Time Left - 08:00 mins

दैनंदिन सामान्य ज्ञान प्रश्नमंजूषा 10.10.2021

Attempt now to get your rank among 68 students!

Question 1

20 व्या पशुधन जनगणनेच्या संदर्भात, खालील जोड्यांचा विचार करा:

वर दिलेल्या जोड्यांपैकी कोणती जोडी योग्यरित्या जुळली आहे?

Question 2

आमरा-नायकची प्रशासकीय व्यवस्था भारतातील खालीलपैकी कोणत्या राज्यांमध्ये प्रचलित होती:

Question 3

खालीलपैकी कोणते विधान रॅन्समवेअरचे उत्तम वर्णन करते?

Question 4

"रामसर करार" _________ संबंधित आहे

Question 5

कॉल मनी मार्केटमध्ये, कर्ज घेणे आणि कर्ज देण्याचे व्यवहार किती कालावधी साठी केले जातात ?

Question 6

खालीलपैकी कशाचा देशांतर्गत चलनाच्या विनिमय दरावर नकारात्मक परिणाम होत नाही?

Question 7

__________________ यांना अल्पकालीन शासकीय सुरक्षा पत्रिका म्हणतात

Question 8

खालीलपैकी कोणते विधान पंचायती राज संस्थेबद्दल चुकीचे आहे?

Question 9

खालीलपैकी कोणत्या संदर्भात राज्य सभेला विशेष अधिकार आहेत?

Question 10

खालीलपैकी कोणत्या झाडाच्या बिया कवचात बंदिस्त नसतात?
  • 68 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Oct 10MPSC