Daily Current Affairs 05.07.2022 (Malayalam)

By Pranav P|Updated : July 5th, 2022

കേരളത്തിലെ വിവിധ മത്സര റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പരീക്ഷകൾക്കായുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ (കറന്റ് അഫയേഴ്സ്).ഈ ആർട്ടിക്കൾ കേരള PSC LDC പരീക്ഷയ്ക്കും , കേരള PSC LGS പരീക്ഷയ്ക്കും & കേരള PSC ഡിഗ്രി പരീക്ഷയ്ക്കും പ്രധാനമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാള ഭാഷയിലും പ്രതിദിന കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ്, പ്രതിവാര കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, പ്രതിമാസ കറന്റ് അഫയേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ ‘ബൈജൂസ് എക്സാം പ്രെപ്പ്’ നൽകുന്നു.

Daily Current Affairs 05.07.2022 (Malayalam)

Important News: International

QS Best Student Cities Ranking, 2023

byjusexamprep

Why in News:

 • ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗ്ലോബൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അനലിസ്റ്റ് 'ക്വാക്വരെല്ലി സൈമണ്ട്സ് (QS) 2023 ലെ ക്യുഎസ് മികച്ച വിദ്യാർത്ഥി നഗരങ്ങളുടെ റാങ്കിംഗ് പുറത്തിറക്കി.

key points:

 • 2023-ലെ ക്യുഎസ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് സിറ്റി റാങ്കിംഗിൽ ലണ്ടൻ മികച്ച നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, സിയോളും മ്യൂണിച്ചും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.
 • 2023ലെ ക്യുഎസ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് സിറ്റി റാങ്കിംഗ് പ്രകാരം ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്യൂണസ് അയേഴ്‌സ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.
 • QS ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് സിറ്റികളുടെ റാങ്കിംഗ്, 2023 അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള നഗരം മുംബൈയാണ്, അത് ആഗോളതലത്തിൽ 103-ാം സ്ഥാനത്താണ്.
 • ഈ വർഷം ബാംഗ്ലൂർ 114-ാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈയ്ക്ക് പിന്നിൽ, ചെന്നൈയും ഡൽഹിയും യഥാക്രമം 125-ഉം 129-ഉം സ്ഥാനത്താണ്..
 • ക്യുഎസ് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് സിറ്റി റാങ്കിംഗ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്, താങ്ങാനാവുന്ന വില, ജീവിത നിലവാരം, ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് പഠിക്കുന്ന മുൻകാല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുതലായവ ഉൾപ്പെടെ, പഠിക്കാനുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പ്രസക്തമായ ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വതന്ത്ര ഡാറ്റ നൽകുന്നു.

Source: Times of India

ഹൈടെക് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഫുജിയാൻ

byjusexamprep

Why in News:

 • ചൈന അതിന്റെ ആദ്യ പുതുതലമുറ തദ്ദേശീയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ടൈപ്പ് 003, ഫുജിയാൻ പുറത്തിറക്കി.

key points:

 • തായ്‌വാനിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചൈനയുടെ കിഴക്കൻ തീരപ്രദേശത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഫുജിയാൻ അറിയപ്പെടുന്നത്.
 • ഫുജിയാന്റെ ആകെ ഭാരം 80,000 ടൺ ആണ്, ഇത് നിലവിൽ ചൈനയിൽ ലഭ്യമായ ചൈനീസ് കാരിയറുകളേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്, കൂടാതെ യുഎസ് നേവിയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലുകൾക്ക് തുല്യവുമാണ്.
 • ഫുജിയാൻ നിലവിൽ മറ്റ് രണ്ട് കാരിയറുകളുമായി ചേർന്നു - ഷാൻഡോംഗ്, ലിയോണിംഗ്, ചൈന പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഏറ്റവും പുതിയ വിക്ഷേപണ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫ്യൂജിയാൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് - ഇലക്‌ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് എയർക്രാഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം, ആദ്യം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് യുഎസ് നേവിയാണ്.

Source: Times of India

Important News: National

പരിശീലനാർത്ഥികൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനായി ഡിബിടി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു

byjusexamprep

Why in News:

 • നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രൊമോഷൻ സ്കീം (NAPS) നൈപുണ്യ വികസന, സംരംഭകത്വ മന്ത്രാലയം (MSDE) ഡയറക്ട് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ (DBT) പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാക്കി, ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ ട്രെയിനികൾക്കും നേരിട്ട് സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.

key points:

 • രാജ്യത്ത് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പും പരിശീലന പരിപാടികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ 2016 ഓഗസ്റ്റ് 19-ന് നാഷണൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രൊമോഷൻ സ്കീം (NAPS) ആരംഭിച്ചു.
 • ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കീഴിൽ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്.
 • തീവ്രമായ നൈപുണ്യ വികസനത്തിലൂടെ അവരുടെ കഴിവുകൾ പരമാവധി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപ്രന്റീസുകളെ നിയമിക്കുന്നതിനും ശരിയായ ജോലികൾ കണ്ടെത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും തൊഴിലുടമകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
 • സർക്കാർ DBT സ്കീം അവതരിപ്പിക്കുന്നതോടെ, അതിന്റെ വിഹിതം നാഷണൽ സ്‌കിൽ ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ (എൻഎസ്‌ഡിസി) മുഖേന ട്രെയിനികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. .
 • സർക്കാരിന്റെ ഡെലിവറി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പണത്തിന്റെയും വിവരങ്ങളുടെയും ഒഴുക്ക് വേഗത്തിലാക്കുകയും സുരക്ഷ നൽകുകയും തട്ടിപ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ നിലവിലുള്ള പ്രക്രിയ പരിഷ്കരിക്കുക എന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2013 ജനുവരി 1-ന് DBT അവതരിപ്പിച്ചു.

