Time Left - 04:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 30.11.2021

Attempt now to get your rank among 200 students!

Question 1

BRICS संघटने बद्दल योग्य विधाने ओळखा.

i. BRICS च्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्र्यांची बैठक भारताच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.

ii. BRICS ची स्थापना 2008 साली क्षेत्रीय संघटना म्हणून करण्यात आली.

iii. दक्षिण आफ्रिका हा BRICS मध्ये सगळ्यात अलीकडे सामील झालेला देश आहे.

Question 2

ओ-स्मार्ट (O-SMART) योजने बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. O-SMART ही योजना विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालया अंतर्गत राबवण्यात येणार आहे.

ii. योजना 2021-26 या कालावधी दरम्यान पार पडणार आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

गंगा कनेक्ट प्रदर्शन कोणत्या देशात आयोजित करण्यात आले होते ?

Question 4

कोणत्या देशाने जगातील पहिले "बिटकॉइन सिटी" बनवण्याची योजना आखली आहे?

Question 5

तंट्या भील असे नामकरण करण्यात आलेले पातालपाणी रेल्वे स्थानक कोणत्या राज्यात आहे ?
  • 200 attempts
  • 0 upvotes
  • 1 comment
Nov 30Maharashtra State Exams

Posted by:

Avinash SuryawanshiAvinash SuryawanshiMember since Jun 2021
Share this quiz   |