Daily Current Affairs 25.05.2022 (Malayalam)

By Pranav P|Updated : May 25th, 2022

കേരളത്തിലെ വിവിധ മത്സര റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ (കറന്റ് അഫയേഴ്സ്).ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാള ഭാഷയിലും പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ്, പ്രതിവാര കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ‘ബൈജൂസ് എക്സാം പ്രെപ്പ്’ നൽകുന്നു.

Daily Current Affairs 25.05.2022 (Malayalam)

Important News: International

ക്വാഡ് ലീഡേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നു

byjusexamprep

Why in News:

 • 2022 മെയ് 24-ന് ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ക്വാഡ് ലീഡേഴ്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കുന്നു, ഇതിൽ ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. ഫ്യൂമിയോ കിഷിദ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് ബൈഡനും ഓസ്‌ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ ആന്റണി അൽബനീസും എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു..

Key Points:

 • ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളുടെ തലവന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിഗത മീറ്റിംഗാണിത്, അതേസമയം ക്വാഡിന്റെ ആകെ നാല് മീറ്റിംഗുകൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
 • ക്വാഡ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് 2021 മാർച്ചിൽ നടന്നു, രണ്ടാമത്തെ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിൽ നടന്നു, മൂന്നാമത്തെ വെർച്വൽ മീറ്റിംഗ് 2022 മാർച്ചിൽ നടന്നു.
 • ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖലയിലെ ദുരന്തങ്ങൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവും സമയബന്ധിതവുമായ പ്രതികരണം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയക്കാർ മാനുഷിക സഹായത്തിനും ദുരന്ത നിവാരണത്തിനും (HADR) ഒരു ക്വാഡ് പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 • ക്വാഡിന്റെ ക്രിയാത്മകമായ അജണ്ട നിറവേറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി ഊന്നൽ നൽകി.

Related Facts

എന്താണ് ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ്?

 • ഇന്ത്യ, യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്‌ട്രേലിയ എന്നിവയ്‌ക്കിടയിലുള്ള അനൗപചാരിക സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയലോഗ് ഫോറമാണ് ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ്.
 • സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും സമൃദ്ധവുമായ ഇന്തോ-പസഫിക് മേഖല ഉറപ്പാക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും ഇത് അംഗരാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു.
 • ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം മുതൽ പസഫിക് സമുദ്രം വരെയുള്ള സമുദ്രസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ, ജപ്പാൻ, യുഎസ് എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തി 'ജനാധിപത്യ സുരക്ഷാ വജ്രം' സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ആശയം 2012-ൽ ഷിൻസോ അബെ അവതരിപ്പിച്ചു, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു.

Source: PIB

ക്വാഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം

byjusexamprep

Why in News:

 • ക്വാഡ് ഉച്ചകോടിയിൽ ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഗണിതശാസ്ത്രം എന്നീ മേഖലകളിലെ സഖ്യകക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ക്വാഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് പോലുള്ള ഒരു പുതിയ ഫെലോഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ആരംഭിച്ചു.

Key points:

 • അമേരിക്കൻ സർവ്വകലാശാലകളിൽ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഡോക്ടറൽ ബിരുദവും നേടുന്ന യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഇന്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ക്വാഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകും.
 • ക്വാഡ് സ്‌കോളർഷിപ്പ് എല്ലാ വർഷവും മൊത്തം നൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകും, അതിന് കീഴിൽ ഓരോ ക്വാഡ് ഗ്രൂപ്പ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും 25 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് നൽകും.
 • വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൊന്നാണിത്.
 • അടുത്ത തലമുറയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

Source: Indian Express

Important News: India

ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷന്റെ കീഴിൽ ആരോഗ്യ രേഖകളുടെ പരിപാലനത്തിനുള്ള 'ABHA' മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ

byjusexamprep

Why in News:

 • ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷനു കീഴിലുള്ള ആരോഗ്യ രേഖകളുടെ പരിപാലനത്തിനായി ABHA മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Key Points:

 • മുമ്പ് NDHM ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് ആപ്പ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ABHA ആപ്പ്, ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്.
 • പുതുക്കിയ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് അക്കൗണ്ട് (ഓറ) മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയും, ഉപയോഗക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, പുതിയ ഒരു ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ് (UI) ചേർക്കുകയും ചെയ്തു, പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ സഹായത്തോടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ABHA ആപ്പ്, ലിങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ABHA വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് ABHA നമ്പർ (14 അക്കങ്ങൾ) അൺലിങ്ക് ചെയ്യുക.
 • പുതിയ ABHA ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ, ആരോഗ്യ സംബന്ധിയായ റെക്കോർഡുകളും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ഈ ആപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്.
 • ABHA ആപ്പ് നിലവിൽ Google Play Store-ൽ ലഭ്യമാണ്, അതിന്റെ IOS പതിപ്പ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും.

Source: The Hindu

സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ അർബൻ 2.0 ന് കീഴിൽ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ 2023 ആരംഭിച്ചു

byjusexamprep

Why in News:

 • ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ അർബൻ0 ന് കീഴിൽ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ 2023 ആരംഭിച്ചു..

