Time Left - 04:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 25.11.2021

Attempt now to get your rank among 49 students!

Question 1

विशेष क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी स्कीम बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने क्रेडिट लिंक्ड कॅपिटल सबसिडी योजना (SCLCSS) सुरू केली.

ii. योजनेत SC-ST यांच्या MSEs ला मशिनरी आणि सेवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 25% भांडवली अनुदानाची तरतूद आहे.

Question 2

IPF स्मार्ट पोलिसिंग इंडेक्स 2021 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

i. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार उत्तर प्रदेश राज्याने सर्वात कमी गुण मिळवले आहेत.

ii. एकूण पोलिसिंगमध्ये सर्वाधिक गुण प्राप्त करणारे राज्य आंध्र प्रदेश ठरले आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहे/आहेत?

Question 3

घरगुती कामगारांवर अखिल भारतीय सर्वेक्षण कोणत्या मंत्रालयामार्फत करण्यात येत आहे ?

Question 4

2021 चा राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला?

Question 5

महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस म्हणून कोणता दिवस साजरा केला जातो ?
  • 49 attempts
  • 1 upvote
  • 0 comments
Nov 25Maharashtra State Exams

Posted by:

Avinash SuryawanshiAvinash SuryawanshiMember since Jun 2021
Share this quiz   |