Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन सामान्य विज्ञान सराव प्रश्नसंच 22.03.20226

Attempt now to get your rank among 158 students!

Question 1

ऊर्जेच्या मापनाचे एकक कोणते आहे?

Question 2

फोटॉनचे तत्व कोणी मांडले?

Question 3

  वस्तू वेळेच्या समान अंतराने असमान अंतर कापते म्हणून, ती _______ गतीमध्ये आहे असे म्हणतात.

Question 4

खालीलपैकी कोणते एंझाइम सुक्रोजचे ग्लुकोजमध्ये रूपांतर करते?

Question 5

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाण्याच्या संपर्कात आल्यावर खराब का होतात?

1) अशुद्ध पाणी हे विजेचे चांगले वाहक आहे, म्हणून पाणी स्थानिक विद्युत सर्किट तयार करते जे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे लावल्यावर त्यांना नुकसान होते.

2) पाण्याची विशिष्ट उष्णता खूप जास्त असते आणि यामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे गरम होते.

3) अशुद्ध पाणी विजेच्या संपर्कात आल्यावर ते त्यातील ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन वायू या घटकांमध्ये मोडते आणि हे वायू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे नुकसान करतात.

खालील पर्याय वापरून योग्य उत्तर निवडा:

  • 158 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment

Tags :

MPSCGS/GK
Mar 22MPSC