Key points:

 • സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ 2023-ന്റെ മാലിന്യ രഹിത നഗരങ്ങളുടെ തീം 'വേസ്റ്റ് ടു വെൽത്ത് ' എന്നതാണ്.
 • സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ 2023ന്റെ 4 ഘട്ടങ്ങളായി വിലയിരുത്തും.
 • പൗരന്മാരുടെ സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെയും പ്രോസസ്സിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഫീൽഡ് വിലയിരുത്തൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ 2023 ലെ നാലാം ഘട്ടത്തിലും ആരംഭിക്കും.
 • സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ 2023 മൂന്ന് R-കളുടെ തത്വത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു - Reduce, Recycle, Reuse അതായത് Reduce Waste, Recycle, Reuse.

Related Facts:

സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ

 • നഗര ശുചിത്വ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വലിയ തോതിലുള്ള പൗര പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി നഗരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മത്സര ചട്ടക്കൂട് എന്ന നിലയിൽ ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം 2016-ൽ സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ ആരംഭിച്ചു..

Source: PIB

ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ

byjusexamprep

Why in News:

 • ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കാർബൺ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറം കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തന സഖ്യത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗം രൂപീകരിച്ചു.

Key points:

 • വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥാ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സേന, ധവളപത്ര ദൗത്യം 2070-ൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 • ഇന്ത്യയിലെ കാർബൺ ബഹിർഗമന നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ശാഖയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
 • 2070-ഓടെ കാർബൺ കുറഞ്ഞ രാജ്യമായി മാറാനാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 • കുറഞ്ഞ കാർബൺ ഉദ്‌വമനത്തിനായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കാമ്പെയ്‌നിൽ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പഞ്ചാമൃതം എന്ന അഭിലാഷ പ്രമേയം നിറവേറ്റുന്നതിനായി സർക്കാരും ബിസിനസ്സും മറ്റ് പങ്കാളികളും ഉൾപ്പെടും.
 • വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ വിഭാഗം ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കും.

Source: News on Air

Important News: State

ഷിരുയി ലില്ലി ഫെസ്റ്റിവൽ 2022

byjusexamprep

 • സംസ്ഥാനതല ഷിരുയി ലില്ലി ഫെസ്റ്റിവൽ 2022-ന്റെ നാലാം പതിപ്പ് മണിപ്പൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു
 • ഷിരുയി ലില്ലി പൂവിനെ കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി മണിപ്പൂർ സർക്കാരിന്റെ ടൂറിസം വകുപ്പ് എല്ലാ വർഷവും ഈ വാർഷിക ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഷിരുയി ലില്ലി പൂക്കൾ വിരിയുന്ന സമയമായതിനാൽ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ, മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഷിരുയി ലില്ലി ഉത്സവം നടക്കുന്നു.
 • മണിപ്പൂരിലെ ഉഖ്രുൽ ജില്ലയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഷിരുയി ലില്ലി പൂവ് ലോകത്തെവിടെയും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല..

Related Facts

ഷിരുയി ലില്ലി

 • മണിപ്പൂരിന്റെ സംസ്ഥാന പുഷ്പമാണ് ഷിരുയി ലില്ലി, മൂന്നടി ഉയരവും മണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള നീല-പിങ്ക് പൂക്കളും.
 • ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ലിലിയം മക്ലിനിയ എന്നാണ്.
 • തങ്ഖുൽ ഗോത്രക്കാർ ഇതിനെ പ്രാദേശികമായി കഷ്സോങ് ടിമ്രാവോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇതിന് ടിമ്രാവോണിന്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.

Source: News on Air

Important News: Economy

വിദേശ നിക്ഷേപ സൗകര്യ പോർട്ടൽ

byjusexamprep

Why in News:

 • ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് പ്രൊമോഷൻ ബോർഡിന് പകരമുള്ള ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ പോർട്ടൽ (എഫ്‌ഐഎഫ്) അതിന്റെ 5 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കി..

Key points:

 • ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ പോർട്ടൽ 2017 മെയ് 24-ന് ആരംഭിച്ചു.
 • വിദേശ നിക്ഷേപ സൗകര്യ പോർട്ടലിന്റെ നോഡൽ വകുപ്പായി വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
 • ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ പോർട്ടൽ (എഫ്‌ഐ‌എഫ്) നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ, 853 വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ (എഫ്‌ഡി‌ഐ) നിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു, ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപം (എഫ്‌ഡി‌ഐ) 39% വർദ്ധിച്ചു.
 • ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ പോർട്ടലിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യയിൽ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപം (എഫ്ഡിഐ) വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്.
 • വിദേശനിക്ഷേപ ഫെസിലിറ്റേഷൻ പോർട്ടലിന്റെ സഹായത്തോടെ എഫ്ഡിഐ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ പെൻഡൻസി നിയന്ത്രിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രാലയങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾക്കുള്ള എസ്എംഎസ് വഴിയും ഇമെയിൽ വഴിയും ഓട്ടോമേറ്റഡ് അലേർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
 • എഫ്ഡിഐ നയം/എഫ്ഇഎം അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി വിദേശ നിക്ഷേപ സൗകര്യ പോർട്ടലിൽ സമർപ്പിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മന്ത്രാലയത്തിനും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനും (എംഇഎ), റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്കും (ആർബിഐ) കൈമാറുന്നതിന് പുറമെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുമതികൾക്കായി ഇത് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനും (എംഎച്ച്എ) അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

Source: Times of India

Download Daily Current Affairs Malayalam PDF

Download Daily Current Affairs English PDF

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Comments

write a comment

Follow us for latest updates