Time Left - 03:00 mins

दैनंदिन इतिहास सराव प्रश्नसंच 06.02 .2022

Attempt now to get your rank among 188 students!

Question 1

भगतसिंग यांनी मध्यवर्ती विधानसभेत बॉम्ब टाकला तेव्हा त्यांच्यासोबत खालीलपैकी कोण होते?

Question 2

खालीलपैकी कोणत्या श्लोकात कबीराचे वर्णन केले आहे?

Question 3

बौद्ध धर्माच्या कोणत्या परिषदेच्या अंतर्गत,  पंथ, हीनयान आणि महायान मध्ये विभागले गेले?

Question 4

खालीलपैकी कोणी इंग्रजांना भारतात वखार स्थापन करण्याची परवानगी दिली?

Question 5

तोडरमलने खालीलपैकी कोणती भू-महसूल यंत्रणा आणली?

  • 188 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments

Tags :

MPSCGS/GK
Jun 1MPSC