Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 25.02.2022

Attempt now to get your rank among 142 students!

Question 1

युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल बद्दल काय खरे आहे?

1) युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिल (UNSC) हे संयुक्त राष्ट्र (UN) च्या सहा प्रमुख अंगांपैकी एक आहे.

2) या संस्थेचा प्रमुख उद्देश आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हा आहे.

पर्यायी उत्तरे :

Question 2

युक्रेनच्या संसदेने ................... देशाच्या आक्रमणाच्या धोक्याला प्रतिसाद देण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय आणीबाणी लागू केली आहे?

Question 3

ड्राफ्ट इंडिया डेटा ऍक्सेसिबिलिटी आणि वापर धोरण, 2022 बद्दल खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?

1) या धोरणाचे उद्दिष्ट सार्वजनिक क्षेत्रातील डेटाचा वापर करण्याच्या भारताच्या क्षमतेत आमूलाग्र परिवर्तन करणे हे आहे.

2) हे धोरण केंद्र सरकारने फक्त तयार केलेल्या डेटा आणि माहितीसाठी लागू होईल.

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

'सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम' खालीलपैकी कोणत्या संस्थेने डिझाइन केला आहे?

Question 5

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याबद्दल खालीलपैकी काय खरे आहे?

1) हा कायदा 23 ऑगस्ट 2005 रोजी संमत करण्यात आला.

2) एका आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांचा मजुरीचा रोजगार देऊन ग्रामीण भागात उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

पर्यायी उत्तरे :

  • 142 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Feb 25MPSC