Time Left - 04:00 mins

दैनंदिन भूगोल सराव प्रश्नसंच 19.11.2021

Attempt now to get your rank among 152 students!

Question 1

पर्यावरणाशी संबंधित निम्नलिखित योग्य जोड्या लावा.

पर्यायी उत्तरे :

Question 2

खालील गोष्टी जुळवा-

उत्तराचे पर्याय-

Question 3

पृथ्वीपासून सर्वात जवळचा ग्रह कोणता आहे?

Question 4

युरेनियमचा सर्वात मोठा उत्पादक देश कोणता आहे?

Question 5

योग्य जोड्या लावा.

सूची I

I. कोयना अभयारण्य

II. सागरेश्वर अभयारण्य

III. नागझिरा अभयारण्य

IV. चपराळा अभयारण्य

सूची II

a) सातारा

b) सांगली

c) भंडारा

d) गडचिरोली

पर्यायी उत्तरे :

  • 152 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Nov 19Maharashtra State Exams

Posted by:

Avinash SuryawanshiAvinash SuryawanshiMember since Jun 2021
Share this quiz   |