Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 25.01.2022

Attempt now to get your rank among 106 students!

Question 1

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांबद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) मुलांना त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल पाच श्रेणींमध्ये प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान केले जातात.

ब) प्रत्येक पुरस्कार विजेत्याला एक पदक, रोख 1,00,000/- आणि प्रमाणपत्र दिले जाते.

क) 2022 मध्ये 29 मुलांना प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) प्रदान करण्यात आले आहेत.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना खालील पैकी कोणत्या दिवशी करण्यात आली?

Question 3

खालील विधाने विचारात घ्या.

1) तेल गळतीने झालेल्या नुकसनामुळे चिली देशाने 90 दिवसांची “पर्यावरण आणीबाणी” घोषित केली आहे.

2) टोंगा येथील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे झालेल्या विचित्र लाटांमुळे ही गळती झाली.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

नेताजी पुरस्कार 2022 कोणाला प्रदान करण्यात आला?

Question 5

भारताची पहिली UNDP युथ क्लायमेट चॅम्पियन म्हणून कोणाची निवड झाली आहे?
  • 106 attempts
  • 0 upvotes
  • 0 comments
Jan 25MPSC