Source: Indian Express

Important News: Environment

സസ്യങ്ങളിൽ നൈട്രേറ്റ് ആഗിരണം

byjusexamprep

Why in the news:

 • സസ്യങ്ങളിലെ നൈട്രേറ്റ് ആഗിരണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബംഗളൂരുവിലെ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിലെ (NCBS-TIFR) നാഷണൽ സെന്റർ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ സയൻസസിലെ ഗവേഷകരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവേഷകർ ഒരു പുതിയ പാത കണ്ടെത്തി.

key points:

 • നൈട്രേറ്റ് ആഗിരണം, റൂട്ട് വികസനം, സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഘടകം MADS27; മൈക്രോ-RNA, miR444 വഴി സജീവമാക്കുന്നു.
 • നൈട്രേറ്റ് ആഗിരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേരുകളുടെ വികസനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചെടിയെ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം സഹിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനും 'miR444' ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പുതിയ കണ്ടെത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളിൽ ഒന്നാണ് നൈട്രജൻ.
 • റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചർ, പൂവിടുന്ന സമയം, ഇലകളുടെ വികസനം മുതലായവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ജീനോം-വൈഡ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും നൈട്രേറ്റുകൾക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട്.
 • രാസവളങ്ങളിലെ നൈട്രേറ്റുകളുടെ അമിത ഉപയോഗം വെള്ളത്തിലും മണ്ണിലും നൈട്രേറ്റുകളുടെ ശേഖരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ ശേഖരണം മണ്ണിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ സംഭാവന വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Source: The Hindu

Important News: Defence

വിശാഖപട്ടണത്ത് ALH സ്ക്വാഡ്രൺ INAS 324

byjusexamprep

Why in News:

 • ഇന്ത്യൻ നേവൽ എയർ സ്ക്വാഡ്രൺ 324 വിശാഖപട്ടണത്തെ ഐഎൻഎസ് ദേഗയിൽ നടന്ന കമ്മീഷനിംഗ് ചടങ്ങിൽ വൈസ് അഡ്മിറൽ ബിശ്വജിത് ദാസ്ഗുപ്ത, വൈഎസ്എം, വൈഎസ്എം, വിഎസ്എം, ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ്, ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ്, ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി.

Key points:

 • കിഴക്കൻ കടൽത്തീരത്ത് തദ്ദേശീയമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച അഡ്വാൻസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്റർ (ALH) Mk III (MR) ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നാവികസേനയുടെ ആദ്യ സ്ക്വാഡ്രൺ ആണ് ഈ യൂണിറ്റ്.
 • "Kestrels" എന്ന രഹസ്യനാമമുള്ള INAS 324 ഒരു ഇരപിടിയൻ പക്ഷിയാണ്, അതിന് നല്ല സെൻസറി കഴിവുകളുണ്ട്, അത് വിമാനത്തെയും ഈ എയർ സ്ക്വാഡ്രന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
 • ALH Mk III ഹെലികോപ്റ്ററുകളിൽ അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ റഡാറുകളും ഇലക്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • മാരിടൈം സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്‌ക്യൂ (SAR) എന്ന അവരുടെ പ്രധാന റോളുകൾക്ക് പുറമേ, ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഹ്യുമാനിറ്റേറിയൻ അസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് (HADR) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മറൈൻ കമാൻഡോകളുമായുള്ള പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിന്യസിക്കാവുന്നതാണ്.

Source: PIB

Important News: Science & Tech

ബഹിരാകാശ ടൂറിസം

byjusexamprep

Why in News:

 • വിർജിൻ ഗാലക്‌റ്റിക്, സ്‌പേസ് എക്‌സ്, ബ്ലൂ ഒറിജിൻ തുടങ്ങിയ വാണിജ്യ കമ്പനികൾക്കിടയിൽ സ്‌പേസ് ടൂറിസം മത്സരം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം കാലാവസ്ഥയെയും ഓസോൺ പാളിയെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ഒരു പുതിയ പഠനം കണ്ടെത്തി.

Key points:

 • റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മണം പുറന്തള്ളുന്നത് മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളേക്കാൾ അന്തരീക്ഷത്തെ ചൂടാക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.
 • അതിവേഗം വളരുന്ന ബഹിരാകാശ ടൂറിസം വ്യവസായത്തിന്റെ പതിവ് വിക്ഷേപണങ്ങൾ "ഓസോൺ ശോഷണം മാറ്റുന്നതിൽ മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയെ ദുർബലപ്പെടുത്തും" എന്ന് ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
 • മോൺ‌ട്രിയൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ 1987-ൽ മോൺ‌ട്രിയലിൽ‌ അംഗീകരിച്ച ഒരു സുപ്രധാന അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ഉടമ്പടിയാണ്, കൂടാതെ ഓസോൺ-ഡീപ്ലിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ (ODS) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന 100 രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉൽ‌പാദനവും ഉപഭോഗവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ഓസോൺ പാളി സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
 • ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി പരിപാടി (UNEP) പ്രകാരം, ഈ ഉടമ്പടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, 2050-ഓടെ ഓസോൺ ശോഷണം നിലവിലെ നിലയെ അപേക്ഷിച്ച് പത്തിരട്ടിയിലധികം വർധിക്കുമായിരുന്നു.

Source: Indian Express

Download Daily Current Affairs Malayalam PDF

Download Daily Current Affairs English PDF

Related Links for Kerala Govt. Exam Preparation -  

Comments

write a comment

Follow us for latest updates