുൽ കലാം ആസാദിനെപ്പോലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ദേശീയ നേതാക്കൾ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമെന്ന ആവശ്യത്തെ എതിർക്കുകയും വർഗീയ പ്രവണതകൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി പോരാടുകയും ചെയ്തു.
 • ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫാർ ഖാൻ സംഘടിപ്പിച്ച വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിലെ ഖുദാ ഖിദ്മത്ഗാർ, ബലൂചിസ്ഥാനിലെ വതൻ പാർട്ടി, അഖിലേന്ത്യാ മോമിൻ സമ്മേളനം, അഹറാർ പാർട്ടി, ഓൾ ഇന്ത്യ ഷിയാ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം, ആസാദ് മുസ്ലീം എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. സമ്മേളനം.
 • കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഈ സംഘടനകളും സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ധാരാളം മുസ്ലീങ്ങളെ നയിച്ചു.
 • മുസ്ലീം ലീഗിനെ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ കളി കളിക്കുകയും ചെയ്തു, അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പ്രസ്ഥാനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ദുർബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
 • സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് മനോഭാവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രവിശ്യാ സർക്കാരുകളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ, മുസ്ലീം ലീഗ് ഡെലിവറൻസ് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയും പ്രവിശ്യകളിൽ മന്ത്രാലയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.
 • മുസ്ലീം ലീഗ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ പൂർണമായും ഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നതിനാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളിൽ ജിന്ന പരിഭ്രമിച്ചു.
 • അതിനാൽ, മുസ്ലീം ലീഗ് 1946 ജൂലൈ 29 ന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ അംഗീകാരം പിൻവലിച്ചു.
 • ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും അപലപിക്കുന്ന ഒരു ‘ഡയറക്ട് ആക്ഷൻ’ പ്രമേയം അത് പാസാക്കി (ആഗസ്റ്റ് 16, 1946).
 • അത് കടുത്ത വർഗീയ കലാപങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

Download Mahatma Gandhi & Indian National Movement PDF (Malayalam)

Kerala PSC Degree Level Study Notes

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium