Time Left - 08:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 30.09.2021

Attempt now to get your rank among 163 students!

Question 1

"भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण" (IRDA) चे मुख्यालय कोठे आहे?

Question 2

खालीलपैकी कोणत्या राज्याने "मिशन शक्ती" सुरू केले आहे?

Question 3

खालीलपैकी कोणता कालवा अटलांटिक आणि पॅसिफिक महासागराला जोडतो?

Question 4

खालीलपैकी कोणत्या राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाची एकूण लांबी सर्वाधिक आहे?

Question 5

खालीलपैकी कोणास भारतीय राष्ट्रीय सेनेचे  (INA)  स्फूर्ति गीत  "कदम कदम बदये जा" लिहिण्याचे श्रेय दिले जाते?

Question 6

 खालीलपैकी कोणते ऐतिहासिक स्मारक जौनपूरमध्ये आहे?

Question 7

खालीलपैकी कोणता समवर्ती सूचीचा भाग आहे?

Question 8

सदस्यांच्या संख्येच्या दृष्टीने सर्वात लहान विधानसभा (राज्य विधानसभा) आहे

Question 9

भारतातील बँकिंग व्यवस्थेच्या संदर्भात, IFSC म्हणजे काय?

Question 10

ब्रॉडबँड/संप्रेषणाच्या संदर्भात, MAN चे पूर्ण रूप काय आहे?
  • 163 attempts
  • 1 upvote
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Sep 29MPSC