Time Left - 06:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 19.05.2022

Attempt now to get your rank among 105 students!

Question 1

चेरा, चोल आणि पांड्य हे संगम युगातील प्रमुख राजवंश होते. संगम युगातील राजवंश आणि त्यांच्या राजधान्यांच्या संदर्भात अयोग्य जुळणी निवडा.

Question 2

हुणांनी 5व्या शतकात उत्तर-पश्चिम बाजूने भारतावर आक्रमण केले होते. हुनांचा विरोध आणि पराभव कोणी केला?

Question 3

भारतातील खालीलपैकी कोणत्या शहरात देशातील पहिला सिंथेटिक रबर प्लांट उभारण्यात आला?

Question 4

खालीलपैकी कोणते वैशिष्ट्य भारतातील कोपेनच्या हवामानाचे वैशिष्ट्य नाही?

Question 5

खालीलपैकी कोणते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे कार्य नाही?

Question 6

खालीलपैकी कोणत्या महानगरपालिकेने भारतात म्युनिसिपल बॉण्ड जारी केला?

Question 7

भारतीय राज्यघटनेच्या खालीलपैकी कोणते कलम 'राष्ट्रीय हिताच्या बाबतीत केंद्रीय संसदेला राज्य विषयांतर्गत कायद्याचे अधिकार देण्याबाबत' आहे?

Question 8

भारत सरकारने कोणत्या वर्षी राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकारले?

Question 9

हिमोग्लोबिनची ______ला सर्वाधिक ओढ आहे.

Question 10

जीवनसत्व B3 च्या कमतरतेमुळे कोणता रोग होतो?
  • 105 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments

Tags :

MPSCGS/GK
May 19MPSC