Daily Current Affairs 20.05.2022 (Malayalam)

By Pranav P|Updated : May 20th, 2022

കേരളത്തിലെ വിവിധ മത്സര റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ (കറന്റ് അഫയേഴ്സ്).ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാള ഭാഷയിലും പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ്, പ്രതിവാര കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ‘ബൈജൂസ് എക്സാം പ്രെപ്പ്’ നൽകുന്നു.

Daily Current Affairs 20.05.2022 (Malayalam)

Important News: India

സോവ-റിഗ്പ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദ്വിദിന ദേശീയ ശിൽപശാല

byjusexamprep

Why in News:

 • ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സോവ-റിഗ്പ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, സിക്കിം, നംഗ്യാൽ ടിബറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് (എൻഐടി) എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സോവ-റിഗ്പ പ്രാക്ടീഷണർമാർക്കായി സോവ-റിഗ്പയെക്കുറിച്ചുള്ള ദ്വിദിന ദേശീയ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.

Key points:

 • 2022 മെയ് 20 മുതൽ 21 വരെ സോവ-റിഗ്പ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ദിവസത്തെ ദേശീയ ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിക്കും.
 • സോവ-റിഗ്പ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശിൽപശാലയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം 2022 മെയ് 21-ന് ഗാംഗ്‌ടോക്കിലെ മനൻ കേന്ദ്രയിൽ നടക്കും.
 • ഗാംഗ്‌ടോക്കിൽ നടക്കുന്ന ശിൽപശാലയിൽ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള പരമ്പരാഗത സോവ-റിഗ്പ പ്രാക്ടീഷണർമാർ പങ്കെടുക്കും.
 • സോവ-റിഗ്പയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഇനിപ്പറയുന്ന അഞ്ച് പോയിന്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരിക്കാം:
 • ഒരു രോഗം സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ശരീരത്തെ കണക്കാക്കുന്നു
 • രോഗശാന്തി
 • റിപ്പല്ലന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയുടെ രീതി
 • മരുന്ന്
 • മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക, ഫാർമസി, ഫാർമക്കോളജി.

Related Facts:

 • സോവ-റിഗ്പ, 2500 വർഷത്തിലധികം ചരിത്രമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതും നന്നായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതുമായ മെഡിക്കൽ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
 • സോവ-റിഗ്പ വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രാദേശികമായി ആംചി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
 • വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളായ ലഡാക്ക്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, സിക്കിം, ഡാർജിലിംഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സോവ-റിഗ്പ സമ്പ്രദായം വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു ചികിത്സാ സമ്പ്രദായമാണ്..

Source: PIB

ഇന്ത്യയിലെ അസമത്വത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്

byjusexamprep

Why in News:

 • 'ഇന്ത്യയിലെ അസമത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥ' എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഉപദേശക സമിതി (ഇഎസി-പിഎം) പുറത്തിറക്കി.

Key points:

 • ജനസംഖ്യയുടെ ക്ഷേമത്തിലും മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിലും നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രാജ്യത്തെ വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ അസമത്വത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വിശകലനം നൽകിക്കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
 • വരുമാന വിതരണം, തൊഴിൽ വിപണിയുടെ ചലനാത്മകത, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഗാർഹിക സവിശേഷതകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • അസമത്വ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ4% ഉയർന്ന സമ്പത്ത് കേന്ദ്രീകരണമുണ്ട്, നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ 7.1% മാത്രം.
 • തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, 2019 - 2020 വർഷത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക്8% ആണെന്നും ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽ ജനസംഖ്യാ അനുപാതം 46.8% ആണെന്നും റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു.
 • നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ-5 (2019-21) പ്രകാരം 97% വീടുകൾക്കും വൈദ്യുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും 70% പൗരന്മാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ശുചിത്വ സേവനങ്ങളും 96% പൗരന്മാർക്കും സുരക്ഷിതമായ കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു. ,.

Source: PIB

'ഇന്ത്യയുടെ ചിന്തകളുടെ അവലോകനം സ്വരാജിൽ നിന്ന് പുതിയ ഇന്ത്യയിലേക്ക്' എന്ന വിഷയത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

byjusexamprep

Why in News:

 • ഡൽഹി സർവ്വകലാശാല സംഘടിപ്പിച്ച 'ഇന്ത്യയുടെ ചിന്തകളുടെ അവലോകനം സ്വരാജ് മുതൽ നവ്-ഇന്ത്യ വരെ' എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര, സഹകരണ മന്ത്രി ശ്രീ അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Key points:

 • ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ സ്മരണാർത്ഥം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സിമ്പോസിയം സംഘടിപ്പിച്ചു.
 • ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 100 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ഈ ചടങ്ങ് ആഘോഷിച്ചത്.
 • 'സ്വരാജ് മുതൽ നവ്-ഇന്ത്യ വരെയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആശയങ്ങളുടെ അവലോകനം' എന്ന സിമ്പോസിയത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തെ യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്..

