hamburger

Last Minutes Preparation Tips for Kerala PSC LGS Exam / എൽജിഎസ് പരീക്ഷ: അവസാന വട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ 

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരീക്ഷകളിലൊന്നാണ് കേരള പിഎസ്‌സി ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റ്‌സ് പരീക്ഷ. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച സ്‌കോർ നേടുന്നതിന്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പ്രായോഗിക പഠന പദ്ധതിയും കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കണം. മിടുക്കരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവരുടെ പഠനത്തിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ 2021-ന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് മികച്ച സമയ മാനേജ്മെന്റിനും പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിനിടെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കും.

2021-ലെ കേരള പിഎസ്‌സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അവസാന വട്ട തയ്യാറെടുപ്പുകൾ 

2021-ലെ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അവസാന നിമിഷ റിവിഷൻ നുറുങ്ങുകൾ: കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിനായുള്ള ടൈമർ ആരംഭിച്ചു. ഏറ്റവും മത്സരാധിഷ്ഠിതമായ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജില്ല തിരിച്ചുള്ള ഒഴിവുകൾ ഉള്ളതിനാൽ, ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റുകളായി ഈ ജോലി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണിത്. അതിനാൽ, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പരീക്ഷയിൽ അവരുടെ മികച്ച പ്രകടനം കാണിക്കുന്നു. നന്നായി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത പഠനത്തിനും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കും 2021 ലെ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് മെയിൻസ് പരീക്ഷയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടുതൽ സ്‌കോർ ചെയ്യാനും ലോവർ ഗ്രേഡ് സെർവന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും കഴിയും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ മേഖലകളിലെയും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന തസ്തികകളാണ് (ക്ലാസ് IV) എൽജിഎസ് തസ്തികകൾ. അവരുടെ സേവനത്തിൽ പരിപാലനം, ഫയലുകൾ സൂക്ഷിക്കൽ, മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കൽ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ജോലികൾ അവർ ചെയ്യും.(Kerala PSC LGS mains exam will be held on November 2t, 2021. There are more than 1 lakh candidates who are going to appear for the mains LGS examination. This exam is going to be held district-wise)

2021-ലെ കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷയ്‌ക്കുള്ള അവസാന നിമിഷ തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകളുടെ ആവശ്യകത ഈ ലേഖനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടുതലറിയാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ പരിശോധിക്കുക.                                     

കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2021

പരീക്ഷയുടെ അവസാന നിമിഷത്തെ തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പരീക്ഷയുടെ പാറ്റേണിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അറിവ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ ഓഫ്‌ലൈൻ മോഡിൽ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത്. കേരള പി‌എസ്‌സി എൽ‌ജി‌എസ് പരീക്ഷയുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന പട്ടികയിൽ പുതിയ കേരള പി‌എസ്‌സി എൽ‌ജി‌എസ് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പരിശോധിക്കാം:

കേരള LGS മെയിൻസ് പരീക്ഷ പാറ്റേൺ 2021

TOPICS

മാർക്ക്

സമയ ദൈർഘ്യം

ചരിത്രം (കേരളവും ഇന്ത്യയും)

5

1 മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ്

(75 മിനിറ്റ്)

അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം

5

കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രവും

5

രാഷ്ട്രീയം- ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 

5

കേരളം- ഭരണം, ഭരണസംവിധാനം

5

സാമൂഹ്യക്ഷേമ നയങ്ങളും പൊതുജനാരോഗ്യവും

6

കല, സംസ്കാരം, കായികം, സാഹിത്യം

5

ജനറൽ സയൻസ്

6

ഐടി / കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ

3

പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടുകൾ 

5

നിലവിലെ കാര്യങ്ങൾ (2 വർഷം വരെ)

20

പൊതുവായ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ

10

ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും ലോജിക്കൽ റീസണിംഗും

10

പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (കന്നഡ, മലയാളം, തമിഴ്)

10

Check Kerala PSC LGS Cut off 2021

2021 ലെ കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പ്രധാന തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകൾ

1.കേരള പിഎസ്‌സി എൽജിഎസ് പരീക്ഷ 2021  വിജയിക്കാൻ  ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നിർണായക ഘടകങ്ങളാണ് കൃത്യതയും വേഗതയും. സംഖ്യാപരമായ യോഗ്യതാ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ ജോലി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം, കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകരുത്.

2. ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും നെഗറ്റീവ് അടയാളപ്പെടുത്തൽ (⅓) സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, അതിനാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉയർന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാവൂ.

3. ചുവടെയുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കുക

 • ചോദ്യപേപ്പറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശദമായി വായിക്കണം.
 • മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
 • തുടർന്ന് ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ മാറ്റങ്ങളോ പ്രിന്റിംഗ് പിശകുകളോ തിരിച്ചറിയാൻ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ദ്രുതഗതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യുക.

4. സമയ നിയന്ത്രണം ഒരു സുപ്രധാന ഘടകമാണ്

 • പരീക്ഷയിലെ വിജയത്തിന് ടൈം മാനേജ്‌മെന്റ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരീക്ഷാ സമയം നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.
 • ആ ചോദ്യം പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ആവശ്യമായ സമയം നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം.
 • സമയ മാനേജ്മെന്റിനായി, യഥാർത്ഥ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഭിലാഷകർ കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും മുൻ ടെസ്റ്റുകളും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമയ മാനേജ്മെന്റും ശക്തമായ ആത്മവിശ്വാസവും മെച്ചപ്പെടുത്തും.

5. നല്ല ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു

 • ഔദ്യോഗിക പരീക്ഷാ സിലബസിലെ വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നല്ല ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കണം; പരീക്ഷാ തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ അവസാന ലാപ്പിൽ ഇത് ശരിക്കും സഹായകമാകും. റിവിഷനിലെ സമയം നിയന്ത്രിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ മനഃപാഠമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

6. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകരുത്.

 • നല്ല മാർക്ക് നേടുക എന്നതാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാത്ത പല പ്രയാസകരമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി ദീർഘനേരം കുടുങ്ങിക്കിടക്കരുത്. ഒരു ചോദ്യവും അഭിമാനകരമായ കാര്യമായി/പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കരുത്.
 • ആദ്യം, എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക, തുടർന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവയിൽ ശ്രമിക്കുക.
 • പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വന്യമായ ഊഹ പരിശീലനം ഉപയോഗിക്കരുത്.

7. പഠിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ പുനരവലോകനം

 • പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്.
 • ഇതിനകം പഠിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുക. കാര്യങ്ങൾ നന്നായി മനഃപാഠമാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.
 • എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ കോഡ് വേർഡുകളുണ്ടാക്കി പഠിക്കുക 
 • പുനരവലോകനത്തിനായി നല്ല ചെറിയ കുറിപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

പരീക്ഷയ്ക്ക് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും പുലർത്തുക; ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ലളിതമായ ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആശംസകൾ.

Also Check:

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium