Time Left - 03:00 mins

दैनिक चालू घडामोडी/Daily Current Affairs Quiz 14.01.2022

Attempt now to get your rank among 120 students!

Question 1

जागतिक जोखीम अहवाल 2022 बद्दल खालील विधाने निवडा.

) जागतिक जोखीम अहवाल 2022 हा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (WEF) ने प्रकाशित केली आहे.

) अहवालानुसार सायबर सुरक्षा, महामारी, हवामान बदल हे जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी उदयोन्मुख धोके आहेत.

) अहवालानुसार 2024 पर्यंत जागतिक अर्थव्यवस्थेत 2 .3% वाढ होणार आहे.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

Question 2

डूकराचे हृदय बसवण्यात आलेला जगातील पहिला पुरुष कोण ठरला आहे?

Question 3

भारतीय वन अहवाल 2021 बद्दल खालील विधाने विचारात घ्या.

1) टक्केवारीनुसार मध्य प्रदेशात देशातील सर्वात जास्त वने आहेत, त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.

2) क्षेत्रफळानुसार वनाच्छादनाच्या बाबतीत, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपूर आणि नागालँड ही शीर्ष पाच राज्ये आहेत.

खालील पैकी कोणती विधाने योग्य आहे/आहेत?

पर्यायी उत्तरे :

Question 4

इस्रोचे नवीन अध्यक्ष म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे?

Question 5

इनडोमिटेबल: वर्किंग वुमन नोट्स ऑन लाईफ, वर्क अँड लीडरशिप कोणाचे आत्मचरित्र आहे?
  • 120 attempts
  • 0 upvotes
  • 2 comments
Sep 8MPSC