Source: PIB

Important News: Economy

ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്‌സിന്റെ ഏഴാമത് വാർഷിക യോഗം

byjusexamprep

Why in News:

 • ന്യൂ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്‌സിന്റെ ഏഴാമത് വാർഷിക യോഗം ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി. നിർമല സീതാരാമൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Key points:

 • ബ്രസീൽ, ചൈന, റഷ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗവർണർമാർ/ബദൽ ഗവർണർമാർ, ബംഗ്ലാദേശ്, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് (യുഎഇ) എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ അംഗങ്ങളും ഏഴാം വാർഷിക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
 • ന്യൂ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്‌സിന്റെ ഏഴാമത് വാർഷിക യോഗത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ തീം "NDB: Optimizing the Development Impact" എന്നതാണ്.
 • ഈ യോഗത്തിൽ നിർമല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച9 ശതമാനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് എല്ലാ പ്രധാന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്.
 • വളർന്നുവരുന്ന വിപണി സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിശ്വസനീയമായ വികസന പങ്കാളിയായി സ്വയം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വികസന ബാങ്കിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

Related Facts:

What is New Development Bank?

 • ന്യൂ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ബാങ്ക് എന്നത് 2014-ൽ BRICS രാജ്യങ്ങൾ (ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക) സ്ഥാപിച്ച ഒരു ബഹുമുഖ വികസന ബാങ്കാണ്.
 • പുതിയ വികസന ബാങ്ക് 2015-ൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.
 • ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹായിലാണ്.
 • ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഇതുവരെ1 ബില്യൺ ഡോളറിന് ഇന്ത്യയിൽ 21 പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Source: PIB

Important News: Sports

ലോക ബോക്‌സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ താരം നിഖാത് സറീൻ  സ്വർണം നേടി

byjusexamprep

Why in News:

 • ഇസ്താംബൂളിൽ നടക്കുന്ന വനിതാ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ ഫ്‌ളൈവെയ്റ്റ് (52 കിലോഗ്രാം) വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സർ നിഖത് സരീൻ സ്വർണം നേടി.

Key points

 • ഈ കിരീടം നേടിയ ശേഷം, ലോക ചാമ്പ്യനാകുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബോക്സറായി നിഖത് സരീൻ മാറി.
 • തായ്‌ലൻഡിന്റെ ജിത്‌പോങ് ജൂതാമസിനെ 5-0ന് പരാജയപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സർ നിഖത് സരീൻ കിരീടം നേടി.
 • ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന പ്രശസ്തമായ സ്ട്രാൻഡ്ജ മെമ്മോറിയലിൽ രണ്ട് സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതാ ബോക്‌സറായിരുന്നു നിഖത് സരീൻ.
 • നിഖത് സറീന് മുമ്പ്, എം സി മേരി കോം, സരിതാ ദേവി, ജെന്നി ആർ എൽ, ലേഖ കെ സി എന്നിവർ വനിതാ ബോക്‌സിംഗിൽ ഇന്ത്യക്കായി സ്വർണം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Source: All India Radio

Important Days

ലോക തേനീച്ച ദിനം

byjusexamprep

Why in News

 • എല്ലാ വർഷവും മെയ് 20 ലോക തേനീച്ച ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു.
 • ഈ വർഷത്തെ ലോക തേനീച്ച ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം " Bee engaged: Build Back Better for Bees " എന്നതാണ്.
 • ഈ വർഷത്തെ ലോക തേനീച്ച ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, കേന്ദ്ര കൃഷി, കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഗുജറാത്തിൽ ഒരു വലിയ ദേശീയ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തെ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പരമാവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
 • ലോക തേനീച്ച ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ, ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമ, ബന്ദിപ്പോര, ജമ്മു, കർണാടകയിലെ തുംകൂർ, ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപൂർ, പൂനെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹണി ടെസ്റ്റിംഗ് ലാബും സംസ്കരണ യൂണിറ്റും വെർച്വൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
 • തേനീച്ച വളർത്തലിന്റെ തുടക്കക്കാരനായ ആന്റൺ ജാൻസയും 1734 മെയ് 20-ന് ജനിച്ചു.
 • സ്ലോവേനിയയുടെ നിർദ്ദേശത്തിന് ശേഷം, 2017-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ മെയ് 20 ലോക തേനീച്ച ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Source: PIB

ദേശീയ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ദിനം

byjusexamprep

Why in News

 • ലോകമെമ്പാടും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും മെയ് മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദേശീയ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ദിനം ആചരിക്കുന്നു.
 • വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ദേശീയ ദിനം 2022 ന്റെ തീം "ആവാസവ്യവസ്ഥ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ജീവജാലങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കൽ" എന്നതാണ്.
 • ദേശീയ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ദിനാചരണം ഡേവിഡ് റോബിൻസണും വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയും ചേർന്ന് 2006-ൽ ആരംഭിച്ചു, യു.എസ് സെനറ്റ് സ്ഥാപിച്ച ചരിത്രപരമായ ദേശീയ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ദിനം 2006-ൽ നിലവിൽ വന്നു.
 • വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ, അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

Source: ENDANGERED SPECIES COALITION

Download Daily Current Affairs Malayalam PDF

Download Daily Current Affairs English PDF

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Comments

write a comment

Follow us for latest updates