Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 20.01.2022

Attempt now to get your rank among 147 students!

Question 1

वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक 2022 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने(ILO) हा अहवाल प्रकाशित केला आहे.

ब) अहवला नुसार करोना महामारीने रोजगाराच्या नवीन संधीची निर्मिती केली असून महामारी नंतर बेरोजगारांच्या संख्येत लक्षणीय घट दिसून आली आहे.

क) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे मुख्यालय  जिनिव्हा येथे आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

बोर्नियो ही खालील पैकी कोणत्या देशाची नवीन राजधानी असेल?

Question 3

खालील विधाने विचारात घ्या.

1) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाची स्थापना 1994 मध्ये संसदेद्वारे एक अवैधानिक संस्था म्हणून करण्यात आली.

2) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) चा कार्यकाळ ३१.३.२०२२ नंतर तीन वर्षांसाठी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

युरोपियन संसद ही युरोपियन यूनियन बाबत निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था, आहे खालील कोणत्या ठिकाणी युरोपियन संसदे चे मुख्यालय आहे?

Question 5

IREDA ही संस्था खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?
  • 147 attempts
  • 0 upvotes
  • 3 comments
Jan 20MPSC